Civil információs nap Rimaszombatban (Fotó: Homoly Erzsó)

“A pályázatnak mindig van kockázata, jelen vannak a bizonytalansági tényezők is” – hívta fel a jelenlévők figyelmét Palík Zoltán, a BAZ-megyei Civil Információs Centrum vezetője Rimaszombatban, ahol a Szövetség a Közös Célokért társulás magyarországi és felvidéki civil szervezetek részére civil információs napot tartott szeptember 19-én.

A konferencia első előadójaként Varga Györgyöt, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatóhelyettesét hallhatták a résztvevők.

A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén, egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával. Az alap hivatalos nyelve az angol.

Varga György, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatóhelyettese (Fotó: Homoly Erzsó)
Varga György, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatóhelyettese (Fotó: Homoly Erzsó)

A V4 tagállamainak szakemberei közül kerülnek ki a szervezet ügyvezetői, akik három évre kapnak megbízatást. A budapesti származású Varga György jelenleg a soros ügyvezetés második évét tölti. Magyarország egykori prágai nagyköveteként, első kassai főkonzuljaként, majd a Prágai Magyar Kulturális Központ volt igazgatójaként széleskörű szlovákiai és csehországi tapasztalatokkal rendelkezik.

A szakember az alap létrehozásának kezdeteit elevenítette fel, majd kitért a V4-es együttműködésre, illetve ismertette a támogatható tevékenységeket. Felhívta a figyelmet a pályázati alapelvekre, amelyek közül újdonságnak számít, hogy a pályázat finanszírozása 100 százalékos. Tájékoztatást nyújtott a pályázat menetét, a pályázók körét, az elszámolható és nem elszámolható költségeket illetően is.

A program főbb eredményei számokban (Fotó: BB)
A program főbb eredményei számokban (Fotó: BB)

Az előadást követően a jelenlévők kérdéseket tettek fel az ügyvezetőnek, amelyek főleg a konzultációs lehetőséget és a pályázat értékelési rendszerét, továbbá a partnerségi feltételeket és határidőket érintették. A következő pályázat benyújtásának határideje december 1.

A kérdések után Auxt Ferenc, Besztercebányai megyei képviselő az egyetlen aktuális, megyei pályázati forrást ismertette, amelynek keretében 500 és 1500 euró közötti összegre tudnak a kis szervezetek és egyházak pályázni. Majd érintette a határon átnyúló programokat, illetve szólt az Európai Uniós forrásokról, amelyek jelenleg a megyével kapcsolatos bírósági ügy döntéséig zárolva vannak.

Auxt Ferenc előadás közben (Fotó: Homoly Erzsó)
Auxt Ferenc előadás közben (Fotó: Homoly Erzsó)

Palík Zoltán, a BAZ-megyei Civil Információs Centrum vezetője, a SZAKC szakmai partnere, a központjuk működését, tevékenységüket hozta közelebb a jelenlévőkhöz. Röviden ismertette tanácsadási rendszerüket, majd a konkrét pályázati forrásokat és az erőforrásokat.  Amit tudni kell a pályázatokról jegyében elmagyarázta, hogy minden esetben valamilyen nagyobb, átfogóbb törekvéshez illeszkednek, ezért stratégiailag is kell tudnunk gondolkodni, valamint a helyi igényeket is ismernünk kell. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a pályázatnak mindig van kockázata, jelen vannak a bizonytalansági tényezők.

Palík Zoltán (Fotó: BB) Palík Zoltán, a BAZ-megyei Civil Információs Központ vezetője (Fotó: Homoly Erzsó)
Palík Zoltán, a BAZ-megyei Civil Információs Központ vezetője (Fotó: Homoly Erzsó)

Konkrétan és részletesen kitért a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségeire. Ismertette azokat a kollégiumokat, amelyekhez határon túli szervezetek is nyújthatnak be pályázatot. Előadásában ugyancsak érintette a Leader programokat. Az EFOP – Transznacionális együttműködéseket is bemutatták, a következő bemutató pedig az ERASMUS+ programot érintette. A  Horizont 2020 programon kívül a szakember felhívta a jelenlévők figyelmét a www.palyazatokmagyarul.eu portálra.

 Hajdú István előadás közben (Fotó: Homoly Erzsó)
Hajdú István előadás közben (Fotó: Homoly Erzsó)

A következő előadó, Hajdú István, a rimaszombati székhelyű Fundament polgári társulás vezetője gyakorlati oldalról közelítette meg a pályázatokat, valamint az Interreg programról nyújtott tájékoztatást az érdeklődőknek. Az előadó a pályázatok terén szerzett saját tapasztalatait is megosztotta a jelenlévőkkel.

 Mihály Péter a fiataloknak szóló lehetőségekről beszélt (Fotó: Homoly Erzsó)
Mihály Péter a fiataloknak szóló lehetőségekről beszélt (Fotó: Homoly Erzsó)

Végezetül az ifjúsági pályázati lehetőségekről tartott előadást Mihály Péter. A fiatalember az Erasmus+ programot gyakorlati oldaláról közelítette meg.