A PARLANDO egy zenei tehetséggondozással foglalkozó 54 éves ingyenes internetes zenepedagógiai folyóirat, amely a zeneművészek, ének-zene szakos tanárok kedvelt lapja. A zenepedagógiai folyóirat 2016/4. számának tartalmából:

Bartók 135. Dr. Tóthpál József: Bartók Béla művészetének éthosza (2005). Dr. Stachó László: „Gradus ad Parnassum”. Jegyzetek a 19. századi hangszerpedagógiáról Bartók zongorista-tanulóévei kapcsán. Dr. Pintér Csilla: Lényegszerű stílusjegyek Bartók
ritmusrendszerében. Bartáné dr. Góhér Edit: Tempóváltások Bartók Béla Gyermek- és
nőikarok című művében. Nakahara Yusuke: Mikrokosmos: Companion for Later Generations from the Years of Crisis. Máté J. György: A tiszta forrás (Bartók és a jazz) (Részlet „A
rögtönzés művészete” c. könyvből).

Tanítás művészete – tehetséggondozás. Dr. Smuta Attila: PRAECEPTOR HUNGARIAE. Magyarország tanítója.  Dr. Szesztay Zsuzsa – Deákné dr. Kecskés Mónika: Éneklés
mindennap? Mindennapos éneklés! I-II. (Mindennapos Éneklés Konferencia, 2016. április 15. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar). Koltai Zsuzsanna: “Egyszerűen hihetetlenül hálás vagyok, hogy Ili néni tanított.” Levél Bartalus Ilona, a „Gyere Pajtás Énekelni” alkotója tv-filmsorozatának repríze után. Kecskés D.-Vértesy Júlia: Milyen szerepet kaphat az El Sistema programjának alkalmazása Magyarországon?  Békés-Tarhos múltja és jövője. Beszélgetés F. Pálfy Zsuzsanna és Fejes Antal zenepedagógusokkal (Dombiné dr. Kemény Erzsébet). A MÁV Szimfonikus Zenekar 2016/17-es évadja és zenepedagógiai
tevékenysége (Dobi Ildikó).

A szerkesztők gratulálnak a 2016. évi Országos Pedagógusnapon, a 2016. augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön állami kitüntetésben, valamint a Bonis Bona díjban
részesült zenepedagógus kollégáknak.

Centenáriumok. 100 éve született Gulyás György karnagy, a Zeneakadémia debreceni
tagozatának legendás hírű igazgatója. Dr. Duffek Mihály: A Viharsarokból Debrecenbe…
Gulyás György: Énekes hagyomány születése Debrecenben (1961) (Részlet: K. Udvari Katalin: Művelődéstörténeti Kincsestár c. dokumentum gyűjteményéből, Püski Kiadó, 2015).
Dr. Pásztor Zsuzsa: 100 éve született dr. Kovács Géza, a zenei munkaképesség-gondozás pedagógiájának megteremtője.

Hírek, újdonságok a Kovács-módszer témában.
Rév Lívia zongoraművész-tanár 100. születésnapjára. Aranylemez, arany tokban (Marton Árpád). Dr. Maczelka Noémi: Rév Lívia művészete. Dr. Soltész Elekné/ Soltész Erzsébet (1916-2011) zenetanár, karnagy, szövegíró, zeneiskolai igazgató születésének 100.
évfordulójára (Soltész Anna visszaemlékezése, válogatása dr. Soltész Elekné irodalmi/pedagógiai munkáiból).

Emléknapok. Magyar Örökség Díj 2016. Gárdonyi Zoltán (1906-1986) zeneszerző,
zenetudós, egyetemi tanár és Gárdonyi Zsolt (1946*) orgonaművész,
zeneszerző, egyetemi tanár laudációja (dr. Berlász Melinda).

Dr. Gárdonyi Zsolt: Jelenkori gondolatok Gárdonyi Zoltánról (1906-1986). Elhangzott Debrecenben, 2016. augusztus 23-án, a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén. Dr. Szabó Balázs: Gárdonyi Zoltán élete és életműve. Dr. Fehér Anikó: “… amit a tanár úr csinál, az a legszebb!” Járdányi Pál (1920-1966) halálának 50. évfordulójára.

Népzene. Járdányi Pál: A kidei magyarság világi zenéje (Kolozsvár, 1943). Portrék. Járdányi Gergely a Bottesini művek világhírű megszólaltatója és kutatója (Erdősi-Boda Katinka).

Koncertre járó fiatalokat nevelünk. Interjú Zólyomi Árpáddal, a Rácz Aladár AMI igazgatójával (Réfi Zsuzsanna).

Koncertpedagógia. Dr. Váradi Judit: Közönségnevelés, élmény-koncert-élmény
beépítése a köznevelésbe.

Ének az óvodában. Révész József: Ének az óvodában – Múlt és jelen.

Alkotó muzsikusok. 25 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága. A Bartók Rádió 2016.
május 31 -i Összhang c. műsorának közreműködői: Gallai Attala elnök, továbbá Szendi Ágnes, Csepregi György és Fehér György Miklós. Műsorvezető: Selmeczi Borbála. Bali János: Repetitio mater studiorum est: Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia (Magyar Zene 2015/3. szám).

Zeneszerzői alkotóműhelyek. Kodály Zoltán zongoradarabjairól (2008). 100 éve született Kadosa Pál (2003). Beszélgetés Balassa Sándor zeneszerzővel a zenetanítás jelenéről
és jövőjéről. Zongoraóra a szerzővel. Mező Imre 16 könnyű zongoradarab
sorozatáról (1987). Ghiribizzi – Hét könnyű zongoradarab. A kotta megjelenése
alkalmával válaszol a szerző: Sári József (1994).

Lépésről – lépésre… zongorára, 4 kézre. Sári József új négykezes zongoradarab sorozatáról beszélget a szerzővel Ábrahám Mariann (1985). Aki helyett a zene beszél. Soproni József 75. születésnapjára (Muzsika, 2005. október). Betekintés Soproni József alkotóműhelyébe. Beszélgetés a szerzővel a Jegyzetlapok című zongoradarab-sorozatról (1984). Köszöntő helyett…”Jegyzetlapok” I. füzet Soproni József 60. születésnapjára (1990). Soproni József Jegyzetlapok zongorára és XIV. szonáta című művét 2 Hungaroton CD-korongon bemutatja és ismerteti: Ábrahám Mariann (2004).

Esszé. Neszlényi Pfeiffert Judit: A zene szerepe a 21. századi Európában és Magyarországon
Ungár István: Ébredés.

Beszámolók. Dombóvári János: A negyedszázados zempléni regionális hangszeres versenyekről. A 13. Crescendo Nyári Akadémiáról (Tokaj, 2016. VII. 25.-VIII. 8.). Mesterkurzusok Szegeden és Balassagyarmaton (Nagy Márta). A kamarazene ünnepe – Fesztivál Akadémia Budapest, 2016. VII. 21-24. (Fittler Katalin).

Összkiadás. Bácsi Zoltán László (1980-2010) karnagy, ének-zenetanár, kántor
emlékére (III/1). A zene gyógyhatásáról a 17. században (Dobi Ildikó).