Dr. Veres Lajos (k) (Fotó: Szente Tünde)

Az esztergomi székhelyű Területfejlesztési Tudományos Egyesület 2016. október 27-én nemzetközi tudományos konferenciát szervez Párkányban Társadalmi-gazdasági kohézió a Kárpát-medence határ menti térségeiben címmel. Ennek apropóján szólítottuk meg dr. Veres Lajost, a Dunaújvárosi Egyetem tanárát, az egyesület elnökét.

Kérem, pár szóval mutassa be az egyesületüket, mikor és milyen célból alakult?

Egyesületünk több mint tíz évvel ezelőtt jött létre, abból a célból, hogy a regionális tudomány eredményeit segítse alkalmazni, megvalósítani azokban a térségekben, ahol erre szükség van. Tehát nyilván nem a legfejlettebb térségekre fókuszálunk, nem a leggazdagabb városokra, hanem inkább azokra a térségekre, amelyek az elmúlt évtizedekben nem tudtak felzárkózni vagy valamilyen strukturális problémáik voltak, amelyek nehezítették a fejlődést.

Például infrastrukturális lemaradás, munkaerőhiány vagy olyan történelmi adottságok okán, amelyek nehezítették a fejlesztések megindulását.  Az egyesületünk tagjai elsősorban magyar egyetemek tudományos kutatói, oktatói, doktoranduszai, ezért természetes feladatuknak tekintik, hogy bizonyos regionális problémákat kutassanak, vizsgáljanak, eredményeiket publikálják és ezen a területen dolgozzanak.

Milyen indíttatásból kezdtek a határ menti kapcsolatok erősítésén dolgozni?

Egyesületünk két éve áthelyezte székhelyét Esztergom városába, ahol nagyon kedvező környezetet és kapcsolatrendszert találtunk, beleértve a befogadó Komárom-Esztergom megye vezetését. Ezért kézenfekvő volt, hogy megkérdezzük őket is, milyen kérdésekkel szeretnének foglalkozni. Így került szóba, hogy nem csak gazdasági okok indokolják, de politikai és társadalmi igény is van a szlovák-magyar együttműködés menedzselésére, javítására.

Úgy gondoltuk, hogy civil szervezetként, és a tagok komoly tapasztalatait kihasználva, olyan feladatokat vállalunk fel, melyek számunkra testhezállóak – ezek pedig a regionális és helyi fejlesztési elképzelések megfogalmazása, előkészítése, tervezési feladatok, olyan projektek kialakítása, melyekben akár a nemzetközi együttműködés is lehetséges a szlovákiai és magyar partnerek között.

Ennek a gondolatnak jegyében Magyarország határtérségeiben elindítunk egy konferenciasorozatot, amely természetes lehetőséget ad a találkozásra, az ismerkedésre, a tapasztalatcserére, esetleg közös koncepciók kialakítására.

Mi a minimális elvárás egy ilyen konferenciával szemben, mi az, amivel elégedett lehet a szervező és a résztvevő a konferencia végén?

Régi tapasztalatom, hogy a konferenciának mindig van egy olyan hozama, amit az ismerkedés jelent. Itt ezekből a szakmai ismerkedésekből, diskurzusokból legalább annyi eredmény származik, mint az elhangzott előadásokból.

Arra gondoltam, legyen a fő célkitűzés az együttműködések előkészítése, a partnerség megalapozása, aztán ezekből kijöhetnek két- vagy többoldalú együttműködések, projektek, egész konkrét elképzelések, amelyekből a későbbiek folyamán akár munkahelyteremtő beruházások is kialakulhatnak.

Szándékaink szerint nem csak szakmai szervezetek és tudományos együttműködések alakulhatnak ki, hanem önkormányzati partnerségek vagy olyan kapcsolatok, melyekre eddig nem is gondoltunk a munkánk során.

A konferenciáról bővebb információk találhatók az egyesület honlapján (tfte.eu).
A tervezett program megtekinthető ITT.
A jelentkezési lap letölthető az egyesület honlapján.