A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája a világosságban való járás. Megemlékezünk Martsa Dániel néhai tanyi lelkipásztorról, aki az idén lenne százéves. Összeállításban számolunk be a szentpéteri gyülekezet ünnepi istentiszteletéről, amelyen hálát adtak a megújult templomukért, de a hatvan évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját is megszervezték.

A világosságban, a krisztusi úton való járás fontosságáról szólt a hallgatókhoz Nagyné Révész Andrea hanvai lelkipásztor.

Martsa Dániel református lelkipásztor 2016. október 14-én lett volna 100 éves. Pályafutása során volt komáromi segédlelkész, tatai lelkipásztor, de szolgált Padányban is, majd haláláig 22 éven keresztül a tanyi gyülekezet beiktatott lelkipásztora. Az ő személyét elevenítjük fel unokája, Antala Zsuzsanna segítségével.

Hálaadó istentiszteletet tartottak 2016. október 9-én Szentpéteren, a református templomon elvégzett felújítási munkálatokért, de a hatvan évvel ezelőtt, illetve korábban konfirmáltak találkozóját is megszervezték. Egy rövid részlet hangzik el Fazekas László püspök igehirdetéséből, Szénási Szilárd esperes köszöntőjéből, majd a felújítási munkálatokról számol be a gyülekezet gondnoka, Kocsis László és Bernáthné Holop Krisztina lelkipásztor, akit a hatvan évvel ezelőtt és korábban konfirmáltak találkozójáról is kérdezzük.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.