Dolán György képzőművész alkotása. (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A Felső-Csallóközben, Nagymagyaron 2016. október 2-án, vasárnap a Kereszt utcában került sor a Mózes Sándor emlékét őrző fakereszt felszentelésére.

A keresztet Mózes István 1848-ban testvére, Sándor emlékére állíttatta. 1932-ben a keresztet felújították, és most a Nagymagyari Kulturális Közösség kezdeményezésére a nagyközség történetét meghatározó emlékhelyen széleskörű összefogással egy új keresztet állítottak.

A szertartás délután 14 órakor a Nagymagyari Katolikus Templomban litániával kezdődött, ahol a falu lakossága mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A résztvevők körmenettel indultak a kereszthez. A felszentelésnél Myavec Pál, somorjai esperesplébános mondott ünnepi beszédet. A szertartáson közreműködött Naszvadi Sándor, a nagymagyari esperesplébános, valamint Nemes Attila, az illésházi plébános is.

Áldás. (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)
Áldás(Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A fakereszt történetéről Pőcz Ibolya, a Nagymagyari Kulturális Közösség elnöke a Felvidék.ma-nak összefoglalta: „A fakereszt teljes felújítását szervezetünk kezdeményezte és a munkálatok koordinálásában ugyancsak szerepet vállalt. A részletekről elmondhatjuk, hogy a fakereszt alapanyagát Nagy Zoltán és felesége Kornélia, helyi vállalkozók biztosították és a parkosítás megvalósulása is nekik köszönhető.

A szakmai felügyeletet Pőcz Pál vállalta. A Fedop s r.o. a fakereszt alapjának és a bádogos munkálatoknak az elkészítésében vett részt, ezek terveit Kállay János építészmérnök készítette, a munkákat pedig a nagymagyari Iparosok Testületének tagjai végezték el.

Nagymagyar és a környező települések résztvevői. (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)
Nagymagyar és a környező települések résztvevői (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Jézus szenvedésének kifejező alakja Dolán György festőművész alkotása. A faanyagból Ondrej Kubalec asztalosmester készített keresztet. Csicsay Ottó polgármester és a község képviselő-testülete pedig a kezdetektől anyagilag is támogatta a felújítási munkákat.

A Mózes család emlékét a katolikus hívek 1848 óta ápolják és a kegyeleti helyet odaadóan és rendszeresen gondozzák. A fakereszt felújítása lehetőséget ad, hogy megőrizzük múltunk egy darabját, és a hagyományőrzés gondolatát továbbadjuk a fiatalságnak”- mondta Pőcz Ibolya, aki a község kulturális életének felelőse is.

Ondrej Kubalec kiállítása a Nagymagyari Kultúrházban szeptember 30-tól október 8-ig tekinthető meg.

Response code is 404