A Szivárvány kórus (Fotó: Boócz Mária)

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.“ Márai szavait megszívlelve a Csemadok Párkányi Alapszervezetének Szivárvány kórusa 2016. október 15-én méltóképpen ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

A bevezetőben Búcsi Teréz, az alapszervezet titkára Babits Mihály szavaival üdvözölte az ünnepelteket, a vendégeket és a vendégkórusokat. „Minden embernek a lelkében dal van. És a saját lelkét hallja minden dalban. Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.“

Az ünnepélyen megjelent Szigeti László, Nyitra megyei képviselő, Párkány önkormányzati képviselője, az MKP OT tagja, Farkas Iván, Muzsla polgármestere, Nyitra megyei képviselő, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, Bolya Szabolcs, az MKP érsekújvári járási elnöke, Retkes János, az MKP helyi szervezetének elnöke, Kornélia Slabáková alpolgármester, Kantár Éva, a Csemadok Érsekújvári TV elnöke, Kovács Tamás, a Csemadok Érsekújvári TV titkára és Pólya Csaba református lelkész. S hogy a születésnap igazán ünnepies legyen, a következő vendégkórusok fogadták el a Szivárvány énekkar meghívását: a Labdarózsa Népdalkör Vecsésről, a Katedra – a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola mellett működő női kamarakórus, az Amicorum Vegyeskar Tesmagról és a Budapesti Belvárosi Vegyeskar.

Boócz Mária, az alapszervezet elnöke ünnepi beszédében visszaemlékezett 1995-re, amikor Mihályi Magdolnával felkeresték Lengyelfalusy Miklós tanár-karnagyot egy énekkar megszervezésének ötletével és felkérték annak beindítására és vezetésére, amit ő egy évre elvállalt. Az énekkar 35 taggal indult, javarészt a régi iskolai énekkar tagjaival. Nekik hiányzott a közös éneklés, a fellépések izgalma és öröme, a próbák hangulata. A tanár úr 1997. március 24-én adta át a kórus vezetését Janošovičné Csomor Erikának, aki már az előző időszakban is segített új számok betanításánál. 2010-ben Mihályi Magdolna vette át a kórus vezetését. Heti két próbát tartanak, s jelenleg 28 taggal – 2002 óta vegyeskarként – működnek. Az évi szereplések száma 15-20 között van. Az elmúlt 20 év szomorú pillanatokat is hozott. Elbúcsúztak alapító karnagyuktól, Lengyelfalusy Miklóstól és a vendégkarnagytól, Hey Lórándtól. Az énekkari tagok közül már nem énekel velük Jakab Mária, Nagy Magdolna, Végh László és Mihály Éva. Beszédének további részében köszönetét fejezte ki minden segítségért, támogatásért, amit az elmúlt években kapott az énekkar.

A Katedra kórus (Fotó: Boócz Mária)
A Katedra kórus (Fotó: Boócz Mária)

Természetesen először az ünnepelteké volt a színpad. Szerintük a zenét együtt hallgatni, a kórusműveket együtt énekelni mindig élvezet a kórustagok számára. A népdalok éneklése segít népi hagyományaink, kultúránk megőrzésében, ápolásában. A különböző hangulatú dalok előadása során gazdagabbá válik saját érzelmi életük. Az együtténeklés öröme, a tartalmasan eltöltött kellemes órák tartják életben a mai rohanó világban is a csoportot. 1956 hőseire is emlékeztek Glázer Bálint versével és a Szivárvány kórus Berzsenyi-Kodály: A magyarokhoz című kórusművével.

A vendégek közül elsőként a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre szerepelt Pavella Krisztina vezetésével. Legfőbb céljuknak tekintik népzenei kultúránk ápolását, megőrzését és a fiatalabb generációknak való továbbadását. Kodály Zoltánnal együtt vallják, hogy: „ A tűznek nem szabad kialudnia.”

A zene szeretetére tanítja a gyermekeket és jó példával jár elöl a Katedra kamarakórus a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolában. 2009-ben tíz lelkes zenetanár Cucor Éva vezetésével alapította az énekkart. Szeretnek együtt énekelni, sokszor szerepelnek iskolájuk rendezvényein, de szívesen fogadják a különböző meghívásokat is. Örömmel vették ezt a mait is és sok szeretettel köszöntötték a jubiláló Szivárvány énekkart.
Egy Ipoly menti kis faluból, Tesmagról érkezett az Amicorum Vegyeskar, amely nemcsak innen, hanem a környékbeli falvak és Ipolyság dalosajkú lakosaiból is verbuválódott. Az Amicorum név barátságot jelent, ami a tagok közti viszonyt és a kóruspróbák vidám hangulatát jellemzi. A kórus karnagyai, Szabó Balázs Szabina és Balázs Martina szerint most egy újabb barátság vette kezdetét.

A Labdarózsa Népdalkör (Fotó: Boócz Mária)
A Labdarózsa Népdalkör (Fotó: Boócz Mária)

A Budapesti Belvárosi Vegyeskar nagy örömmel és lelkesen készült a jubileumi koncertre. A kórus tagjai zenét kedvelő kedves amatőrök, akik célul tűzték ki a magyar és az egyetemes kóruskultúra értékeinek megőrzését, a kóruséneklés magas szinten való népszerűsítését, terjesztését. A kórus tavaly ünnepelte 10 éves jubileumát. Repertoárjukon megtalálható az egyetemes kóruszene szinte minden korszakából származó mű a gregoriántól napjainkig, de jelentős helyet foglal el a kortárs magyar kóruszene és a magyar folklór is. Koncerteztek már több nemzetközi fesztiválon, sokszor szerepeltek külföldön különböző országokban, s mi őszintén örülünk, hogy vendégeink voltak.

A Szivárvány kórus tagjai Albert Schweitzerrel együtt vallják, hogy „A létfenntartást biztosító hivatáson túl mindenkinek kell valamilyen foglalatosságot keresnie, ahol mint ember az embereknek kedveskedhet és saját maga is jól érzi magát.” Ez számukra a zene, az éneklés. A napjaink rohanó életében a zenei élmények hallatlanul fontosak, sokszor hitet és erőt adnak, mert semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a zene. Ezt énekelte köszönetképpen a Szivárvány kórus is Bach-Varga: Ó, nézd mi szép az élet, című művében, majd a köszöntéseket követően Tóth Árpád népdalszvittjével Igyunk, vigadjunk, ne szomorkodjunk… című népdalszvitjével hívta barátait a vigalomra.