Kicsiny hazánkban, s főként a leszakadó régiókban senkinek sem kell magyarázni, milyen nehéz a közönséges halandónak megfelelnie a komolyabb állások betöltésére kiírt pályázati feltételeknek, főként akkor, ha azokat eleve adott személyre szabottan állították össze (a gyengébbek kedvéért: ha már eleve adott a jelölt, csak éppen törvényes formát kell adni a színjátéknak).

Tény azonban, hogy mindezek dacára, vagy éppen az előbbiekből adódóan, vannak „mesés” karrierek, amikor úgymond a megfelelő ember kerül a megfelelő helyre. Adva van kvázi egy volt kidobóember, egy dunaszerdahelyi biztonsági őr, akiről egyszeriben kiderül, hogy ő az alkalmas ember az Agrárkifizetési Ügynökség nem mellesleg frissen kialakított igazgatóhelyettesi posztjára.

A férfi elvégezte ugyan a közgazdasági egyetemet, s mérnöki titulust is szerzett, ám biztonsági őrként dolgozott, többek között rövid ideig annál a cégnél is, ahol a dunaszerdahelyi alvilág egyik központi figurája, a többrendbeli emberöléssel gyanúsított Csonti is, majd egy ideig munkanélküli volt, ezt követően pedig gyorshitelező társaságoknak ügynökösködött. Összességében tehát nem rendelkezik túl gazdag szakmai múlttal, legalábbis az ügynökségben betöltendő funkciója szempontjából, igaz ugyan, hogy a focimeccseken és szórakozóhelyeken eszközölt rendfenntartásban már vannak tapasztalatai.

Karrierje egyébként a jelenlegi kormánykoalíció hatalomra kerülésekor vett ilyen szép, felfelé ívelő fordulatot. A milliárdokra rúgó uniós támogatások elosztásáról dönteni hivatott ügynökség igazgatóhelyettesi posztjának betöltése a Híd pártot illetné meg, ennek ellenére Bugárék azt állították, hogy ez az ember nem az ő jelöltjük, nem is tagja a pártnak. Ezzel szemben viszont a Híd mezőgazdasági államtitkára alkalmasnak tartotta őt a posztra. Az ugyan kérdés, vajon honnan volt ilyen biztos ebben, ha elmondása szerint mindössze látásból ismerte és csak a kinevezése után találkoztak…

A mezőgazdasági tárca is minden szempontból rendben lévőnek tartotta a választást, Cseh ugyanis úgymond minden tekintetben megfelelt a pályázat bírálóbizottsága elvárásainak és az összes feltételnek. Ami egyébként a pályázati feltételeket illeti, az említett pályázatra mindössze tíz napig lehetett jelentkezni, ráadásul az újonnan kialakított igazgatóhelyettesi poszt betöltőjének hatáskörét is meglehetősen érdekes módon határozták meg. Nem volt feltétel a nyelvismeret, holott koordinálnia kell a külföldi partnerszervezetekkel folytatott együttműködést is. Ismernie kell viszont az ide vonatkozó külföldi és hazai jogszabályokat, uniós irányelveket és rendeleteket. Hogy ez a volt kidobóember számára mennyire lett volna testhezálló feladat, az erősen kérdéses, Csicsai Gábor mindenesetre alkalmasnak találta a posztra, mert „vannak tapasztalatai a szervezés területén”.

Nos, hogy Csicsai szerint mondjuk egy rendezvény biztonsági szempontból történő felügyelete mennyire rokon az Agrárkifizető Ügynökség igazgatóhelyettesének feladataival, annak megítélése nézőpont kérdése, bár ha abból indulunk ki, hogy ilyen funkció eddig nem is volt az ügynökségnél, elképzelhető, hogy egy volt biztonsági őr is megbirkózott volna vele…

A történet azonban itt ismét váratlan fordulatot vett, a volt kidobóember ugyanis lemondott posztjáról, arra való hivatkozással, hogy nem szeretne politikai harcok eszközévé válni. Csicsai szerint „távozása az ellene irányuló sajtóhadjárat eredménye”, tehát megint az a fránya ellenzéki sajtó tehet mindenről…

A megüresedett poszt betöltésére egyébként újra pályázatot írnak ki, s hogy ismét megtalálják a maguk emberét, azzal kapcsolatban nem lehetnek kétségeink.