A galántai Szent István király plébániatemplom

Mindenszentek főünnepén a Nagyszombati Főegyházmegye kötelékébe tartozó galántai Szent István király-plébániatemplomból a szlovák közszolgálati televízió (RTVS) élőben közvetíti a magyar nyelvű római katolikus szentmisét november elsején fél tizenegykor. Magyar nyelvű szentmisét legutóbb 2013 pünkösdjén közvetített élőben a szlovák televízió, a komáromi Szent András-templomból.

E jelentős pillanatot, Mindenszentek napján, a délelőtt 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisét a szlovák televízió kettes csatornáján követhetik figyelemmel a tévénézők. A mise főcelebránsa ft. Kiss Róbert, t.kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye püspöki helynöke, komáromi esperes-plébános lesz. Koncelebrál ft. Józsa Attila, galántai esperes-plébános és ft. Balla Gáspár, nagymácsédi plébános. A zenei részt a galántai Kodály Zoltán Daloskör szolgáltatja, Józsa Mónika karnagy vezényletével.

Precíz, percre pontos forgatókönyvvel készülnek

Józsa Mónikát késő este értük utol, és az esemény általuk biztosított zenei szolgálatáról kérdeztük. Kiderült, Mindenszentek szelleméhez illően, bensőséges zenei programot sikerült összeállítani. „A galántai esperes úr, Józsa Attila kért fel bennünket. Az esperes úr mindenkor hangsúlyt helyez arra, hogy a kórusmuzsika jelen legyen a szentmiséken, ezért ez nem egyedi eset“ – fogalmazott Józsa Mónika.

 A Kodály Zoltán Daloskör (fotó: kzd.sk
A Kodály Zoltán Daloskör (fotó: kzd.sk)

A Kodály Zoltán Daloskör karnagya portálunknak elmondta, örömmel mondtak igent a felkérésre és a zenei anyagot közösen, az esperes úrral állították össze. „A kórusműveken kívül igyekszünk változatos műsorral jelen lenni. Részben a szakrális zene, az egyszólamú magyar nyelvű gregorián ének, másrészt pedig a latin nyelvű kórusművek tolmácsolásával“ – fogalmazott Józsa Mónika. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a galántai templomnak van egy egészen kiváló orgonistája Ternóczky István személyében. „Az egész zenei anyag összeállítása a párbeszéden alapult. Azt gondolom, kialakult egy tarka, de átgondolt zenei kép, amely méltó az ünnephez“ – fogalmazott Józsa Mónika.

A karnagytól megtudtuk, az ünnepi szentmisén népénekekkel jelen lesznek a hívek, az egyszólamú gregoriánokkal a hívek és a kórus is, a kórusmuzsikával pedig az énekkar teszi teljesebbé e jeles eseményt, mindemellett természetesen jelen lesz az orgonamuzsika is. Elhangzanak Bárdos Lajos egyházi művei, Kocsár Miklós kórusművei, de Palestrina is. Legvégül a női kar kánonozik, Bárdos Lajostól a Boldogasszonyt adják elő.

A Kodály Zoltán Daloskör

A galántai Kodály Zoltán Daloskör éppen 60 éve alakult. Az alapítók Ág Tibort, a szlovákiai kórusmozgalom kiemelkedő, vezető-irányító alakját kérték fel a kórus irányítására. Az énekkar első lépéseit még maga Kodály Zoltán egyengette és nevének viseléséhez hozzájárulását is adta. Kodály Zoltán élete végéig figyelemmel kísérte a kórus tevékenységét.

1962-től 1969-ig szünetelt az énekkar munkája. Az I. Kodály Napokra (1969) állt össze újra a daloskör, amely a háromévente tartott rendezvény valamennyi évfolyamán napjainkig részt vesz. Az alapítókarnagy, Ág Tibor 1979-ig irányította a kórust, majd három évig Chemez Zsuzsanna volt a karvezető. 1982-től Józsa Mónika a Kodály Zoltán Daloskör karnagya.

Világi és egyházi kórusműveket adnak elő magas színvonalon. Repertoárjukban szinte valamennyi stíluskorszakból szerepelnek kórusművek, de leginkább a XX. század magyar kórusirodalma. A Daloskör 2004 januárjától polgári társulásként működik, tevékenységüket az utóbbi években több díjjal is jutalmazták: Galánta város polgármesteri díja (2011), Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj (2008), Kodály Zoltán–emlékdíj (2007), Nagyszombati Kerületi Önkormányzat díja (2007).