Juhász György (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Tóth János jelenlegi rektor mandátuma – nyolc év után – január végével jár le. Az új rektorjelöltet ma hallgatta meg az egyetem Akadémiai Szenátusa, amely végül egyhangúlag jóváhagyta Juhász György – az eddigi rektorhelyettes –  jelölését.

A mai napon a Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusa – a felsőoktatási törvény és a meghirdetett választás harmonogramja értelmében – rektorjelöltet választott, akit majd a szabályoknak megfelelően felterjeszt a minisztériumba és azt követően a köztársasági elnöknek kinevezésre ajánl. Juhász Györgyöt, a Selye János Egyetem tudományért, kutatásért és akkreditációért felelős jelenlegi rektorhelyettesét az akadémiai közösség tagjai jelölték.

Tóth János, jelenlegi rektor (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Tóth János, jelenlegi rektor (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Folytonosság – az új rektorjelölt ígérete

A délutáni órákban sikerült elérnünk az új rektorjelöltet, aki készségesen nyilatkozott a mai nap eseményeiről a Felvidék.ma-nak. „Az akadémiai közösség tagjainak prezentációmban vázoltam az elképzeléseimet, terveimet az elkövetkezendő négy évre. A jelenlegi helyzet értékeléséből kiindulva vázoltam fel, mi várható a következő időszakban” – foglalta össze. Juhász György portálunknak elmondta, egyik kulcsszava a folytonosság, hiszen célja a következő négy évben biztosítani a Selye János Egyetemet eddig jellemző fejlődés folytonosságát. „Ehhez javaslatokat is tettem. Tudom, hogy jó úton jár a Selye János Egyetem, ezt támasztják alá ugyanis a sikeres akkreditációink is” – fogalmazott a rektorjelölt.

Juhász szerint a Selye Egyetem jó úton jár

„Az eddigi eredményeket meg kell tartani és ha lehet, akkor még vonzóbb tanulmányi programokkal és egyéb módon újabb és újabb érettségiző hallgatókat kell megszólítanunk” – hangsúlyozta Juhász György. A jelenlegi rektorhelyettes szerint a demográfiai mutatók miatt az érettségiző diákok száma előreláthatólag csökkenni fog az elkövetkező négy évben. „Oda kell figyelni a diákok megszólítására és igyekezni, tenni azért, hogy a jelenlegi diáklétszámot meg tudjuk tartani” – figyelmeztet. De éppolyan fontosnak tartja a kutatók és oktatók tudományos életben való részvételét, amelyet „mint eddig, erkölcsileg és anyagilag is szeretnénk megbecsülni az elkövetkezendő négy évben” – árulta el portálunknak Juhász György.

Az egyetemi szenátus itt foglalja el helyét az ünnepek alkalmával (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Az egyetemi szenátus itt foglalja el helyét az ünnepek alkalmával (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az Akadémiai Szenátus zárt ülésen titkos szavazással szavazott Juhász György rektorjelöltségéről. Mint megtudtuk, egyhangúlag, mind a tizenöten jóváhagyták Juhász jelölését.(A Szenátus 15 tagjából kilenc oktató és hat diák).

Az új rektorjelölt életrajza

Dr. Juhász György 1969. október 10-én született Érsekújvárban. Tardoskedden nevelkedett, itt  végezte el a magyar tanítási nyelvű alapiskolát, majd tanulmányait az érsekújvári gimnázium magyar részlegén folytatta. 1987-ben érettségizett, majd felvételt nyert a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karára. Matematika és kémia szakos tanári oklevelét 1992-ben vehette át. 2000-ben rigorózus vizsgát tett a Nyitrai Konstantin Egyetem Természettudományi Karán és elnyerte a PaedDr., azaz a „pedagógia doktora“ címet. Doktori tanulmányait fizika-kémia szakon kezdte meg 1998-ban ebben az intézményben, miközben ezen egyetem kémia tanszékén adjunktusként dolgozott. A disszertációs vizsga sikeres abszolválása után 2004-ben védte meg doktori disszertációs munkáját. 2016-ban habilitált az egri Eszterházy Károly Egyetemen neveléstudományból.

Az első sorban balról jobbra: Juhász György, Tóth János, Csiba Péter – az Akadémiai Szenátus elnöke (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Az első sorban balról jobbra: Juhász György, Tóth János, Csiba Péter – az Akadémiai Szenátus elnöke (fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

2012 szeptemberétől napjainkig Komáromban a Selye János Egyetemen főállásban vesz részt a szlovákiai magyar kémiatanár-képzésben ugyancsak adjunktusként. 2004 és 2010 között megszakításokkal a Szlovák Köztársaság parlamenti képviselője, 2006 és 2010 között pedig Tardoskedd település polgármestere is volt.

Elnökségi tagja a Szlovákiai Felsőoktatási Intézmények Tanácsának, tagja a Selye János Egyetem, valamint a Tanárképző Kar Tudományos Tanácsának, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak, a Szlovák Kémikusok Egyesületének, valamint az MTA Külső Köztestületének. Szerkesztőbizottsági tagja az Eruditio-Educatio tudományos folyóiratnak.

Juhász György jelenleg a Selye János Egyetem tudományért, kutatásért és az akkreditációért felelős rektorhelyettese, így felelőse is volt a 2016-ban lezáródó komplex akkreditációs folyamatnak, amelynek során a Selye János Egyetem kiválóan teljesített.

Juhász György nős, három gyermek édesapja.