A képen balról a szerző, Balassa Zoltán (fotó: Takács András)

Egy nagyon értékes, szép kivitelezésű könyvet tartok a kezemben, december 22-én este Pozsonyban, a Csemadok székházában, a könyv bemutatóján jutottam hozzá Balassa Zoltán: KASSA – történelmi városkalauz című, nagy hiányt pótolni igyekvő könyvéhez.

A könyv nemcsak igyekszik a várost bemutató útikönyvek között magyar nyelven bemutatni Kassát, hanem olvasmányosan megírva, tökéletes magyarsággal teszi ezt.

Ragaszkodik a történelmi múlt jelentőségének tényszerű ismertetéséhez, leírásához. Ez a tényszerű ismeretnyújtás kivételesen nagy előnye a könyvnek. Álljon itt bizonyításra egy eseményleírás… ”Amikor Rákóczi és bujdosótársai hamvait elhelyezték a kassai dóm kriptájában és a szertartás véget ért, egy pesti újságíró odalépett Thaly Kálmánhoz – Rákóczi néhai hűséges „íródeákjához” -, aki odatámaszkodott a templom egyik oszlopához, merengve nézett maga elé és úgy látszott, mintha imádkoznék, hogy megélhette élete nagy művének a beteljesedését.

Az újságíró halkan megszólította a merengő ősz kurucot.

Mit érez ebben a pillanatban, nagyságos uram?

Thaly felriadt a kérdésre:

Kedves jó uram – felelte -, hogy kérdezhet ilyent egy jószemű újságíró? Nézzen rám: négy nap óta vagyok talpon, éjjel-nappal utaztam hajón és vasúton, az izgatottságtól étlen-szomjan. Hogy mit érzek ebben a pillanatban? Álmos és éhes vagyok…”

Nem szépít, hanem, „csak tényt” közöl a maga nyers valóságában és ez a tényekhez való hű ragaszkodás jellemzi az egész könyvet. Ez a valósághoz ragaszkodás még akkor is tulajdonsága a leírtaknak, ha az ilyen epizódbetét a könyv könnyedebb olvashatóságát szolgálja.

Kassa dátumokban címszó fejezettel indul az útikalauz. A hasonló típusú kiadványoknál az ilyen időmélységű, száz oldal terjedelmű jegyzetekkel ellátott történelmi áttekintést nyújtó fejezet nem megszokott. Nem megszokott, de ebben az esetben/könyvben értékemelő. 1230-as dátummal indít:…”a település első említése Cassa formájában” közlésével, aztán 85 oldalnyi terjedelemben naplószerűen folytatja a város magyar vonatkozású eseményeinek  felsorolását 2016-ig…, s „az ACES Kassának ítéli az Európa Sportvárosa 2016 címet” közléssel fejezi be. És ezt követi a 15 oldalnyi jegyzetapparátus. Ez a fejezet külön könyvként is jelentős mű lenne.

A Házról házra a történelmi Kassán fejezetben 215 oldalon valóban házról házra jár. Minden jelentősebb épületnél elidőzve, részletesen, de egyben lényegre törően ismertet. A leírásoknál megenged egy-egy érdekesebb történetet is. Ezeket tipikus turistakalauz stílusban közli. Mivel művelője a szakmának, tudja, hogy a bemutatás így ragad meg jobban az újat megismerni vágyó olvasó tudatában. Én sokszor jártam Kassán, s a tudatomra appellálva jelentem ki, hogy jelentősebb épületalkotás, de még kevésbé jelentős sem maradt ki a várost ismertető könyvből.

Aztán látványos térképen mutatja be a várost alkotó városnegyedeket, a városhoz csatolt települések nevezetességeit, felsorolja a várossal foglalkozó könyveket, a városrészek, települések neveit, a hozzá csatolt települések magyar-szlovák neveit, közli a magyar-szlovák és szlovák-magyar utcanévjegyzéket, aztán következik a fontosabb kassai magyar, vagy magyar, illetve magyar vonatkozású is, intézmények címestől történő felsorolása és befejezi Kassa magyar nyelvű és szlovák nyelvű külün-külön színes térképével.

Kedves Barátom, nagy művet, nagyon értékes, óriási, hiánypótló könyvet tettél le az „asztalra”. Gondolok itt a „közös asztalra”, – is!?! Remélem, a közeljövőben megjelenik az általad fordított, vagy a fordítást általad felügyelt szlovák és német nyelvű változata/kiadása, mert azoknál a nációknál is igazán hiányt pótolna.

Csodálva munkádat, őszinte szívvel gratulálok. Ajánlom minden kassai és környékbeli családnak – legalább egy-egy példányban – aztán minden turistának, minden kassai és a nemzetközi kapcsolatok ügyét felvállalt intézménynek, beleértve a legmagasabbakat, a kormányhivatalokat is, mert ez a könyv a fő küldetése mellett, a baráti, egymást tisztelő együttélést is szolgálja. Ez a fő küldetése.

Pozsonyban is elérhető a könyv a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájában Szőke Évánál. Érdeklődni a +421-917-539-966 telefonszámon lehet. Cím:  Május 1 tér 10-12, Pozsony.

Balassa Zoltán: Kassa – történelmi városkalauz című könyve 16,- EUR valamint megvásárolható Szinay Árpád: 1968 véres augusztusa című könyve, mely 5,- EUR.