Adamkovič József vereknyei káplánnak nyújtja át a ministráns a vizet (Fotó: Zilizi Kristóf)

Kiskarácsony napján, december 26-án, Szent István első vértanúnk emléknapján a ma már közigazgatásilag Pozsonyhoz, annak is az ötödik kerületéhez, Ligetfaluhoz tartozó városrészében, Horvátjárfaluban – mely 1947-ig Magyarországhoz tartozott Oroszvárral és Dunacsúnnyal egyetemben -, a helybéli Szent Miklós-plébániatemplomban délelőtt tíz órai kezdettel ünnepi magyar nyelvű szentmisére került sor.

Meghívott vendége és főcelebránsa hagyományosan a vereknyei magyar hívek lelkipásztora, Adamkovič József atya volt. A szentmise elején köszöntötte őt Kemp József horvátjárfalui plébános, mint a pozsony-óvárosi Szent Erzsébet kórháztemplom egyházi kormányzóját, nem mellesleg pedig mint az egyházmegye Kateketikai Hivatalának igazgatóját.

Nagy számban sereglettek össze idén is a helybéli hívek, köztük a magyarok mellett horvátok is. Már több előző lelkiatya idejében is hagyománya volt az évente két alkalommal csupán ilyenkor, kiskarácsony napján, továbbá húsvéthétfőn bemutatandó ünnepi magyar nyelvű
miséknek. De ezen felül idén január 4-e óta a plébános úr kezdeményezésére, ötletéből adódóan hetente vannak magyar misék keddenként este hattól. Ezeket ő celebrálja dicséretre méltó igyekezettel, aminek eredményeképpen már csaknem tökéletesen elsajátította a magyar nyelvet, úgy tanulta meg a misézések keretében, a helyi hívők segítségével.

A helyi katolikus közösségben aktív, lelkes és buzgó templomi kórus működik, mely horvát származású kántorukkal nagyon ünnepélyessé teszi, emeli ezeknek a szentmiséknek a
hangulatát.

Adamkovič atya Szent István első vértanú szentünkről elmélkedett, aki üldözőiért, megkövezőiért is tudott imádkozni, erősen állta a szenvedéseket, fájdalmakat. Így
imádkozott: „Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatom.“
A mise végén az ünnepélyes áldás előtt Kemp plébános úr megköszönte a szentbeszédet és a celebrálást József atyának.