„Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is, mert ő az a szőlőtő, amelyből mindnyájan kisarjadtunk” – mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros, prímás, Budapest-esztergomi érsek a Jn 15,1–5 alapján, Budapesten a Kálvin téri református templomban 2017. január 15-én az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén. Nincs élete a szőlővesszőnek a szőlőtőn kívül.

Az ökumené görög szó jelentése: a lakott föld. Használata nem új keletű, már az ókeresztyén korban használták. Azokat az egyetemes zsinatokat jelölték vele, melyek a Szentháromság Istenről szóló egységes keresztyén tanítást fogalmazták meg. Mindezek forrása pedig a kanonikus iratokban, a Szentírásban található.

Az Istentől ihletett kinyilatkozás, ami nem emberi beszéd vagy emberi történelem csupán, – hanem az élhető élet forrása, elégséges forrást nyújt a múlt, a jelen, és az örökkévalóság megértéséhez. Az élő Isten életet adó szava a forrása és egyben a lehetősége is a keresztyének reménységének, benne egységtörekvésének. Azért törekedhetünk eredményesen az egységre, mert ez Krisztus akarata is. Ezt kérte az Atyától kereszthalála előtt, hogy az övéi egyek legyenek.

Sajnos, fájdalmasan eltávolodtunk nemcsak egymástól, de Krisztustól is. A kettő együtt jár, egyik a másikat feltételezi és eredményezi. Sebeket okoztunk egymásnak és sebeket kaptunk egymástól, amik gyógyításra szorulnak. A gyógyító pedig maga Krisztus.

Mivel a szétszakítottság a hiteltelenség bélyege, ezért a keresztyén egységtörekvés evidens. A 18. századtól kezdődően találunk olyan imaalkalmakat, melyek a keresztyén egységért tartattak. Ha embertől lett volna ez a szándék, bizonyára kifullad, de nem ez történt. Spontán vagy szervezett formái és fórumai jelen vannak helyi kisközösségi, nemzeti vagy akár vallásközi és interkulturális szinten.

A keresztyén szétszakítottság orvoslására való szándék világméretű mozgalommá nőtte ki magát. A 20. század elejétől a Római Katolikus Egyház is bekapcsolódott a közös imaalkalmakba. 1968-ban az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezeti Bizottsága, valamint a vatikáni Keresztény Egység Pápai Tanácsa közösen kezdi meg az imahét szövegének előkészítését.

Az imahét időpontja minden év január első heteiben van meghatározva. Ebben az évben január 15 és 22 között tartották. Az imaheti füzet anyagát idén a németországi testvérek állították össze. Alapgondolata, Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből való: „…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20 E köré a vezérige köré kapnak olyan további bibliai igéket nyolc napon át a résztvevők, melyek fokozatosan vezetnek a felelősség felismeréséhez és bűnbánathoz segítenek. Majd pedig elindítanak a közös szolgálat útján.

Helyi gyülekezetünkben, Marcelházán a felekezetközi alkalom a református templomban kezdődött január 15-én Kónya Márió, helyi plébános és Rácz Elemér helyi lelkipásztor szolgálatával. A két felekezet hívei, egymás mellett helyet foglalva gyakorolták a testvéri közösséget, egymás feltétlen elfogadását.

Az imaheti felkínált közös liturgia jó alkalom egymás türelmes meghallgatására, a testvéri kézfogásra, egymás szemébe nézésre, egyben az egymásért elmondott hálaadás és könyörgés helye. Következő vasárnap a baptista testvérekkel tartunk majd közös istentiszteletet. Hétközben pedig esténként szép számmal jönnek a hívek a gyülekezeti termünkbe vágyakozva a közösségre, Istennel és egymással való találkozásra. A világ keresztyénségével egységben ugyanazon négy bibliai üzenetből táplálkozunk lelkiekben, könyörgünk családi, helyi, nemzeti és egyetemes nehézségekért, a jövő nemzedékért. Imádkozunk hitéletünk megerősödéséért, hogy keresztyénségünk ne kirekesztő, megbélyegző és megosztott legyen, hanem hiteles és egységes a Krisztusban.

A szerző református lelkipásztor (Marcelháza)

Friss hír: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) azt kéri, hogy vasárnap, az ökumenikus imahetet záró istentiszteleteken is emlékezzenek meg a veronai buszbaleset áldozatairól – olvasható a MEÖT közleményében. A MEÖT elnöksége mély megrendüléssel fogadta a Szinyei Merse Pál Gimnázium veronai autóbuszbalesetének hírét. “Osztozunk a gyászolók fájdalmában és csatlakozunk a Magyar Kormány által hétfőre meghirdetett nemzeti gyásznaphoz. Felkérjük a gyülekezeteket, hogy vasárnap az ökumenikus imahét záró napján az istentiszteleteken is emlékezzenek meg a tragikus eseményről imádságban” – fogalmaztak.