A TEÁTRUM alapítója, Dráfi Mátyás

A Teátrum Színházi Polgári Társulás tavaly egy nagyon fontos, a magyarság mai helyzetét feldolgozó, drámai szerkezetű szöveget kapott Batta Györgytől. A Magyar Zsoltár a Szent Korona üzenetét továbbítja a hallgatóságának.

Dráfi Mátyás, a Teátrum művészeti vezetője és rendezője az alkotás december huszonhetedikei komáromi bemutatóján a felolvasó színház elemeit is használta, s a kedvező tapasztalatok birtokában úgy döntött, hogy a hozzávetőleg egy órás művet az idén a Teátrum műsorára tűzi.

Dráfi Mátyást kérdeztem a Magyar Zsoltárral kapcsolatos terveiről: “A szerző hat éven át érlelgette a Magyar Zsoltárt, míg elkészült vele, s azt átnyújtotta nekünk. Úgy látta, hogy a munkája alkalmas szinte minden jelenkori, a nemzetünkkel összefüggő kérdés végiggondolására. Arra például, hogy mit jelent számunkra a Szent Korona, és milyen jelentősége van annak, hogy Szűz Mária elfogadta Szent István királyunk felajánlását, s országunk birtokosává vált. Tehát nem csak az oltalmazónk, hanem a királynőnk is, hiszen trónörökös híján történt meg első királyunk részéről a felajánlás. Azóta beszélhetünk Regnum Marianumról – Mária Országáról.

Időtartamát és műfaját tekintve kamara jellegű lesz ez az új előadás. Hová szándékoznak eljutni a darabbal?

Gyakorlatilag mindenüvé mehetnénk, hiszen sem a díszletek, sem a jelmezek nem játszanak meghatározó szerepet a színpadra állításnál. Oda szeretnénk menni, ahol a magyarokban él még a hazaszeretet, foglalkoztatja őket a magyar jövő, egyben a világ jövője is, hiszen a Szent Korona Jézus új szövetségének törvénytáblájaként is felfogható. Fontos lenne, ha fiatalok is lennének a nézők-hallgatók soraiban, hiszen nekik kell majd átvenni a váltóbotot a maiaktól, ők lesznek a nemzet továbbépítői.