Illusztráció

A történelemtanárok már tavaly nyáron felkeresték az iskolaügyi minisztériumot azzal a javaslatukkal, hogy emeljék meg a történelem órakeretet. Véleményük szerint a múlt jobb megismerésével lehet harcolni a szélsőségesek ellen, akik a 2016-os parlamenti választások után már a törvényhozásban is jelen vannak.

Az oktatásügyi miniszter nyáron még elutasította a történelemórák számának megemelését. Tavaly decemberben ismét megkeresték a pedagógusok a minisztert, januárban pedig megkezdődtek a tárgyalások a történelemórák számának növeléséről. A tantárgyi bizottság jelenleg a történelemórák megerősítésén dolgozik – írja a Pravda.

A történelem hiányos ismerete végzetes következményekkel járhat. Nemrégiben az egyik közép-szlovákiai iskolában a gyerekek horogkeresztet ábrázoló felsőben jelentek meg. A tanulók nem tudták, mit jelképez a pólójukon látható szimbólum, nem tudták, hogy a hitleri Németország egyik jelképéről van szó, ahogy azt sem, hogy a fasizmus eszméjének terjesztése törvénybeütköző cselekedet – olvasható a napilapban. A fiatalok valószínűleg azzal sem voltak tisztában, mi is a fasizmus. A történelemórákon kellene megtanulniuk a gyerekeknek a múltbéli összefüggéseket, de arra sajnos, nem jut idő. Mindez annak a következménye, hogy az alapiskolákban a kilenc évvel ezelőtti reform után csökkentették a történelemórák számát. Az alapiskolák felső tagozatosai, a kilencedik osztályt leszámítva, csak heti egy órában tanulnak történelmet. Ez alatt nincsen idő arra, hogy a pedagógusok elmagyarázzák az összefüggéseket az egyes múltbeli események között. A diákok ezért csak adathalmazokat tanulnak, ahelyett, hogy arra törekedhetnének a tanítók, hogy az anyagot meg is értessék a gyerekekkel. A Pravda által megkérdezett pedagógusok szerint erre nem marad idő. Ha az előírt anyagmennyiséget át akarják venni, akkor nincsen idő beszélgetésekre a tanítási órán.

A történelemtanárok azt kérik, hogy a minisztérium által kidolgozott kerettanterv és tanrend emelje meg a korábban megszokott heti két órára a tantárgy órakeretét. Az Állami Pedagógiai Intézet a minisztérium szerint már dolgozik az órakeret megemelésének lehetőségén.

A szomszédos országokban a tanulók heti két órában tanulják a történelmet – írja a Pravda. Nemcsak az alapiskolákban, hanem a középiskolákban is szerencsés lenne a történelemórák számának visszaállítása.

A történelemtanárok figyelmeztettek elsőként a szélsőségek megerősödésére a parlamenti választások után. A közvélemény-kutatók szerint ugyanis a fiatalok 22 százaléka Kotleba pártjára szavazott. Az extrémizmus terjedése véleményük szerint éppen a múlt hiányos ismeretéből adódik. A történelem szakos pedagógusok ezért levélben fordultak Peter Plavčan miniszterhez, aki a kérést elutasította, mondván a szabad órákat az iskolák felhasználhatják a történelemi ismeretek kibővítésére is. A legtöbb iskolában azonban nyelvi vagy matematikaórákat tartanak a szabad órákon. December 23-án ismét a miniszterhez fordultak a tanárok, aki akkor ismételten elvetette a gondolatot, a történészekkel való találkozásra pedig nem reagált. A napokban azonban Plavčan bejelentette, lehetséges a történelem órakeretének a megemelése. Januárban a tantárgybizottság meg is kezdte a munkát, és dolgoznak a módosítás bevezetésén. A történelem szakosok a hírt pozitívan fogadták.