Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma

Idén január 15-e és 22-e között tartják Rozsnyón az ökumenikus imahetet. A rendezvényhez a Rozsnyói Ágostai Hitvallású Gyülekezet, a Rozsnyói Római Katolikus Plébániahivatal és a Rozsnyói Református Egyházközség is csatlakozott. A Krisztus-hívők egységéért január 17-18-19-én istentisztelet keretén belül közösen imádkoznak.

Az idei imahét anyagát a németországi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20
„Krisztus a te életre szóló barátod, drága testvérem? Jézus Krisztus követői barátságot ápolnak egymással? Tudjuk mi, rozsnyói keresztyének, hogy milyen szeretetkapcsolatot ápol velünk az Atya az ő egyszülött fia által? Mert ha kapcsolatunk van ővele, aki életét adta értünk, akkor áldott az életünk. Életre szóló kapcsolat köt minket Jézushoz, a mi Urunkhoz, a mi Megváltónkhoz” – hangzott el Nt. Búza Zsolt prédikációjában az első alkalmon, amelyre a rozsnyói evangélikus templomban került sor.

A rendezvénysorozat bibliai igéi az egyház népének szólnak az összetartás, az együtt haladás, az együtt gondolkodás, az Isten családjában való megmaradás érdekében. „Az igehirdetésekben, a prédikációkban a fő üzenet: Krisztus szeretete sürget minket. Ezt bontja fel az imahét tervezete nyolc napnak megfelelően, hogy elérkezzünk a csúcspontra: az Istennel való rendezett kapcsolatra, az Istennel való békére”- olvashatjuk az alkalomra kiadott füzetben.

Az idei év különösen a protestánsok számára lesz jelentős, mivel éppen 500 éve indult el Wittenbergből Luther 95 tételének megjelenésével az a megújító, átalakító folyamat, amelyet reformációnak nevezünk. Jó tudni, hogy a protestáns egyházak együtt imádkoznak ebben az esztendőben is a testvéregyházakkal, így a katolikus egyházzal is.

Rozsnyón a szlovák nyelvű istentiszteleteket Jozef Markotán plébános tartja, míg a magyar nyelvű istentiszteletekhez Ján Čapla, a rozsnyói szaléziánus ház igazgatói teendőit is ellátó atya csatlakozott. Ezzel kapcsolatban az alig fél éve Rozsnyón tevékenykedő atya elmondta: „A rozsnyói katolikus egyházmegye módfelett támogatja az ökumenét. Ebben az évben Luther születésének 500. évfordulóját ünnepeljük, úgyhogy az evangélikus egyház is csatlakozott az előkészületekhez. Csak pár hónapja vagyok Rozsnyón, de látom, hogy nagy érdeklődés tapasztalható a további felekezeteknél is, és igénylik ezeket az istentiszteleteket. Ezt nagyon jónak találom, mert szükség van a párbeszédre, amely által jobban megismerjük egymást. A hit Jézus Krisztusban és Istenben egyesít minket, és az, ami összeköt bennünket, sokkal több annál, mint ami elválaszt“ – vélekedett az ökumenikus összejövetelekkel kapcsolatosan Ján Čapla.

Rozsnyón ritkaságszámba mennek az evangélikus és katolikus magyar nyelvű istentiszteletek. Az ökumenikus imahét első istentiszteletére az evangélikus templomban került sor. A protestánsok és katolikusok Rozsnyón immár több mint tíz éve járják azt az utat, amely „a szembenállástól a közösségig” vezet. Ennek a megállapításnak a szellemében várják az érdeklődőket január 18-án a római katolikus templomba, majd 19-én a református templomba, ahol a katolikus prédikáció is magyar nyelven zajlik, valamint kultúrműsorral és szeretetvendégséggel is készülnek a kezdeményezők.