Nálunk mikor épülnek ilyen utak? (fotó: zilina-gallery.sk)

A szlovákiai magyar társadalom 2017 eleji közállapotát figyelve az emberben önkéntelenül is kialakul a meggyőződés, hogy itt már annyiféle baj van, annyi a megoldásra váró probléma, kezdve a kétnyelvűsítéstől egészen a kettős állampolgárság ügyéig, hogy csak egy jól sikerült huszárvágással tehetők helyre a dolgok.

A mindent gyógyító csodaszer neve pedig autonómia – hangoztatják azok, akik ebben látják minden bajunkra a megoldást.

Én azonban jobban hiszek a fokozatos építkezésben – hiszen az autonómia sem lehet cél, inkább egy jól megépített alap, amire nekünk kell felhúznunk a falakat – melyhez viszont nem árt rangsorolni a tennivalókat.

A legfőbb teendő: megőrizni iskoláinkat! Ám nem elég csupán megőrizni, hanem fejleszteni is kell, hogy gyerekeink a lehető legszínvonalasabb oktatásban részesüljenek, s onnan kikerülve valódi támaszai lehessenek közösségünknek.

A másik teendő (nem írom, hogy második, mert az iskoláink megtartása mellett ugyanolyan fontos ez is), hogy évtizedek után Dél-Szlovákia gazdaságát végre fejlődő pályára állítsuk. Az emberek lehetőleg otthon, vagy az otthonuk közelében találjanak megélhetést. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy a legaktívabb, legtehetségesebb fiataljaink elvándorolni kényszerülnek a szülőföldjükről munka, megélhetés után, holott otthon is égető szükség lenne rájuk.

Így öregszenek, majd néptelenednek el azok a falvaink, városaink, amelyek a leszakadó régiókban vannak, és zsugorodik a szlovákiai magyarság élettere, ami végső soron az asszimilációnkat is gyorsítja.

A megoldás?

Nem akarok hosszas közgazdasági okfejtésbe bonyolódni, annál is inkább, mert nem értek hozzá. Inkább egy megfigyelésemet osztanám meg önökkel.

Számomra ennek a kérdésnek a megoldása odáig egyszerűsödött, hogy ahová az autópálya elér, ott előbb-utóbb valamilyen befektető is megjelenik. Lehet, hogy nagyon dilettáns megközelítés, de hát ez van.

Előállhatunk akár a legzseniálisabb ötlettel is, ha nincs meg hozzá a szükséges infrastruktúra, ha nem tudunk gyorsan és biztonságosan eljutni A-ból B-be, akkor a tervek csak szép tervek maradnak.

A közlekedési minisztert pedig jelenleg az a Most-Híd adja, amely felvállaltan állítólag Dél-Szlovákia érdekeit is képviseli. Vajon hány kilométernyi autópályát sikerül nekik ebben a ciklusban megépíteni?