Az ünnepi szentmisét Kiss Róbert helynök celebrálta, mellette bal oldalon Boros Károly, jobb oldalon Németh László (Fotó: Mészáros Angelika)

Még a múlt év végén került sor – a dunaszerdahelyi plébánián – annak a jegyzőkönyvnek az aláírására, melynek eredményeként a Nagyszombati Főegyházmegyén belül elsőként a Csallóköz központjában jött létre a plébániai karitász. Tegnap este ünnepélyes szentmisével adtak hálát az Úrnak a szervezet létrejöttéért, amelyet fogadás követett. Azt megelőzően, délelőtt pedig a győri karitász és a nagyszombati karitász, valamint a két egyházmegye vezetői találkoztak.

„A szeretetszolgálat városunkban nem újdonság a hívek között, most viszont intézményesen is elkezdődhet ez a tevékenység. Azért jött el közénk Kiss Róbert helynök úr, aki az érsek úr nevében velünk imádkozik, hogy szolgálni tudjunk. A szeretet parancsát követve kívánjuk végezni ezt a szép szolgálatot” – nyilatkozta a szentmise előtt portálunknak Szakál László, dunaszerdahelyi esperesplébános, aki egyúttal a plébániai karitász elnöke is.

Hozzátette, minden emberi közösségben vannak szegények, éhezők és rászorulók, akik a társadalom peremére kerültek, akiknek ruházatra, élelemre van szükségük.

„Bizonyára a karitász csoportok nem tudják felvállalni az állam szociális munkáját, illetve tevékenységét. A mi feladatunk inkább az lehet, hogy lelki és testi segítséget nyújtsunk a rászorulóknak. Mivel a magyar régióban ez az első plébániai karitász, amelyet a főegyházmegyei hatóság jóváhagyott, a környéken is kifejti tevékenységét. Ehhez majd fel kell vennünk a kapcsolatot azokkal, akik a plébániák mellett már most is gyakorolják mások szolgálatát. A ferences harmadrend és a városi szeretetszolgálat tagjai, valamint a Szent György lovagrend tagjai lesznek azok, akik segíteni fogják a munkát, s akikre építhetünk ” – tudtuk meg a karitász elnökétől.

Továbbra is a rászorulókat szolgálják

Bugár Györgytől, a karitász újdonsült vezetője (aki eddig a városi szeretetszolgálatot vezette) elmondta, hogy a szervezet elnöke a mindenkori dunaszerdahelyi plébános, jómaga a plébános ajánlására lett annak vezetője. Vezető helyettesnek A. Szabó Lászlót választották meg, a gazdasági ügyekért pedig Domonkos Tamás fog felelni.

„A mai napon sikerült összehoznunk a győri és a nagyszombati karitász vezetőit, vagyis Szabó Györgyöt és Miroslav Dzurechet, valamint a két egyházmegye püspökhelyettesét, a nagyszombati általános helynököt, Kiss Róbertet és a győri általános helynököt, Németh Lászlót. Ez volt ez első hivatalos találkozó a két egyházmegye között, amelyet reméljük, még továbbiak követnek, hiszen szükség van ez együttgondolkodásra, és egymástól is sokat tanulhatunk” – tájékoztatott Bugár György.

Balról jobbra: Szabó György, Miroslav Dzurech, Domonkos Tamás és Bugár György a szentmisén (Fotó: Mészáros Angelika)

Ami pedig tevékenységüket illeti, arról a következőt mondotta:

„Folytatjuk azt, amit eddig városi szeretetszolgálatként tettünk. Továbbra is szombaton délelőttönként várjuk az adományozókat és a rászorulókat is. Évi két alkalommal tartós élelmiszert gyűjtünk – tavasszal és ősszel. Ezenkívül az uniós élelmiszercsomagokat is mi osztjuk szét – évente négy alkalommal. Amiben tudunk, segítünk, a hajléktalanszálló berendezését, a tartós élelmiszereket is mi biztosítottuk, és továbbra is arra biztatjuk az embereket, forduljanak bizalommal hozzánk, ha a környezetükben rászorulók élnek.”

A megváltozott munkaképességű fiatalokra fókuszálnak

Szabó György, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondása szerint családi örökség náluk a mások felé fordulás, mások segítése. Két éve vezeti a karitászt és sikerült olyan embereket találnia ehhez a munkához, akiknek helyén van a szívük és a hitéletük is rendben van. Csak a legutóbbi gyűjtésük során kétszáz önkéntesük váltotta egymást. Nagy segítségre talált Németh László helynök személyében is. Amikor pedig tevékenységükről kérdeztük, portálunknak a következőképpen nyilatkozott:

„Az adománygyűjtésen és -osztáson kívül fontosnak tartom, hogy a megváltozott munkaképességű, sérült emberekkel foglalkozzunk, próbáljunk nekik napi 4 óra munkát, elfoglaltságot biztosítani. Hat megváltozott munkaképességű emberrel már dolgozunk is, ami azt is jelenti, hogy hat családon segítünk. Eddig négy üres plébániaépületre kötöttünk megállapodást, hogy adják oda nekünk az ingyenes használati jogot, ami már feljogosít minket arra, hogy pályázhassunk. Ha sikerül pénzt szereznünk, akkor felújítjuk és átalakítjuk ezeket az épületeket és ott védett munkahelyeket hozunk létre.”

A győri karitász vezetője nem titkolja, másoktól is igyekeznek ellesni, illetve tanulni, hogyan lehet sikeres módon tevékenykedni.

„Aminek egész Európában van piaca, az a gyógynövény. S mivel a legtöbb plébániánál évek óta nem vegyszereztek, ezért ott bio minősítésű a föld és így gyógynövénytermesztésre alkalmas. Ha netán gondozatlan gyümölcsfákat is találunk a kertekben, akkor biogyümölcsöt is lehet termeszteni. A szomszéd egyházmegye ebben a példánk, ahol 20 főállású karitász munkatárs 375 megváltozott munkaképességű emberrel foglalkozik. Elsősorban a megváltozott munkaképességű fiatalokon szeretnénk ily módon segíteni, akik az iskolából kikerülve sokszor légüres térbe, a négy fal közé kerülnek” – folytatta a védett műhelyekkel kapcsolatos elképzeléseit.

Ferences harmadrendiek a fogadáson (Fotó: Mészáros Angelika)

Természetesen a győri nagycsaládos szervezettel közösen is vannak rendezvényeik, és az idősgondozásba is besegítenek. Például úgy, hogy amikor nagyobb adományhoz, mondjuk, két kamionnyi gyümölcshöz jutnak, akkor abból nemcsak a szegény sorsúaknak juttatnak, hanem az időseket gondozó intézményeknek is.

Egyedülálló programjuk is van, ami lehetővé teszi, hogy ha valamelyik családban súlyos betegség vagy haláleset, netán munkahely elvesztése következtében nem tudják fizetni a lakbért vagy a közüzemi költségeket és már a lakhatásuk kerül veszélybe, akkor a helyszíni vizsgálat és véleményeztetések után akár 50 ezer forinttól 200 ezer forintig terjedően kifizethetik a tartozásukat.

A karitászvezető nagyon optimista a mostani kétoldalú találkozó után, s bízik a további együttműködésben, valamint segítségét is felajánlotta a magyar nyelvű önképzésben.