A szervezet elnöke és Bukovszky János vezetőségi tag adta át a Hűségdíjat (fotó: Miriák Ferenc)

A Csemadok szentpéteri alapszervezetének évzáró taggyűlése Pivoda Vivien szavalatával kezdődött. A vezetőség nevében Pintér Márta köszöntötte a megjelenteket, köztük Petheő Attilát, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnökét.

Az elmúlt évben végzett tevékenységről szóló beszámolót a szervezet elnöke, Nyúl Rozália ismertette: „A 2016-os esztendő tartalmasnak és eseménydúsnak mondható. Januárban elkezdődött a helyi alapszervezet 65. évfordulójának ünneplése. A község főépületében a magyar kultúra napján táblát avattunk, majd megzenésített  Petőfi-verseket hallhattunk az újonnan alakult Rezeda éneklőcsoport előadásában. Február végén 65 szereplővel a színpadon, énekkel, tánccal ünnepeltünk. Ez alkalomból megalakult a Gyöngyösbokréta néptánccsoport, amely az év folyamán közel tíz alkalommal lépett színpadra. Részt vettek a Ki mit tud versenyen és szerepeltek a helyi rendezvényeken is. A csodálatos szentpéteri népviseletet tőlünk 1800 kilométernyire is megcsodálhatták tavaly, amikor a felvidéki népviseletbe öltöztetett babacsaládokat elvitték kiállítani Erdélyországba, Kézdivásárhelyre. A szentpéteri babacsalád az iskola jóvoltából eljutott baráti falunkba, Hernádra is. Szeptemberi kirándulásunkat ezúttal a herendi porcelánmúzeumba és a keszthelyi Festetics-kastélyba szerveztük. December végén színházlátogatáson vettünk részt Győrben, ahol megnéztük a Muzsika hangja című musicalt. Mint minden évben, 2016-ban is méltóképpen megemlékeztünk történelmi évfordulóinkról. Az utánpótlást igyekszünk biztosítani azzal, hogy alapiskolánk végzős diákjai meghívást kapnak a Csemadok szervezetébe és az aktív szereplőket jutalomban részesítjük. Szentpéteren él és talán azt is mondhatjuk, virul a Csemadok, bízva fáklyavivőink kitartó, közösségépítő munkájában” – számolt be  a tevékenységükről Nyúl Rozália elnök.

Nyúl Rozália, a Csemadok alapszervezetének elnöke (fotó: Miriák Ferenc)

Az évzáró taggyűlés fénypontja immár ötödik alkalommal a Hűségdíj átadása.
Ebben az évben Répás Ágnes kapta a díjat, akinek munkásságát Szabó Gabriella méltatta.

„A kultúra jó időben ékesség, rossz időben menedék. Talán ez a sokatmondó gondolat jellemzi idei hűségdíjasunkat is, hiszen mindnyájunk életében történik sok jó, de ugyanakkor sok esetben a Gondviselő nagyobb terhet rak a vállunkra, melyet szintén hordozni kell. Ünnepeltünk talpraesettségével, élni akarásával, szorgalmas munkájával és persze a kultúrába való kapaszkodásával talpon maradt.  Répás Ágnes 1938-ban született Szentpéteren. Alapiskolai tanulmányait, hasonlóan, mint gyermekei, Ágnes és Béla, valamint hat unokája is a helyi magyar iskolában végezte. Sajnos, nagyon fiatal volt, mindössze 25 éves, amikor a sors nagy megpróbáltatás elé állította, hiszen pár évi házasság után elvesztette férjét, és egyedül kellett felnevelnie két gyermeküket. Szívós, szorgalmas természetével megbirkózott e nehéz feladattal, sokat dolgozott, munkahelye egész életében a helyi szövetkezet volt.

Rezeda (fotó: Miriák Ferenc)

1969-ben, amikor a helyi szövetkezet fő támogatója volt szervezetünknek, ő is alapító tagja volt a menyecskekórusnak. Ekkor a csoport nyolc személyből állt, s ennek a csoportnak már csak két élő tagja van, közülük az egyik Répás Ágnes. Őt és társait is elbűvölte a népi kultúra szépsége, az éneklés szeretete, a jó közösség összetartó ereje.  Az akkori kulturális rendezvények állandó szereplője volt, s közben nevelte gyermekeit, és mint családfenntartó végezte mindennapos teendőit.

1997-ben a nyugdíjasklub megalakulásánál szintén az alapító tagok közé tartozott, és aktív tagja lett az Őszirózsa énekcsoportnak. 2001-től az Új Évszázad Nyugdíjasai Polgári Társulás vezetőségi tagja.

De ahogy felettünk is elszállnak az évek, így ma már ő is inkább családja, szerettei körében érzi magát a legjobban. Répás Ágnes mindig büszke volt magyarságára, történelmünkre, hagyományainkra, tisztelte ünnepeinket, közösségünket, sok-sok szereplésével példát mutatva megpróbálta átadni azt a hagyományt családjának és fiataljainknak, amelyet őseinktől oly nagy méltósággal megőrzött” – hangzott el a méltatásban.

Őszirózsa Hagyományőrző Csoport (fotó: Miriák Ferenc)

Az idei évzáró taggyűlés a helyi népművészeti csoportok műsorával ért véget.

Az érdeklődők megtekinthették a Csemadok helyi szervezete által a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett „Ügyes kezek értékes alkotásai” című kiállítást.