Tavaly, február 16-án, tehát éppen egy éve, hogy a Pro Civis beindította a szlovákiai magyar nyelvű elektronikus Törvénytárat, a www.törvénytár.sk portált.

A portál a Pro Civis törvényfordítási tevékenysége nyomán jött létre annak érdekében, hogy a hatályos szlovák jogszabályok elérhetőek legyenek könnyen használható formában, magyar nyelven is, derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

„A sok módosítás miatt már kezdett átláthatatlanná válni ez a rengeteg dokumentum, s ez megerősítette azt az elképzelést, hogy egy önálló portált hozzunk létre erre a célra” – indokolta Őry Péter, a Pro Civis elnöke az oldal létrehozását a komáromi bemutatón.

A felhasználóbarát törvénytár korszerű keresővel bír, nyomon követhetők rajta az egyes törvények változásai-módosításai (időállapotai), tehát az érvényes törvény mellett a visszamenőleges jogrend is megtalálható, és a portálról – szükség esetén – könnyen, egyetlen kattintással elérhetők a jogszabályok szlovák nyelven is.

A hozzánk eljuttatott levélből kiderül az is, hogy egy éve, az induláskor összesen 65 törvényt és kormányrendeletet tartalmazott a Törvénytár, 220 időállapotban. Azóta fontos kódexekkel, törvénykönyvekkel gyarapodott, a magyar nyelven elérhető törvények száma 73-ra, az időállapotoké 288-ra emelkedett.

Ma már fellapozható itt a polgári törvénykönyv, a munka törvénykönyve, a rekodifikált közbeszerzési törvény, a választójogi kódex, de azon legfontosabb jogszabályok is, melyek a helyi és regionális önkormányzatok munkáját szabályozzák.

A legnagyobb terjedelmű törvények az új és a régi közbeszerzési törvény, valamint a hulladéktörvény. A törvénytár tevékenysége során legtöbbször az illetéktörvény módosult, nem egész három év alatt húszszor kellett változtatni rajta.

A szlovák törvények magyarra fordításával egyébként nem egészen hat éve foglalkozik a társulás. Objektív – azaz rajtuk kívülálló –, anyagi és bürokratikus okai vannak, hogy a publikált törvények magyar változatát nem minősíthetik hivatalos és hiteles, hatóságilag elismert fordításnak.

A társulás azonban szakítani akart azzal a gyakorlattal, hogy továbbra is csak arra hivatkozzunk: mit miért nem lehet megcsinálni. Fordítóik igényessége, magyar nyelv iránti elkötelezettsége a garancia arra, hogy a portálon jó magyarsággal megfogalmazott, pontos törvényfordítások olvashatók.

Kitűzött céljuk az is, hogy a magyar nyelv hivatali kapcsolatokban történő használatát elősegítsék, terjesszék. Mert megtartani, fejleszteni, a művelt köznyelvet terjeszteni közösségünkben minden időben a megmaradásunkat segíti elő.

Az elektronikus törvénytár és a Pro Civis működését a Bethlen Gábor Alap, valamint a Miniszterelnökség támogatja.