(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Szent László élete és legendái című előadással nyitotta meg a Szent László-évet február 2-án a Lévai Szent László Kör. Az emlékévre a lévai polgári társulás tematikus programmal készült.

Az esemény a jelenlevők közös fohászával vette kezdetét. Müller Péter, a Lévai Szent László Kör vezetője, helytörténész részletekre kiterjedő előadásában méltatta Szent László életét, korát, az akkori hatalmi–társadalmi viszonyokat. Mint azt az emlékévvel kapcsolatban jelezte: „Nagy szükség van az ilyen megemlékezésekre, mivel a napjainkra jellemző közéleti és erkölcsi káoszban fontos, hogy ezek a szent életű történelmi személyek kerüljenek a köztudatba. Példaértékű életéből mindannyian csak meríteni tudunk, a szellemiségükre és lelkiségükre biztonságosan tudunk építkezni.”

Mint az előadás során kifejtette, rengeteg legenda fűződik lovagkirályunkhoz, aki a néphagyományban is jelen van. Az előadó térben és időben igyekezett elhelyezni Szent László életének főbb mozzanatait és a hozzá fűződő legendák sorát. Müller Péter áttekintette a lovagkirály származását, fiatal kori harcait, trónra kerülésének körülményeit. Természetesen felvázolta uralkodása politikai, gazdasági és egyházi vonatkozásainak aspektusait is. Nagyon bonyolult korban élt – hangzott el a Reviczky Házban megtartott előadáson.

Müller Péter külön kitért a Szent Lászlóhoz kapcsolódó legendákra. Az első legenda még a kisgyermek Lászlóhoz köthető a Biharban eltöltött évekből. Előadásában felvázolta az ismert és a közönség előtt kevésbé ismert legendákat is.  Szólt egyebek mellett a megvadult mént megfékező Lászlóról, a nagyváradi Nagyboldogasszony-székesegyház megalapításáról, az elrabolt magyar lány megmentéséről. Mindezt a krónikákban fellelt képanyaggal illusztrálta.

Mindemellett László király jelleméről is beszélt. „Tartós békére törekedett. Soha senkinek az életére nem tört” – hangsúlyozta.

Az előadás a „Szent László Isten szolgája …” kezdetű szép egyházi ének közös eléneklésével zárult.

Az előadást gazdagon illusztrálta képekkel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tisztelegnek névadójuk előtt

A 2012-ben alakult kör tematikus programmal készül az Szent László-évre. „A mai előadás volt a nyitánya az emlékévnek. A Lévai Szent László Kör ezzel tiszteleg szent királyunk, névadónk előtt. Az előadás célja a legendák által közelebb hozni lovagkirályunkat. Az idén tevékenységünk központjában áll az emlékév” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Müller Péter, a kör vezetője.

A civil szervezet Lévai Csengettyűszó címmel gyermeklapban jelentett meg. “Idén a Szent László-emlékév alkalmából a kis újságban kiemelten fogunk foglalkozni Szent László királyunk életével, legendáival illetve képi és betűrejtvényeken, valamint kifestőkön keresztül igyekszünk közelebb hozni a gyerekekhez a szent lovagkirály példamutató életét” – mesélte Müller Péter.

Mint minden évben, idén júliusban is ellátogatnak a nyitrai Szent László-templomban tartandó emlékmisére. Emellett terveznek egy zarándoklatot a Szent László emlékhelyek valamelyikére. Ez még  szervezés alatt van – avatott be a részletekbe. Ősszel játékosan kvíz formájában emlékeznek meg a lovagkirályról s ugyanakkor előadásokat is tartanak. Legközelebb márciusban Szent László ereklyéiről és a halála utáni csodatételekről hallhat részletesebb ismertetést a közönség – folytatta a kör elnöke.

Az előadás közönsége (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Lévai Szent László Kör 2012. december 8-án alakult azzal a céllal, hogy a lévai magyar ajkú római katolikusok saját kezdeményezésükből hitéletüket és hitükből fakadó hagyományaikat ápolják.  Fontos számukra az ifjúság nevelése, az alapvető keresztény emberi értékek és családi hagyományok átadása, valamint a nemzeti identitás megerősítése.

A név  felvétele sem véletlen. A kör elnevezése a legrégebbi lévai egyházi írásos emlékhez kötődik, a 14. században emelt és Szent Lászlónak felszentelt templomhoz. Ez a mai Szent Mihály arkangyal-templom elődje volt. 1902-től azonban a lévai római katolikus hívek adományából a 90 éve torony nélkül álló lévai plébániatemplomra impozáns kettős tornyot emeltek, s azok közé elhelyezték Hölzel Albin budapesti szobrászművész pirogránitból készült három méter magas Szent László szobrát, mellyel a lévai plébániatemplom valamikori védőszentjére kívántak emlékezni. Azóta őrködik Léva felett Szent László.

A  Lévai Szent László Kör megalakulását követően számtalan előadást, közösségi alkalmakat, zarándoklatokat szervezet. A gyermekek számára rendszeresen tartanak az egyházi ünnepekhez köthető foglalkozásokat. 2016 adventjén már negyedik alkalommal rendeztek karácsonyi adománygyűjtést a rászoruló családok részére.

Léván nem új keletű az ilyen keresztény szervezet működése. A századfordulón alakult meg a  Lévai Katholikus Kör, a Lévai Női Mária-kongregáció, valamint a Lévai Férfi Mária-kongregáció szervezet.