Balázs F.Attila (fotó: barkaonline.hu)

Az olvasás hónapjának alkalmából ismert személyiségeket kértünk meg, osszák meg velünk, hogy jelenleg mit olvasnak. Azt is megkérdeztük tőlük, hogy a környezetükben élő gyerekek mit olvasnak/mit ajánlanak nekik olvasásra.

Ezúttal, Balázs F. Attila, költő, könyvkiadó válaszolt feltett kérdéseinkre.

Mit olvas jelenleg?

Jelenleg az olvasás egyben munka is, ugyanis Petrőczi Éva verseit olvasom, akinek rövidesen nyomdába adom a legszebb verseit Bakonyi István tanulmányával. A magyar és európai tájban egyaránt otthonosan mozgó Petrőczi Éva egyszer rejtőzködő és szemérmes, másutt meg, ha finoman is, kitárulkozik. A mikrovilág pontos rajza és az ugyanitt megmutatkozó játékosság hajdan biztató jövőt ígért, s mindez be is teljesedett egyre szebben kibontakozó pályáján – írja utószavában Bakonyi.
Aztán újra leveszem a polcról és újraolvasom Gabriel Garcia Márquez Száz év magányát, amely fiatal éveim meghatározó olvasmánya volt. Kíváncsi vagyok, milyen újdonságokat fedezek fel benne, milyen érzelmeket éleszt fel bennem ma, és ott marad-e kedvenc olvasmányaim listájának élén.

Hát a gyerekeknek milyen olvasnivalót ajánlana?

A Bettelheimi felfogással egyetértve vallom, a klasszikus értelemben vett mesék képesek szórakoztatva nevelni a gyerekeket, eligazítani őket a bonyolult világban. Ezért ne mellőzzük a jól bevált gyermekkönyveket, olvassunk gyakran belőlük a kicsiknek, majd adjuk bátran a kezükbe. Csak ezzel párhuzamosan irányítsuk a gyermekek figyelmét a kortárs gyermekirodalomra. Részesítsük előnyben a szlovákiai magyar szerzőket. Fellinger Károly, Z. Németh István, Tóth Elemér, Koncsol László, N. Tóth Anikó, Tóth László, Barak László, Haraszti Mária, Kovács Magda, Csepécz Szilvia, Simkó Tibor, Kövesdi Károly kicsiknek szánt műveit ismertessük meg a felvidéki gyermekekkel, két okból is, mert színvonalas művek, és mert ezáltal a felvidéki tudatot is erősítjük a fiatal nemzedékben. És ne feledkezzünk meg gazdag népköltészetünkről és népmese kincsünkről sem.