(Fotó: TASR)

A munkanélküliségi mutatók tekintetében a legfejletlenebb járások sora hamarosan bővülhet, és több járás is bekerülhet a legelmaradottabb régiók programjába.

Abban az esetben ugyanis, ha csökkentenék azt a munkanélküliségi koeficienst, ami alapján az egyes járások besorolása történik a már említett programba, akkor a mostani 12 mellé további 5 járás is csatlakozhatna. Konkrétan a Kassa-vidék, a Gölnicbányai, a Bártfai, a Mezőlaborci és a Szinnai járás.

Ez a járások érdeke és szükséglete is, amelyhez viszont állami akarat is kell, hogy a regionális fejlődés útján nagyobb lendületet kapjanak a szegényebb járások. Az új járásoknak a listára való kerülésével 190 ezerre nőne a roma lakosok száma a programban.

Manapság a legelmaradottabb régiók közé sorolandó a Késmárki, a Losonci, a Rimaszombati, valamint a Kisszebeni, a Tőketerebesi, a Varannói, a Vízközi, a Poltári, a Nagykürtösi, a Rőcei és Rozsnyói járások, amelyek közül többen jelentős magyar közösség is él, akiket szintén sújt a munkanélküliség és az azzal járó szociális kilátástalanság.

A legfejletlenebb járások program hivatalának kormánymegbízottja szerint 2017 egyik prioritása azon szerződések jóváhagyása és aláírása lesz, amelyek lehetővé teszik az európai strukturális és befektetési alapokból való hozzájárulások merítését a regionális különbségek csökkentése érdekében.

További célja a programnak a továbbképzés, valamint a mezőgazdaság-, élelmiszer- és faipar területén próbálkozó kis- és családi vállalkozások támogatása. Tervezik beruházók csábítását is a régiókba, akik különböző kedvezményeket kapnának, ha embereket alkalmaznának, de a közmunkákra is tervezetet dolgoznak ki. Nagy potenciál rejtőzik az idegenforgalomban  és a természeti források védelmében, illetve kihasználásában is.

Egy szó, mint száz, a közép- és kelet-szlovákiai régióknak minden olyan „megmozdulás” jól jöhet, amely az ott élőket munkához, megélhetéshez, a szegénységből való kitörés reményéhez segítheti.