Esterházy János mellszobra Ipolynyéken (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Isten kegyelméből: EMBER címmel regionális Esterházy-megemlékezésre került sor március 10-én a Nagykürtösi járásban, a politikus halálának hatvanadik évfordulója alkalmából. Nagycsalomján és Ipolynyéken is Esterházy János emberségességét, áldozatvállalását és megingathatatlan hitét hangsúlyozták.

A térség önkormányzatainak, intézményeinek, valamint szervezeteinek képviselői elsőként a nagycsalomjai templom előtt álló Esterházy-domborműnél rótták le kegyeletüket. Hrubík Béla, Ipolynyék polgármestere a nagycsalomjai emléktáblánál mondott beszédében többek között kitért a magyarság megtartásának fontosságára. „Esterházy János erkölcsi örökségét meg kell őriznünk. Erre van remény, átörökítjük Esterházy emlékét” – hangsúlyozta Hrubík Béla. A rövid köszöntőt követően a tisztelet koszorúit helyezték el az emlékműnél.

Ipolynyéken Parák József esperes, püspöki helynök imájával folytatódott a megemlékezés. A község polgármestere ünnepi beszédében kiemelte Esterházy emberi hozzáállását, az örök emberi értékek tiszteletben tartását, mert ez üzenet a mai generációk számára is. „A felvidéki magyarság itt a Palócföldön is hisz az emberségben, mely Esterházytól üzenet felénk. Esterházy még ma is mutatja az utat, melyen végig kellene mennünk. Merjünk olyanoknak maradni, amilyenek vagyunk, tiszta, egyszerű magyar embernek” – fogalmazódott meg üzenetként Esterházy ipolynyéki mellszobránál.

A koszorúzást követően Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója a mártírpolitikusról tartott előadást. Mint elmondta: 1938 után Esterházy a szabadság és a felvidéki szülőföld között választhatott, s ő a szülőföldet választotta. A politikus áldozatvállalását, mint követendő értékrendet mutatta be. Ezzel kapcsolatban kifejtette: Nagy felelősséggel viseltetett az Istennel, a nemzettel, a családdal, az utókorral és önmagával szemben. A legnagyobb megpróbáltatások idején is erős maradt az Istenbe vetett hite.

Mint Molnár Imre megjegyezte, a hite és a szeretete vezérelte Esterházy cselekedeteit. „Esterházy János a mi szenvedésünket vállalta magára. Itt volt velünk a nehéz időkben, s itt van velünk ma is” – zárta gondolatait.

A megemlékezés Siposhegyi Péter: Hantjával sem takar – János passiójával zárult. A monodrámát a Boráros Imre Színház előadásában láthatta a közönség.

A Nagykürtösi járásban jelenleg ezen a két településen áll Esterházy-emlékmű. Ipolynyék 2009-ben állíttatta a mellszobrot a kultúrház előtti parkban. Nagycsalomján 2010-ben került elhelyezésre az Esterházy-dombormű a templom előtti kis parkban. Mindkét magyar többségű településen őrzik a mártírpolitikus emlékét.

Pásztor Péter felvételei a megemlékezésről. 

https://www.facebook.com/pg/FELVIDEK.ma/photos/?tab=album&album_id=1449888055033506