Esterházy János komáromi emléktáblája (fotó: Szalai Erika)

Március 8-án este az Egy Jobb Komáromért társulás és a a dél-komáromi Endresz csoport szervezésében Esterházy János halálának 60. évfordulójáról emlékeztek meg Komáromban. A mártír gróf Nádor utcai emléktáblájánál szervezett megemlékezésen Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke mondott beszédet.

Knirs Imre, Komárom város alpolgármestere a szervezők nevében mondott köszöntőjében emlékeztetett, hogy gróf Esterházy János hivatalos megítélése Szlovákiában még mindig elfogadhatatlan: hazaárulóként, fasiszta háborús bűnösként tartják számon. Ezért tartják fontosnak, hogy Komáromban is, minden évben szót emeljenek ártatlansága mellett. Pozitív áttörésként jellemezte a szlovákság részéről Dagmar Babčanová nemrégiben megjelent írását, amelyben a volt vatikáni nagykövet törvénytelennek nevezte Esterházy elítélését, bebörtönzését, megkínzását, amely végül halálához vezetett.

Őry Péter a 20. század Európájának egyik legtisztességesebb és legbecsületesebb politikusaként jellemezte Esterházyt, idézve Karel Schwarzenberget, a cseh képviselőház külügyi bizottságának elnökét, aki pár napja, a motoli temetőben, hamvainak nyughelyénél ezekkel a szavakkal jellemezte Esterházy Jánost. Őry felhívta a figyelmet az ellentétre: míg Csehországban tisztelettel adóznak Esterházy emléke előtt, addig Szlovákiában máig hazaáruló és háborús bűnös, akárcsak mi, szlovákiai magyarok, hetven évvel a II. világháború után. „Még mindig háborús bűnösök vagyunk, hiszen a Beneši-dekrétumok a mai napig érvényben vannak, ahogy Esterházy János megbélyegzése is” – mondta Őry Péter.

A komáromi megemlékezésen Őry Péter, az MKP OT elnöke mondott beszédet (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„A mindenkori hatalom nem kedveli az elvhű embereket” – folytatta Őry. Véleménye szerint napjaink Szlovákiájában a hatalom képviselői azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy a politika a zavaros alkuk, kulisszák mögötti egyezségek és a mutyik művészete. „Az ígérgetések és a szószegések zagyva keveréke és hogy ez így természetes” – fogalmazott az MKP OT elnöke, aki szerint a jelenlegi, hatalmon lévő politikusok jelentős részének roppant kényelmetlen az Esterházy-féle elvhűség, karakán kiállás.

„A saját érdekeket hajszolók számára érthetetlen ez a jellem, a nemzetállami ködöt kergetők számára pedig egyenesen ijesztő” – fogalmazott Őry Péter. Esterházy üzenete a mának nem arról szól, hogy valamennyien váljunk mártírokká és áldozzuk fel életünket a haza oltárán – hangsúlyozta Őry. „De azt joggal várhatjuk el a közösséget képviselni akaró emberektől, hogy legalább törekedjenek a rájuk bízott talentumokkal, és az irántuk való bizalommal próbáljanak meg a lehető legtisztességesebben elszámolni, cselekedni, hogy a történelem ítélőszéke előtt ne kelljen majd magukat szégyellni” – figyelmeztetett a politikus.

Boráros Imre Kossuth-díjas színművész (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Őry Péter emlékeztetett: Esterházy nem járta a könnyebb utat és nem alkudott meg, pedig tudta, hogy milyen következményei lehetnek egyenes kiállásának. Nagylelkű emberi, keresztényi magatartásáért üldözte őt a Gestapo és a csehszlovák kommunista kormány. „Egy emberöltőnyi szenvedés volt a jutalma, amiért kiállt szlovák, magyar, lengyel és zsidó embertársaiért” – tette hozzá. Esterházy János halála előtti utolsó üzenetével fejezte be gondolatait: „Hitemet el nem vesztem, imádkozom értetek”. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke szerint a mi feladatunk Esterházy halálának évfordulóján újra magunkévá tenni a 60 évvel ezelőtti mondatát és tisztelettel adózni emlékének.

Az ünnepi megemlékezésen fellépett Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész, Lalák Karolina, a Jókai Mór Alapiskola tanulója, valamint Gál Katalin. Esterházy János komáromi emlékművének megkoszorúzása után a megemlékezés a Viking Pubban folytatódott, ahol Bencze Dávid történész előadást tartott a mártír-politikus életéről.