A 66 kétnyelvűsithető vasútállomás (Fotó: KDSZ)

A Szlovák Államvasutak 2017 első félévében 54 település vasútállomásán helyeznek ki magyar nyelvű táblát. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia civil aktivistái március 2-án levélben figyelmeztették Érsek Árpád közlekedési minisztert, hogy a kormány ígéretének betartásából 12 település kimaradt.

A mozgalom célja elsősorban a magyar nyelv vizuális kirekesztésének megszüntetése, és egy olyan szlovákiai magyar közösség formálása, mely bátran él jogaival és büszkén felvállalja hovatartozását. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom tagjai többéves igyekezetének köszönhető az a sajtóban megjelent lista, mely a közlekedési minisztérium által elfogadott 54 település vasútállomásának magyar nyelvű névfeltüntetését is biztosítja. Ebből a csomagból 12 állomás kimaradt, holott a jelenlegi keretek között ezek is kétnyelvűsíthetők. Az alábbi településekről van szó: Alistál, Csallóközaranyos, Diósförgepatony, Deregnyő, Gice, Lég, Matyócvajkóc, Nagykapos, Nagymegyer, Nemesócsa, Úszor és Vaján.

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom legfontosabb céljának tekinti a vasúti kétnyelvűség bevezetését az ország magyarlakta területein. Az elmúlt években több kezdeményezéssel is felhívták a figyelmet arra, hogy a magyar nyelv egyenrangúsága egy olyan természetes igény, amelynek egy toleráns társadalomban magától értetődőnek kell lennie. Ennek az igénynek a vasúti közlekedésben sem az 1999-es kisebbségi nyelvhasználati törvény elfogadásakor, sem annak 2011-es módosítása után nem tettek eleget.

A közlekedési tárca ugyanis úgy határozott, hogy a magyar nyelvű intézkedés nem vonatkozik a távolról kezelt közlekedési állomásokra. Az aktivisták szerint a minisztérium érvelése téves és jogilag megalapozatlan. A jogszűkítő eljárás akadályozza a magyarok nyelvi jogainak tényleges érvényesítését. A vasutakról szóló 513/2009-es számú törvény a megjelölések tekintetében valójában nem ismeri a távolról kezelt vasútállomások fogalmát, csak állomásokat és megállókat említ. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben így nem 54, hanem 66 állomáson helyezhető ki magyar tábla.

A mozgalom tagjai levelükben arra kérték Érsek Árpádot, hogy hatáskörének gyakorlásával érje el a magyarlakta régió összes vasútállomásának kétnyelvűsítését. A miniszter úr figyelmét a magyar nyelvhasználat utaskiszolgálás (jegyvásárlás, tájékoztatás) területén történő érvényesítésének szükségességére is felhívták.