Újváry László, a Reviczky Társulás alapító elnöke, és Wirth Jenő, a társulás jelenlegi elnöke (Fotó: Reviczky Társulás)

Fogd azt a zászlót, ez a küldetésed, s az egész nemzet fog követni téged! – A Reviczky Társulás a névadó Reviczky Gyula verssoraihoz hűen végzi a munkáját immáron húsz esztendeje. A társulás a lévai magyarság egyik alappillére, amely a magyar kultúra, a magyar identitástudat megerősítésén, megőrzésén dolgozik a ma már szórványnak számító Léván.

Történetében ez a húsz év hozott sok örömet és persze akadt szomorúságra okot adó alkalom is. Az élet megpróbáltatásaival szemben mégis mindig helytállt, és megvívta a magyarság ügyének harcát, mint ahogy azt tenni fogja az elkövetkezendő években is, mindaddig míg magyar ember lesz Léván.

A születésnapi ünnepség alkalmából március 26-án, délután a Reviczky Ház színpadán a Virágeső című színdarabot mutatta be a Teátrum Színház Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas színművész főszereplésével. A színdarab után Újváry Lászlóval, a Reviczky Társulás alapító elnökével folytattak beszélgetést, amelyet Csáky Pál EP-képviselő vezetett.

Az ünnepi esten a Virágeső című színdarabot mutatta be a Teátrum Színház Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas színművész főszereplésével (Fotó: Reviczky Társulás)

A beszélgetést megelőzően Wirth Jenő, a társulás jelenlegi elnöke köszöntötte a megjelent lévai szervezetek és intézmények vezetőit, a lévai és Léva környéki vendégeket. Megjegyezte, az ünnep mindig az elvégzett munka gyümölcse, s ez az alkalom is immár több, mint a hétszázadik dokumentált rendezvénye a háznak, amiért elismerés illeti az eddigi elnökségek és a tagság munkáját. Az eddig legnagyobb elismerést éppen két éve kapta meg a társulás – az Esterházy-díjat, amely magas mérce s ennek a jövőben megfelelni kötelező.

Ezután felolvasta a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Potápi Árpád János államtitkár üdvözletét, aki egyéb elfoglaltsága miatt személyesen nem jelenhetett meg az ünnepségen: „Rendkívül nagyra becsüljük azt a példaértékű munkát, amit a Reviczky Társulás megalakulása óta folytat. A szervezet az elmúlt húsz év során kiválóan segítette a lévai magyarság megmaradását, identitástudatának erősítését, kulturális életének életben tartását. Az anyanyelvű kultúra ápolása, a felnőttoktatás, a lokális öntudatot erősítő előadás- és programszervezés, a magyar nevelési-oktatási intézmények népszerűsítése, mind a társulás feladata, melyet maradéktalanul ellát. A társulás által üzemeltetett Reviczky Ház a helyi magyar közösség kulturális otthona, kulturális események, közösségépítő rendezvények méltó helyszíne. Köszönet ezért az eddigi vezetőknek!”

Újváry Lászlóval Csáky Pál beszélgetett (Fotó: Reviczky Társulás)

A köszöntő szavak után Csáky Pál vezette fel a beszélgetést az alapító elnökkel, melynek kapcsán személyes találkozását is felidézte Újváry Lászlóval, a „mi Laci bácsinkkal”. A beszélgetésből a közönség a személyes élményeken túl megtudhatta, hogy a Reviczky Társulás húsz éve végzi a munkáját társulásként, előtte pedig Léva és vidéke alapítványként tevékenykedett. Ebben az időszakban is mindig nagy gondot fordított a magyar gyerekek támogatására, a magyar rendezvények szervezésére, arra, hogy a magyar kultúra, a magyar gyökerek a felnövekvő újabb generációnak is biztos alapokat nyújtsanak.

A beszélgetést követően Dóczy András , a pozsonyi Magyar Nagykövetség tanácsosa kért szót, aki a nagykövetség nevében köszöntötte a Reviczky Társulást: elismerő szavakkal méltatta a magyar kultúra, a magyar nyelv megőrzéséért végzett munkáját, valamint megköszönte a jelenlévő közönségnek is a részvételt, mert a magyar közösség aktív részvétele nélkül a társulás nem tudna tevékenyen működni.

A közönség (Fotó: Reviczky Társulás)

Az ünnepi esemény fogadással folytatódott, melyen Wirth Jenő, a társulás jelenlegi elnöke mondott pohárköszöntőt. Az ünnepélyes fogadás alkalmával kötetlen beszélgetés alakult ki, miközben a résztvevők közösen elfogyasztották a Reviczky Társulás születésnapi tortáját.

„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek” – Ady sorai méltán bizonyítják a lévai magyarok helytállását: Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy a kilencvenes években megalakuljon a magyarság ügyéért tenni akaró Reviczky Társulás, de nemcsak bátorság, hanem óriási elhivatottság is szükségeltetett. Ezzel az elhivatottsággal végzi ma is a munkáját a Reviczky Társulás, és ezt fogja tenni a jövőben is. Viszi tovább a zászlót, a magyarság zászlaját, bízva abban, hogy a lévai magyarok követni fogják azt.