Orbán lelke: Félig-meddig önéletrajzi írás a kisregény, az 1911-ben Nagyváradról a felvidéki Szakolcára (Skalica), a magyar határvároskába kerülő költő-tanár vallomása.

Vallomás ez a kisvárosi nehéz értelmiségi sorsról, a kispolgárság, a maradiság, a kulturálatlanság elleni küzdelemről. Megindító szubjektív volta mellett ez az írás a realizmus remeke is, kristálytiszta egyszerűséggel, ünnepélyes szerénységgel, tömörséggel ad számot a kisváros életéről, a tanári életről, a békebeli Pozsony gazdag polgárságáról.

Juhász Gyula első regényeként tekint e rövidke kötetre. A művet 1925-ben közli a Pesti Napló. Majd 1929-ben önálló kötetként is megjelenik Orbán lelke címmel. Azért időszerű ma is, mert személyes tapasztalatokon alapul. Borús hangulatú vallomás ez a vidéki tanári élet gyötrelmeiről, a kiútkeresésről, a robotot és reménytelen szellemi fogságot igazi, alkotó és teremtő munkával felcserélni kívánó tanárokról (ma is megírhatná!). A könyv üzenete azonban mégis ez: folytatni kell!

Az, hogy Juhász Gyula helyettes tanár volt Léván és Szakolcán, csak külső életrajzi adatok. Tanári pályájának, a lelkében lejátszódó drámának ad hangot a kisregény. A tudásszomjjal, széles látókörrel, önálló, eredeti gondolatokkal, haladó eszmékkel rendelkező tanárt zaklatja, gyötri, megfélemlíti a félfeudális magyarság konzervatív, vasfegyelmű, dogmatikus iskolája, haladásellenes művelődés-politikája. 1918 előtt ezt érezte mint tanár.

Az élet nevében tiltakozott ez ellen az életellenes világ ellen. Makacsul és konok módon, a csakazértis elszántságával zengte, hirdette, hogy mégis érdemes. Tanári tevékenysége idején ugyanis Magyarországon már tért hódítottak a különböző reformpedagógiai irányzatok. Az új szellemi iskola megteremtése érdekében Juhász Gyula harcolt a magasrendű tanáreszmény kialakításáért.

Egyik legfőbb igénye a tanárral szemben az volt, hogy a tanár legyen ember. Ha a nevelés célja az emberré nevelés, akkor „ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék”. Juhász Gyula gazdag tanári életműve a tanárok és tanárjelöltek kincse ma is.