(Fotó: B. Vida Júlia)

Áprilisban komoly feladat vár a hatéves kisgyermekek szüleire. Be kell íratniuk csemetéjüket valamelyik alapiskola első osztályába. Az iskolaügyi minisztérium az idén 64 ezer gyermek beíratásával számol, ami rekordnak számít. Hogy ebből a viszonylag nagy számból mennyi kisgyermek kerül magyar iskolába, az csakis a szülőkön múlik.

A legtöbb iskola a honlapján közli a beíratás pontos dátumát, de az igazgatók is tájékoztatnak róla, a szülők kérésére. Faluhelyen pedig még a hangosbemondón keresztül is kihirdetik az iskolai beiratkozások idejét és programját. Az alapiskolák jó néhány éve már a játékos formát helyezik előtérbe – többnyire játszóházzal vagy más vidám programmal kötik össze a kisgyermek első „belépőjét” a tudás birodalmába.

Az iskola vezetése azt a hatodik életévét betöltött kisgyermeket írja be az első osztályba, aki elérte az iskolaérettséget. Ha sem fizikailag, sem pedig szellemileg nem elég érett még, hogy az iskolapadba üljön, akkor halasztást kap, vagy nulladik osztályba kerül.

A szülő köteles gyermekével együtt megjelenni a beiratkozáson, hogy az ott lévő pedagógusok beszélgetés és játékos feladatmegoldások során felmérhessék, a csemete alkalmas-e arra, hogy ősszel első osztályba lépjen. Fontos, hogy a gyermek anyakönyvi kivonatát se hagyják otthon, és a szülő személyazonossági igazolványára is szükség lesz a beíratáson!

Ki lehet elsős?

Sok szülőnek okoz dilemmát, vajon gyermeke iskolaérett-e. Az alapvető kritériumok között szerepel, hogy a jövendő kiselsősnek egyedül kell tudnia öltöznie és vetkőznie, tisztán kell kiejtenie a szavakat, legalább ötig meg kell tudnia számolni a tárgyakat, s egy rövid mese tartalmát is el kell tudnia mondani. Természetesen egy iskolaérett gyermeknek nem okozhat gondot néhány versike vagy dalocska előadása sem, mint ahogy alapvető követelmény az is, hogy jól tartsa a ceruzát.

(Fotó: B. Vida Júlia)

A jövendő kisdiáknak meg kell tudnia különböztetni a színeket és a geometriai formákat, térben is tájékozódnia kell, valamint egyszerű rajzokat is el kell tudnia készíteni. Természetesen az is fontos, hogy az elvégzendő feladataira kb. 15-20 percig összpontosítani tudjon, nyugodtan megüljön egy helyen, hiszen ősztől az iskolapadból sem szaladgálhat már sehová akkor, amikor kedve tartja.

Magyar gyermek magyar iskolába való

Az iskolai beíratások nagyban befolyásolják közösségünk jövőjét is, hiszen sok múlik azon, hogy a szülők az anyanyelvi oktatást választják-e gyermekeiknek. Nemcsak arról van szó, hogy magyar nyelven könnyebben sajátítja el az egyes tárgyakat, hanem hosszú távon arról is, hogy a magyar iskolának identitásmegőrző hatása van.

Sajnos, iskolahálózatunk évről évre zsugorodik, s bizony már a legmagyarabb vidéknek tartott Csallóközben is több kisiskola szűnt meg az utóbbi néhány évben, továbbiak pedig krónikus gyermekhiánnyal küszködnek, és félő, hogy sorsuk megpecsételődött. Iskola csak addig van, amíg vannak tanulói! Ha a szülő a helyi falusi kisiskola helyett a városi, vagy valamelyik nagyobb település iskoláját választja, azzal akarva-akaratlanul, de hozzájárul annak megszüntetéséhez.