Hajnovics Márta és a díjnyertes alkotása, a Tótágas (Fotó: https://www.facebook.com/m.hajnovics/?fref=ts)

A Jancsó Art Gallery és a Szimpla kert képzőművészeti pályázatát a felvidéki Hajnovics Márta nyerte. A díjnyertes alkotást a rimaszombati Via Nova ICS Baráti Köröknek ajándékozta.

Hajnovics Márta fotorealisztikus festészettel foglalkozik, mely a fényképezésen alapszik, és amit a részletek aprólékos kidolgozása jellemez. 2016 telén kapcsolódott be a Jancsó Art Gallery és a Szimpla kert képzőművészeti versenyébe, amelyen alkotásával ki kellett fejeznie a Magyarországról alkotott képét.

A Jancsó Art Gallery olyan pályamunkákat várt, amelyek kötődnek akár az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy hallott élményanyagához, illetve a kultúrtörténet bárminemű Magyarországgal kapcsolatos világi, kulturális vagy szakrális történéséhez, eseményéhez.
A pályázat célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtson kezdő és régebbi alkotóknak, másrészt késztetést adjon új alkotások létrehozásához, segítséget nyújtva ezzel az alkotók művészi tevékenységéhez. Az alkotások értékelését a Jancsó Art Gallery által felkért szakmai zsűri végezte, mely a következő független, neves képzőművészekből állt: Vészabó Noémi, Cene Gál István, Gasztonyi Kálmán, Török Tivadar és Jancsó Zoltán. A felhívásra Magyarország és a Felvidék mellett Erdélyből, de Hollandiából is érkeztek munkák.

A zsűri úgy döntött, hogy a pályázatra beérkezett 250 festményből az első díjat az egyedüli felvidéki alkotónak, a rimaszombati Hajnovics Mártának ítéli. „Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogyan lehetne Magyarországot a legjobban megjeleníteni, hiszen mindenkinek először az alma, a pirospaprika, a gémeskút jut eszébe. Sok jelképet szerettem volna a képbe belevinni, s hogy a címében is benne legyen, honnan is származunk” – mondta.

Az ajándékozás pillanata (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kifejtette, az volt a célja, hogy a festményben a felvidéki magyarok egy olyan képet mutassanak magukról, amelyből az sugárzik, hogy erősek vagyunk, s tükröt tartunk a társadalomnak. Így lett a kép címe Tótágas.

A képen megfestettem a magyar trikolórt, s belevittem egy hátsó mondanivalót is, miszerint a nagy globalizációs, európai uniós, modern társadalmak olyan irányba haladnak, hogy a legfontosabb az embernek, hogy jó teste legyen. Nem fontos viszont, hogy mi van a fejünkben, merre haladunk, mi van a szívünkben, magyarok vagyunk, vagy sem. Ezért úgy gondoltam, hogy a képen a lányok álljanak tótágast, a fejük nem lényeges, azt el is takarja a szoknya” – mondta.

Mint megtudtuk, a festmény hátteréhez a szoknyát a rimaszombati Új Gömör Néptáncegyüttestől kérte kölcsön. A modellek az Egri Korona Borházban álltak tótágast. A festmény több kiállításon is részt vett már, de magántulajdonban van, az alkotó a rimaszombati Via Nova Baráti Köröknek ajándékozta. „Rátok bízom” – e szavak kíséretében 2017. április 19-én átadta Halász Attila, Juhász Péter, Molnár Gábor és Cziprusz Zoltán tagoknak.