Bréda Tivadar és Juhász Gyula a magyar küldöttséggel tiszteleg a hős katonák síremlékénél (Fotó: KVH Anthropoid)

A párkány-nánai székhelyű LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás 2016-tól foglalkozik hadisírkutatással. Az első és második világháborúban elesett magyar katonák sírjai a mai Szlovákia egész területén megtalálhatók. Tetemük sajnos több helyen jeltelen sírban nyugszik, nevük és hősi katonai helytállásuk feledésre van ítélve.

A társulás vezetőségi tagja, Bréda Tivadar, évek óta megszállottja a magyar katonai sírok kutatásának, feltárásának. Többé-kevésbé eredménnyel. A Magyar Honvédelmi Minisztérium megbízólevelével járja a szlovákiai temetőket (a fellelhető katonai térképek alapján), hogy megtalálja a még meglévő elesett hősök sírhelyét.

2015-ben Vámos településen (Mýto pod Ďumbierom, Breznói járás) járva a helyi temetőben lelt rá egy magyar katonai sírhelyre. Egy idős néni elmondása szerint (aki a II. világháborúban 14 éves volt) a magyar katonák a temető melletti úton voltak felravatalozva, és egy magyar tábori lelkész végezte a temetési szertartást.

Főhajtás a hősök előtt (Fotó: KVH Anthropoid)

Bréda Tivadar felvette a kapcsolatot a Magyar Hadtörténeti Intézettel és Múzeummal (HM HIM), illetve a szlovák ANTRHROPOID Katonai Hagyományőrző Klub (KVH) társulásával s a LIMES – ANAVUM társulás nevében, kezdeményezte egy emléktábla állítását az 1944. februárjában a Vámos körüli harcokban elesett 11 magyar katona emlékének. A helyi önkormányzattal is tárgyalva a tervről közös megegyezésre jutottak, s végül most, a hétvégén a vámosi temetőben az eredeti sírhelyre került az emléktábla a Magyar Honvédelmi Minisztérium, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum anyagi támogatásával.

A helyi katolikus temetőben méltó megemlékezés keretében zajlott a tábla átadása, ahol jelen voltak az említett intézmények képviselői, Vámos alpolgármestere és egy önkormányzati képviselője, katonai hagyományőrzők, a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének titkára, valamint Bréda Tivadar és Juhász Gyula Párkányból, a Limes-Anavum képviseletében.

A megemlékezés a koszorúk elhelyezésével kezdődött a 11 magyar katona nevét és a LIMES ANAVUM Társulás feliratát ábrázoló síremléken. A koszorúk elhelyezése után a szlovák, majd a magyar himnusszal tisztelegtek a hősi halottak emléke előtt. Jančovič Marian, Vámos alpolgármestere üdvözlő beszédében rámutatott, milyen fontos ezeknek az emlékeknek a megőrzése az utókor számára. A katonák, bármelyik oldalon is állnak, hősi halottaknak számítanak. Azt a szót, hogy ellenség, el kell felejteni a mai Európában és helyette  a barátság fogalmát kell használni, fogalmazott.

Szlovák katonák tisztelegnek a sírnál (Fotó: KVH Anthropoid)

Horváth Lajos, a HM HIM igazgatója megköszönte a társulásoknak és az önkormányzatnak, hogy elkészült ez az emléktábla,  és a katonákat  példaképként állította a mostani generáció elé. Utolsóként Ján Šulej, a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének regionális titkára szólt, aki hangsúlyozta, hogy a mai világban már el kell felejteni az ellenségeskedést és a megbékélést kell hirdetni. Fátylat kell borítani a múlt sérelmeire és közösen építeni Európa békéjét.

A megemlékezés fogadással ért véget, s ami valóban a barátságot is jelképezte, hogy a település önkormányzati épületére, a magyar vendégek tiszteletére, a magyar zászló is felkerült. A magyar küldöttség, útban hazafelé, Breznóbányán megkoszorúzta 21 magyar katona sírját a temetőben, és ugyanitt koszorút helyeztek el Töröky Béla hadapród őrmester sírjánál is.