Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Novemberben ismét a választási urnákhoz járulunk, megyei választások lesznek. A Magyar Közösség Pártja Galántai és Dunaszerdahelyi járási kongresszusa Berényi Józsefet, a Nagyszombati kerületi önkormányzat alelnökét a megyei elnöki posztra jelölte. Berényi József két járásért volt felelős alelnökként, a Dunaszerdahelyiért és a Galántaiért. Az alelnököt arra kértük, értékelje az elmúlt időszakot, majd a jövőt érintő tervekről is faggattuk.

Hogy értékelné az elmúlt majdnem négy év megyei eseményeit?

Örömmel mondhatom el, hogy a Dunaszerdahelyi és a Galántai járáshoz tartozó intézmények mindegyike jelentős támogatást kapott, így több intézményt felújítottunk, modernizáltunk. Emellett több útszakaszt felújítottunk, ezt a munkát tovább folytatjuk, jelenleg is több szakaszon dolgoznak. Általában kevés szó esik róla, hogy Nagyszombat megye közel 13 000 000 euróval támogatja a régió buszjáratainak működését. Bár évről évre csökken az utasok száma, sikerült megőriznünk a járatokat és reményeink szerint ez így marad a 2017-es évben is. A megyei támogatás nélkül kevesebb járat lenne, ami megnehezítené a lakosok közlekedését.

Több magyar intézmény kapott támogatást, illetve a magyarok által lakott régiókban több fejlesztésre került sor. Melyek a legjelentősebbek?

A megye kiegyensúlyozottan kezeli az egyes járásokat. Ez mindaddig így is lesz, amíg olyan képviselők lesznek, akik ténylegesen odafigyelnek arra, hogy azokat a járásokat képviseljék, ahonnan a testületbe bekerültek. Ha erős képviselete lesz a Dunaszerdahelyi és Galántai járásnak, akkor ez így lesz a jövőben is. Természetes, hogy vannak csaták, de ez nem árnyékolja be a meglévő jó emberi kapcsolatokat. Bízom benne, hogy ugyanezt tudom mondani majd a választási időszak legvégén is. Több intézményt tudunk anyagilag segíteni, a Csallóközi Könyvtárat, a Csallóközi Népművelési Központot, a Csallóközi Múzeumot. Teljesen rekonstruáltuk a Galántai Honismereti Múzeumot és a tallósi malom is teljesen meg fog újulni.

A középiskolák fenntartója a megyei önkormányzat. Több magyar középiskola működik a kerület területén. Ezek az intézmények is megújultak.

A kerület magyar középiskoláiban a létszámot tekintve az országos átlagnál jobb a helyzetünk, már ami a magyar iskolákat illeti. A gimnáziumok esetében Dunaszerdahelyen és Galántán nincs gond a diáklétszámmal. Valamivel rosszabb a helyzet Somorján. Nagymegyeren viszont elfogytak a diákok a gimnáziumból, a szakoktatás azonban nem veszélyeztetett. Mind a két járásban vannak magániskolák is. Ezért is nagyon fontos, hogy ahol csak lehet, a megye iskoláiban is megmaradjon a magyar nyelvű képzés. Sikerként könyvelem el, hogy a galántai Műszaki Szakközépiskolában idén újra sikerült magyar osztályt nyitni. A 2016-os évben több iskola megújult, így a dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskola és a Vidékfejlesztési Szakközépiskola is. A Vámbéry Ármin Gimnáziumban ugyancsak fontos munkákat végeztünk el. Az Építészeti Szakközépiskola és a Műszaki Szakközépiskola is felújításon esett át. Nagymegyeren a Kereskedelmi Akadémia szintén megújult, akárcsak a Galántai Gimnázium épületegyüttese. Számunkra prioritás, hogy a diákok jó körülmények között tanuljanak.

Aki Nagyszombat megyében jár, azt tapasztalja, hogy az utak folyamatosan újulnak meg. Mely szakaszokat sikerült felújítani?

A közutak állapotát minden polgár látja. Felújításuk a látványos fejlesztések közé tartozik. A megye költségvetéséből közútjainkra 2016-ban a magyarok lakta vidékeinken fordítottunk a legtöbbet. A Galántai járásban elsősorban a legrosszabb állapotban lévő útszakaszok javítását kezdeményeztük: a Királyrév és Nádszeg közötti, majd az Alsószeli és Taksony közötti út is újjá épült. Rekonstruáltuk a Vezekényt átszelő főutat, valamint a feketenyéki, a Bős előtti és utáni, illetve a hodosi hidat is. A Dunaszerdahelyi járásban a Csiliznyárad és Csilizpatas közötti út felújítására került sor. Jelenleg Tósnyárasdon és Csallóközcsütörtökben újítjuk fel az utat, ha ezzel elkészülünk, akkor Egyházgellén folytatjuk. Még az idei évben további közutakat is felújítunk.

Az MKP megyeelnök-jelöltjeként milyen prioritásokat tűzött ki az elkövetkező időszakra? Nyilván csapatban kell gondolkodni, hiszen képviselők nélkül nehéz lenne megvalósítani a programot. Milyen lesz az MKP jelöltjeinek programja?

Folytatni szeretném azt, amit elkezdtünk. Az útfelújítások folyamatos terhet jelentenek, mert a megnövekedett forgalom tönkreteszi az utakat, a másod- és harmadosztályú utak megterhelése jóval nagyobb, mint amit útépítéskor terveztek. A másik nagyon fontos prioritás az intézmények további rekonstrukciója is. Az oktatási intézmények nagy konkurenciaharcnak vannak kitéve, ha azt akarjuk, hogy a mi iskoláinkba írassák a szülők a gyermekeiket, akkor a megye annyit tud tenni, hogy az épületeket fejleszti. Az oktatásért pedig az iskola vezetése és a pedagógusok a felelősek. Elkezdtük a kerékpárutak építését, ami egy új fejezet a megye életében. Megdupláztuk a kispályázatokra nyújtható támogatások összegét, ám még így is nagyon szerény ez az összeg, itt még további lehetőségek vannak. Amennyiben a megyének lesz plusz bevétele – jelen pillanatban úgy néz ki, hogy lesz, a személyi jövedelemadó növekedése miatt, mivel egyre többen dolgoznak, magasabb hányadot kap meg a kerület – új perspektívák nyílhatnak. Azon leszek, hogy a megye a turizmusra és a műemlékvédelemre több pénzt fordítson.

Számunkra fontos a kétnyelvűség, érvényes ez az internetes kommunikációra is. Történt előrelépés megyei szinten ebben az ügyben?

Van egy magyar verziója a megye honlapjának, amelynek nagyon szerény a tartalma, még bővíteni kell, de még ebben a hónapban feltöltésre kerülnek a magyar nyelvű dokumentumok is. A honlapon megjelennek majd a szlovák cikkek magyar fordításai és lesznek egyedi anyagok is, amelyek a két magyar járást, Dunaszerdahelyt és Galántát érintik majd.