Még egy utolsó éneklés Pali bácsi vezényletével (Fotó: RT)

Hétfőn ünnepélyes évadzáróra s egyben karnagybúcsúztatóra került sor a Lévai Magyar Dalárdában. Szalai Pál karnagy úr korára és egészségi állapotára való tekintettel befejezte aktív munkáját a kedves, lelkes közösségben.

Négy éven keresztül végezte becsülettel s tisztességgel munkáját, tartotta hétfőnként a próbákat és vezényelte a kórustagokat fellépéseik során. Nagy, nagy köszönet érte…

Pontosan délután öt órakor a kórustagok egy külön betanult műsorral kedveskedtek Pali bácsinak, érkezése után, Gába Zsuzsanna vezetésével, aki átmenetileg elvállalta a karnagy szerepét. Szalai úr meghatódva hallgatta a tiszteletére összeállított dalcsokrot, majd fogadta sorban a dalárdatagok köszönő szavait, melyeket elsőnek Ürge László, okleveles mérnök, a Reviczky Társulás Zenei szakosztályának vezetője intézett a leköszönő kórusvezető felé, s utolsónak Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke méltató beszéde zárta a sort.

Wirth Jenő is megköszönte a karnagy úrnak eddigi áldozatos munkáját (Fotó: RT)

A karnagy úr ezek után még egyszer utoljára elvezényelte a dalárda „Zengjen a dal lelkesülten” című jeligéjét. Az összejövetel egy kis süteményes-pogácsás beszélgetéssel zárult, felidézve az együtt eltöltött örömteli pillanatok emlékét.

A „nyugdíjba vonult” karnagy úr megígérte, ha csak teheti, be-belátogat majd a próbákra ezután is, melyek szeptembertől továbbra is folytatódnak.