Balról Jurkovich József diakónus Köpcsényből, Egyed püspök és Suchanovský Štefan diakónus (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Ünnepélyes főpapi szentmise keretében lépett hivatalosan is nyugdíjkorba Červený Marián dunacsúnyi plébános. Meghívására napra pontosan a 62. születésnapján, június 17-én, szombaton további egyházi személyek és laikusok kíséretében ellátogatott Dunacsúnyba a horvát származású, magyarul is jól beszélő Zsifkovics Egyed megyéspüspök Kismartonból.

A Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt plébániatemplomban délelőtt fél tizenegytől hálaadó és további segítségért fohászkodó misén részt vett Kemp József horvátjárfalui plébános, Péter testvér a pozsony-óvárosi kapucinusoktól, továbbá a két visszatérő vendég, az állandó diakónusok, Jurkovich József Köpcsényből és Suchanovský Štefan Pozsonyból.

A mise kezdetén a helyiek horvát nyelven köszöntötték Egyed püspököt. Az olvasmányt Bučko Štefan, a pozsonyi Zeneművészeti Főiskola tanára olvasta először szlovák, majd horvát nyelven. Az evangélium szlovákul, illetve németül hangzott el. Az eseményen közreműködött Kondrák Jozef operaénekes és jelen volt Jozef Grenchi, Schönborn Christopf bécsi érsek, bíboros titkára.

Közös fényképezkedés a dunacsúnyi templom előtt (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A másfél órás ünnepély kötetlen baráti beszélgetéssel, helyi fiatal zenészek közreműködésével folytatódott a plébánia udvarában egészen a kora esti órákig.
Ugyanazon a napon, szombaton este héttől Horvátjárfaluban is misézett Zsifkovics megyéspüspök. Abból az alkalomból látogatott el az egyházközségbe, hogy az ausztriai Pama és Köpcsény településekről zarándokok érkeztek a horvátul Celjanska, vagyis Máriacelli Szűzanyához Frydrich Roman oroszvári származású, jelenleg Köpcsényben és a környékbeli településeken pasztorációs tevékenységét ellátó lelkiatya vezetésével.

Ez idő alatt hetente egy-két alkalommal horvát, osztrák és más zarándokok érkeznek hódolatukat kifejezve a Máriacelli Szűzanyához.