Németh Gabriella (Fotó: Neszméri Tünde)

Pozsony megyében a lakosság négy százaléka vallotta magát magyarnak. Ebben a helyzetben szinte csoda, hogy minden megyei választáson sikerrel vették az akadályokat az MKP jelöltjei. Négy éve az MKP minden jelöltje bejutott az önkormányzatba, a párt megyei alelnököt is jelölhetett. Németh Gabriellával, a Pozsony megyei önkormányzat alelnökével beszélgettünk.

Két magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény fenntartója a megyei önkormányzat. Milyen helyzetben vannak ezek az intézmények?

A csökkenő diáklétszámmal Pozsonyban és Szencen is gondok vannak. Ennek ellenére mindkét magyar tannyelvű intézmény számára biztosítottuk a zavartalan működéshez szükséges anyagiakat. Azt el kell mondani, hogy a pozsonyi gimnázium más helyzetben van, hiszen az alapiskolával közös épületben, egy igazgatás alatt működik. A szenci gimnáziumot és szakközépiskolát viszont 2010-ben a megszűnés veszélye fenyegette. A megnövekedett anyagi kiadások fedezésével, a szülők és a pedagógusok összefogásának köszönhetően sikerült megmenteni az iskolát. Ehhez új szakokat kellett indítani, ezzel is növelve az intézmény iránti érdeklődést. A szenci közös igazgatású középiskolában már a vállalkozói szak mellett óvodapedagógiát és logisztikai adminisztrátori képesítést is kaphatnak a diákok. Megmaradt a gimnáziumi osztály is.

A szenci gimnázium egy viszonylag régi épületben működik, amely állandó rekonstrukciót igényel. A megújult sportpályát nemrégiben adták át. Van remény a gimnázium épületének felújítására is?

Igen, az év végéig teljesen felújítjuk az iskolát, még ez év végéig hőszigeteljük az épületet és lecseréljük a régi nyílászárókat. Felújításra kerül az iskolai konyha és az étkezde, valamint a tornaterem parketta burkolata is. Lecseréljük az osztálytermekben a nem megfelelő világítótesteket. Bár a szenci gimnáziumban eredetileg nem az idén cserélték volna a világítótesteket, de nagy örömömre szolgál, hogy a költségvetés vitájánál sikerült elérnünk, hogy iskolánkkal bővült az eredeti jegyzék, így nem kell egy évet várni a cserére. Még az idén felújítjuk a magyar gimnáziumban a szociális helyiségeket és mosdókat is.

A Pozsony megyei települések több pályázati rendszert nem használhatnak ki. A megyei támogatási rendszer viszont próbálja segíteni az önkormányzatokat és a magyar szervezeteket is.

A megyei támogatási rendszer nem léphet az állami helyére. Az Európai Uniós pályázatok egy részét a megyei önkormányzatok nem tudták kihasználni az Unió támogatási rendszere miatt, amely szerint Pozsony megyét a magas GDP-vel rendelkező régiók közé sorolták, így megyénk a Regionális Fejlesztési Operatív Programon kívül más EU-s pályázatokból nem meríthetett. Ez mellett az önkormányzatokra a megnövekedett lakosságszám olyan terheket ró, amelyekkel saját maguk sokszor nehezen birkóznak meg. Ezért tartottuk fontosnak, hogy bár nem tartozik a megye hatáskörébe, több száz új óvodai férőhelyet támogattunk, többek között az egyetlen pozsonyi magyar óvodát is, ahol már nagy szükség volt a zavartalan működéshez a nyílászárók cseréjére. A pozsonyi magyarság nagyvárosi szórványként nehezebben összefogható, de a Csemadok által benyújtott pályázatokat minden alkalommal támogattuk, akárcsak a Szenci járás települései és kulturális szervezetei által beadott pályázatokat is.

Hosszas küzdelem után sikerült megvásárolnia a szenci zsinagógát a megyének. Végre elkezdődhet a felújítása?

A szenci zsinagóga felújítása nem új kezdeményezés. Most végre úgy tűnik, hogy a terv valósággá válhat. Bár a döntés a beadott pályázatunk kapcsán még nem született meg, de információink szerint nagy eséllyel megkapjuk a támogatást. Egy szlovák-magyar határon átnyúló együttműködési projekt keretében nyújtottunk be pályázatot a felújításra, Győr-Moson-Sopron megyével közösen. Győrben a zsidó menház újulna meg, Szencen pedig a zsinagóga. Amennyiben nem járnánk sikerrel, a megye saját költségvetéséből finanszírozza majd a felújítást. Nem titkolt célunk, hogy a felújított zsinagóga a jövőben különböző megyei rendezvények színhelyéül is szolgálna, valamint egy újabb turisztikai attrakcióval bővítené Szenc és vidéke kulturális kínálatát, amely a város és környéke vonzerejét is növelné.

A felújításra váró szenci zsinagóga (Fotó: Neszméri Tünde)

Említette a határon átnyúló együttműködést Győr-Moson-Sopron megyével. Milyen területeken működnek még együtt?

A Rába-Duna-Vág EGTC-ben Győr-Moson-Sopron megyén kívül még közösen dolgozunk Komárom-Esztergom és Pest-megyével is. A szerveződésnek rajtunk kívül, Nagyszombat megye is tagja. Többek között a Sacra Velo kerékpárút kiépítését is közösen pályáztuk meg. Ez a szakrális emlékműveket köti majd össze, és érinti majd a Nagyszombat megyei Bacsfát is. A Mosoni és a Kis-Duna turisztikai kihasználására is nyújtottunk be közös pályázatot. Ez magába foglalja a Kis-Duna menti falvakat is, többek között Félt, Éberhardot és Hegysúrt. Ennek keretén belül szeretnénk a helyi gazdálkodókat ugyancsak támogatni.

A megye több útszakasza megújult, ideális lenne, ha új utak is épülhetnének, hiszen a közlekedési dugók mindennaposak. A biztonságos közlekedés érdekében körforgalmakra is szükség lenne. Hol várható a közeljövőben építkezés?

Igen, valóban sokkal több közútra lenne szükségünk, viszont magában a fővárosban már nehéz új utakat kiépíteni. A megoldás az lenne, ha a lakosok nagyobb mértékben vennék igénybe a tömegközlekedést. Megyénk útjait mindenki használja, a főváros útjai még jobban leterheltek. Ezért támogattuk 1,8 millió euróval a pozsonyi magisztrátus tulajdonában lévő utak burkolatának cseréjét. A magyarlakta falvainkban is több helyen újítottunk fel körutakat és közúti hidakat. Saját erőből tervezzük kiszélesíteni a németbéli körforgalmat, erre várhatóan az autópályánál épülő sárfői letérő befejezése után, 2018 tavaszán kerülhet sor. A sárfői letérőt az állam finanszírozza, de a közlekedésbiztonság szempontjából fontos befektetésről van szó. Végre elkezdődik a dunasápújfalusi körforgalom építése is, hiszen a kereszteződés nagyon balesetveszélyes. A Szenci járás további 2 körforgalmának tervdokumentációján is dolgozunk.

Sok minden megvalósult az elmúlt négy évben, de további terveik is voltak, ezek nagy részét a források hiánya miatt nem sikerült valóra váltani. Mi az, amit minden igyekezet ellenére nem sikerült még befejezni?

Pozsony megye magyar lakosai mindössze 4%-át teszik ki az összlakosságnak. Ezért különösen fontos, hogy legyen erős érdekképviseletünk a megyei önkormányzatban. Kevesen vagyunk, de sok sikerünk van. Mégsem lehetünk teljesen elégedettek. Több olyan prioritást is megfogalmaztunk, amelyekről tudtuk, hogy a hosszú távú tervek közé kell azokat besorolni. Ahogy már említettem, 2018-ban készül el az autópálya sárfői letérője, szeretnénk kiszélesíteni a Szenc – Németbél – Bazin közötti körforgalmat. Ez az elhúzódó tulajdonviszonyok miatt, és a D1-es autópálya sárfői letérőjének átépítése miatt nem valósult még meg. Tartozunk még választóinknak az éberhardi Apponyi kastély felújításával, a falu és a megye közös projektjének keretén belül szeretnénk az épületbe új életet vinni, közösségi és társadalmi célokra használni. Az idei évben a kastély körüli parkot a helyi önkormányzattal közösen felújítjuk és karban tartjuk majd.

Terveik szerint mi mindent szeretnének még az idei választások előtt megvalósítani, illetve milyen prioritásokat fogalmaznak meg a kampányban?

Az elkezdett projekteket szeretnénk befejezni. Az idei évben kiírtuk a közbeszerzési eljárást az Erzsébetmajor – Fél – Dénesd közötti körforgalom dokumentációjának kidolgozására. A régió több közútját felújítjuk, szem előtt tartva, hogy a Szenci járás útjai is megújuljanak. Továbbra is támogatjuk a kulturális rendezvényeket, a civil szervezeteket és természetesen a két középiskolát is.

Az eddigi megyei választásokon Pozsony megyében az MKP jobboldali koalíció tagjaként indult. Mi a helyzet idén?

Még nem írtunk alá szerződést, de nagyon valószínű, hogy ismételten egy széles koalíció tagjaként indulunk a választáson. Az SaS-OĽaNO-Nova-KDH-OKS-Zmena zdola lesznek a partnereink. Az elnökjelöltünk Juraj Droba lesz. Pozsony-megye közgyűlésében június 23-án jóváhagytuk a választási körzeteket és a választható képviselők számát. Pozsonyban magyar érintettséggel bír, hogy Vereknye városrész külön választási körzetként szerepel majd, ahol Schwartz Zsuzsanna jelenlegi megyei képviselő asszony indul újra a mandátumért. A Szenci járásban emelkedett a megválasztható képviselők száma, mégpedig a járás déli falvait felölelő körzetben, ahol november 4-én 2 képviselőt választhatunk majd. Ebben a körzetben Pomichal István megyei frakcióvezető indul ismét a mandátumért, de a koalíciós tárgyalásokon mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a második mandátumot is az MKP kapja meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a csupa szlovák lakosú falvak szorításából sikerült Éberhardot kiszabadítanunk és visszahozni abba a körzetbe, melyben lehetőségük lesz magyar jelöltre voksolni.

Talán ismét egy történelmi lehetőség a mostani. A megye lakossága nő, a magyarok aránya csökken. Milyen esélyük van a magyar képviselő-jelölteknek?

A megyei választáson mindig nagyon alacsony a részvételi arány, ennek ellenére az MKP eddig mindig sikeresen vette a megmérettetést. Most is bízunk választóink támogatásában, segítségében és hisszük, hogy ismételten bizalmat szavaznak az MKP képviselő-jelöltjeinek, esélyt adva ezzel a magyarság erős érdekképviseletére. Különösen fontos most, hogy legyen magyar képviselőnk, hiszen a mandátum már 5 évre szól. Ott kell lenni a megyei önkormányzatban, hiszen rajtunk kívül mások nem fognak odafigyelni a mi problémáinkra, nem keresik majd azokra a megoldást. Csak az erős érdekképviselettel tudjuk megtartani magyar középiskoláinkat, tudjuk támogatni a magyar kultúrát, civil szervezeteinket, sportegyesületeinket és gyarapítani, fejleszteni régiónkat.