(Fotó: SZZS)

Ezúttal Kecskés Ildikó könyvtáros szaktanácsadót, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár munkatársát faggattuk. Az ő válaszai kicsit szélesebb horizontot ölelnek fel, de talán éppen ezért tanulságosak.

Pár szóban bemutatná a könyvtárat?

Az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár (azelőtt, 1952-től 1995-ig járási könyvtár, 1996-tól 2000-ig Zsitva menti könyvtár) nyilvános regionális könyvtár, amely egyúttal a városi könyvtár funkcióját is betölti Érsekújvárott, ezen a mintegy 38 544 lélekszámú, főként szlovák, magyar és roma nemzetiségűek által lakott járási székhelyen. Ez a multikulturális környezet meghatározza a könyvtár küldetését is, mely a mindennapi alapvető feladatai mellett – könyvet, egyéb dokumentumot begyűjt, szakszerűen feldolgoz, közread – így magára vállalja a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok közti dialógus közvetítőjének szerepét, valamint elősegíti a közép-európai öntudat megerősödését. A könyvtár céljai közé tartozik az is, hogy a lakosok szellemi gyarapodását különböző művelődési programokkal igyekszik támogatni. Mindezt a tolerancia, a humanizmus és a demokrácia szellemében.

Hány kötettel várják az olvasókat?

Nevezzük ezeket könyvtári egységeknek – könyv, egyéb dokumentum – , amiből összesen 140 349 van. Ebből szabad polcon elérhető a látogató számára csaknem 90 ezer.

Mik a tapasztalatai, az emberek szeretnek még olvasni? Az idősek, vagy a fiatalok járnak inkább könyvtárba?

Erre én évek óta gyakorta mondom – látva, tapasztalva a könyvtár-látogatottság, a könyvforgandóság, kölcsönzés arányának csökkenését –, hogy szerintem az emberek szeretnek olvasni, csak könyvtárba nem járnak. Meggyőződésem, megszerettethető a könyvtárba járás, csak tudni kell a módját és az idejét. Rendelkezésünkre állnak friss felmérések adatai, s ezek alapján is látjuk, hogy gond van. Sejtjük, hogy a felnőtt generáció, akik most szülőként gyermeket nevelnek, bizony hibát követtek el a nevelés során. De hogy a könyvtárba miért is menjenek az emberek? Mindenki megleli nálunk azt, amire szüksége van.

Az olvasók határozott elképzeléssel érkeznek, hogy mi érdekli őket, esetleg igénylik a tanácsaikat?

Is-is. Élünk a javaslat lehetőségével is, hiszen több jó könyv érkezik évente, de természetesen vannak, akik egy adott témakörben kalandoznak hosszasan. Mondjuk, az idősek körében az utóbbi hónapokban erősödött a holokauszt, illetve az arab világ iránti érdeklődés. A bűnügyi regények tekintetében az utóbbi időben érezhetően nőtt az érdeklődés a skandináv irodalom iránt. Ezen túl a kortárs irodalom képviselőinek kiadványai (Fejős Éva, Leslie Lawrence, Dominik Dán, Jozef Karika, Jozef Banáš) is sokan keresik. A gyermekkorúak Bartos Erika, Berg Judit, Csukás István, Fini Petra, Tóth Elemér, Fellinger Károly könyveit keresik, a kamaszok pedig Leiner Laura műveit és az ajánlott olvasmányokat.

Milyen szolgáltatásokkal várják a könyvtár látogatóit?

Könyvek házhoz szállításával, információk igény szerinti, hatékony felkutatásával, begyűjtésével és közreadásával, bibliográfiai, publikációs jegyzékek készítésével egyetemisták, főiskolások részére – a szakdolgozataikhoz való anyaggyűjtés időszakában. Természetes a könyvtárközi kölcsönzés, akár hazai könyvtárak állományából, illetve nemzetközi vonalon is. Hangoskönyveink is vannak – a Mateja Hrebendu Lőcsei vakok és gyengén látók Könyvtárával való együttműködésnek köszönhetően. Elérhető internettel rendelkezünk, a családi könyvtárrészlegen 4 számítógép áll a látogatók rendelkezésére.

Bibliográfiai, helytörténeti részlegünkön zajlik a központi, helyi sajtó, illetve a járás területén megjelenő lapok, adott esetben könyvek, monográfiák feldolgozása, katalogizálása – on line is. Itt találhatóak a városban született, tevékenykedett, avagy az innen származó figyelemreméltó közéleti személyiségek adatbázisa, valamint a publikációik.

Milyen programokkal csalogatják be az érdeklődőket?

Könyvtárunk mindennapi, alapvető feladatai mellett küldetésének tekinti a gyermekek, fiatalok olvasási kultúrájának fejlesztését. A családi könyvtárrészlegen olyan könyvtári foglalkozásokat szervezünk, melyeken minden a gyerekek érdekében történik. Ezekre a játékos formában megvalósuló ismeretterjesztés, irodalomnépszerűsítés a jellemző. Mesehallgatás, illusztrálás, dramatizáció, beszélgetések egy adott témára, találkozás, beszélgetések írókkal, költőkkel, de vetélkedők is zajlanak folyamatosan, bekapcsolva a város óvodáit, alap- és középiskoláit.

Mindig sikerül beszerezni a legújabb címeket?

Igen, ezzel nincs gond. Széles a paletta. Folyamatosan követjük az érdeklődők igényeit, és igyekszünk megvásárolni a keresett publikációkat. Újra megjegyzem: nem fontos és nem is lehetséges, hogy a könyvpiacon megjelenő könyvek mindegyike itt álljon könyvtárunk polcain. Erre jó a könyvtárak közötti kölcsönzés. Az más kérdés, hogy mennyien tudnak róla, és mennyire használják ki. A lényeg tehát, egy adott közművelődési könyvtár nem törekszik, nem törekedhet arra, hogy minden piacon megjelenő dokumentuma meglegyen. Arra kell törekednie, hogy a hozzá betérő látogató számára hatékonyan, a lehető legrövidebb időn belül keresse, meglelje a kért dokumentumot és rendelkezésére bocsájthassa.

Kapcsolódó cikkek