A bátkai felújított református templom (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Még idejében sikerült felújítani a bátkai református templom tornyát. A Csillag születik felfedezettjei jótékonysági koncerteken hívták fel a figyelmet Isten házára, illetve annak kritikus állapotára. Mészáros János Eleket követően legutóbb László Attilát látta vendégül a református gyülekezet.

A bátkai anyaegyházközség keletkezési évét 1845-re datálják 324 fős létszámmal, de múltja egészen a reformáció koráig, a 16. századig nyúlik vissza. A létszámát azóta is őrzi, a Gömöri Református Egyházmegyében a közepes lélekszámú gyülekezetek közé tartozik, adófizetőinek száma 210 körül mozog, vasárnaponként átlagosan húszan látogatják az istentiszteleteket.

Kezdetben a zsípi egyház leányegyházaként működött az alsó- és felső-bátkai református közösség, majd 1845-ben önálló egyházzá vált, amelynek leányegyháza a mai napig Rakottyás, s azóta csatlakozott Balogújfalu, majd Zsíp is. A bátkai gyülekezet első temploma 1783-ban épült klasszicista stílusban, melyet többször átépítettek, míg a mai formáját 1858-ban nyerte el. A tornyot 1868-ban húzták fel, azóta több villámcsapás is érte.

Erdélyi Géza a Gömör vármegye klasszicista építészete című munkája szerint a Balog-völgyében elterülő község téglalap alaprajzú református temploma 1808-ban épült. Száz évvel később, 1908-ban egy alapos felújítás alkalmával eklektikus külsőt kapott. Belső terét dongaboltozat fedi. A templom műemlékvédelem alá esik, s állapotát tekintve megérett a teljes felújításra.

A bátkai templomsüveg felújítása 2017-ben (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A belső felújítást és a mennyezet megerősítését, a tetőcserét már 1992-1993-ban elvégezték. Azóta váratott magára a templomsüveg cseréje, melynek költségeire több évig tartó gyűjtést folytattak. Már három évvel ezelőtt is szerveztek jótékonysági koncertet, akkor Mészáros János Elek magánénekest látták vendégül.

A zenés előadás egyben bizonyságtétel is volt, mint akkor írtuk, a Csillag születik versenyből megismert előadó innen indította el hatéves tervét, hogy a világháború emlékére bejárja a Kárpát-medencét, s talán 2020-ra visszatérjen Bátkába.

A parókia felújítását követően a gyülekezet reménykedett, hogy újabb anyagi fedezethez jut, mivel tudták, hogy a templomtornyot is kikezdte már az idő vasfoga, de azt azért nem gondolták, hogy az egészet ki kell cserélni. Magyarország kormányának hathatós segítsége előremozdította a felújítási munkálatokat, 18 ezer eurót adományoztak, melyhez 2 ezer euró önrészt tett hozzá a gyülekezet. A templom külső festését és a többletköltségek fedezését Bátka Község Önkormányzata további 2 ezer euróval támogatta.

Hugyina Ferenc gondnok (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Amikor leszedték a lemezborítást, kiderült, hogy a torony süvegének faszerkezetét teljesen tönkretette a szú. „Egy nagyobb szél akár az egészet elvitte volna” – mondja Hugyina Ferenc gondnok. A munkálatok elvégzésére kiírt versenypályázatot a tornaljai Bedécs Barnabás nyerte. Az újabb többletköltség biztosítására ismét jótékonysági koncertet hirdettek, ezúttal is a Csillag születik egyik sztárját, a kézdivásárhelyi László Attilát hívták meg. Bene Judit presbiter és az egyház, valamint a helyi Csemadok-alapszervezet társszervezésében egy jó hangulatú koncertre került sor szeptember 17-én.

Az erdélyi László Attila 2011-ben nyerte meg a Csillag születik tehetségkutató versenyt, akkor mindössze 14 éves volt. A fiatal zenész megnyerő természetével könnyen belopja magát a szívekbe. Énekelt a barátságról, az összetartozásról, saját dalait is előadta, közösen énekelve a közismert slágereket a közönséggel. Mint mondta, a zene az élete, boldog, ha énekelhet, ilyenkor bárhol otthon érzi magát. Ugyanakkor a Honfoglalás betétdalával bizonyította, hogy a magyar a Kárpát-hazában lehet csak igazán otthon. Ráadásként Máté Pétertől az Egyszer véget ér a lázas ifjúság című versenydalát énekelte. A szervezők kérésére meglepetésdalt is hozott: megtanulta és eljátszotta Pósa Lajos Mennyben lakó én Istenem című egyházi énekét. Itt, Bátkában is beigazolódott, hogy éneklésre teremtette az Isten.

László Attila jótékonysági koncertje Bátkában (Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Aki szépen énekel, kétszer imádkozik. Valóban arra teremtette a Mindenható, hogy énekeljen, s bennünket is megénekeltessen. Felemelte a lelkünket, s átéreztette velünk azt, milyen erő van a közös éneklésben” – mondta zárszavában Boros István, a bátkai gyülekezet lelkipásztora. Majd a Miatyánk imádsággal zárta az alkalmat.

„Örömömre szolgál, hogy közösen sikerült megszerveznünk ezt a jótékonysági koncertet, s a perselypénzből származó adományokat a templom felújítására tudjuk felajánlani” – mondta Nagy Viktória, a Csemadok Bátkai Alapszervezetének elnöke.

„Nagyon jó érzés, hogy az oly szükséges felújítást el tudtuk végezni, de ez csak Isten segítségével sikerülhetett, mert a legjobbkor jött az a támogatás, amelyben részesültünk” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Hugyina Ferenc gondnok. Hozzátette: a felújítást éppen az utolsó pillanatban sikerült megvalósítani, s már nem kell tartani attól, hogy ránk dől a süveg.

https://www.facebook.com/pg/FELVIDEK.ma/photos/?tab=album&album_id=1640338759321767