A párkányi Kisbojtár gyermeknéptánc-együttes (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Szövetség a Közös Célokért területi irodáiban folyamatosan tájékoztatjuk a civil szervezetek képviselőit a pályázati lehetőségekről, s e mellett felhívjuk az érdeklődők figyelmét az aktualitásokra a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) kapcsán is. Szeptember 30-a egy újabb határidő, ameddig a már regisztrált civil szervezeteknek vissza kell küldeniük a küldött- és jelöltállító-íveket.

A KKA október 13-ra tűzte ki a közgyűlését, melyre azon szervezetek kaptak meghívást, amelyek szeptember 8-ig elküldték a kulturális alaphoz a regisztrációs ívüket. A közreadott információk szerint a KKA szakmai tanácsainak tagjait megválasztó közgyűlésre a regisztrációját összesen 280 magyar, 113 roma és további 104 egyéb nemzetiség civil szervezete küldte el. Ennek alapján szeptember második felében minden regisztrált szervezet meghívót kapott. A levél mellékleteként Molnár Norbert, a KKA igazgatója elküldte a kitöltendő nyomtatványokat is: a jelölt- (kandidát), a küldött- (delegát), a meghatalmazott- (splnomocnenie) íveket és a jelöltnek szóló becsületbeli nyilatkozatot (čestné vyhlásenie).

A közművelődés, a művészet és a nyomtatott kultúra szakmai bizottságokba lehet javaslatot tenni a jelöltekre. A koordinációs tanács összesen 15 főből áll majd, a szakmai tanácsoknak pedig 5-5-5 tagja lesz, amelyből 2-2-2 főt a KKA igazgatója nevez ki, a 3-3-3 főt pedig a közgyűlésen választják meg, amelyre szeptember 30-ig kell elküldeni a jelöltállító ívet. A jelöltnek legalább hároméves gyakorlattal kell rendelkeznie a kultúra vagy a tudomány területén, pártoktól függetlennek kell lennie, nem lehet párttisztségviselő, parlamenti vagy megyei képviselő. A jelöltnek erről becsületbeli nyilatkozatot kell aláírnia.

Nem kötelező minden szervezetnek jelöltet állítani, szavazhatnak majd a mások által jelölt, számukra is elfogadható személyre. A kulturális szervezetek közgyűlésén a pályázatokat elbíráló döntéshozókat az így jelöltek közül választják majd meg, ők döntenek a magyar kultúrára szánt 4,07 millió euróról. A pályázatokat december 31-ig kell majd kiírni. A bizottsági tagok neveit október 15-ig hozzák nyilvánosságra.

A szervezetnek a közgyűlésen képviselő személyt is jelezni kell

A meghívólevél a választógyűlésre a magyar szervezetek számára tehát október 13-ra szól. A regisztrált szervezeteknek azonban szeptember 30-ig jelezniük kell azt is, hogy ki képviseli a szervezetüket a közgyűlésen. A szervezet nevében szavazó személyre vonatkozó adatokat az erre mellékelt íven kell visszaküldeni. A szavazás személyes részvételhez kötött, az voksolhat az adott szervezet nevében, aki szerepel a szervezet által postázott küldöttet meghatározó íven. Ezen a lapon pontosan fel kell tüntetni a szervezet nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, e-mail címét, telefonszámát, a küldött nevét, lakcímét, születési dátumát. A küldöttívet a szervezet elnökének és a szervezetet képviselő küldöttnek is alá kell írnia. A választógyűlésre a küldöttnek hitelesített meghatalmazást kell magával vinnie.

A kulturális alapnak továbbra sincs weboldala és telefonszáma. Elérhetőségnek csak a cult.minor@gmail.com e-mail cím van feltüntetve.

A válaszlevelet szeptember 30-ig a Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14., 811 08 Bratislava címre kell elküldeni. A borítékra minden szervezet írja rá azt a regisztrációs számot, amelyet a meghívólevélben kapott.