A sajógömöri evangélikus egyházközség énekkara (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Sajógömörön a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Rimai Evangélikus Egyházmegye és a Gömöri Református Egyházmegye hívei találkoztak. A missziós napon ünnepi istentisztelet és a témához kapcsolódó előadások hangzottak el, valamint többek között a sajógömöri gyülekezetek tagjai bemutatták Ernst Lange „Kilenc kő” című mártíriumjátékát.

A rendezvény közös énekléssel vette kezdetét, majd Lisák Viktória, a Rimai Evangélikus Egyházmegye esperese üdvözölte a jelenlévőket. Igei köszöntőt Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese mondott.

„Azt gondolom, hogy egy nagyon szép alkalmon lehetünk ma együtt. Amikor megkeresett Lóczy Tibor testvérünk, hogy evangélikusok, reformátusok közösen emlékezzünk meg a reformációról itt, a sajógömöri evangélikus templomban, gondolkodás nélkül igent mondtam. Hiszen nagyon fontos, hogy tudjunk együtt Istenre és egymásra figyelni, Isten és egymás felé fordulni “– mondta igehirdetésében Nt. Nagy Ákos Róbert esperes.

Lisák Viktória esperes mindenkinek megköszönte a mai napot (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A program további részében a hanvai Tompa Mihály Énekkar, a tornaljai református egyházközség énekkara és a helyi, sajógömöri evangélikus egyházközség énekkara mutatkoztak be, valamint Nt. Buza Zsolt, rozsnyói református lelkész tartott előadást a reformáció és a reformátorok eszközeiről. Bemutatta a bibliákat, énekeskönyveket, a reformáció időszakát, fellegvárait, jogakadémiáit.„Mi is van ebben az időben Magyarországon? Nyomorúság és szomorúság. Aki élén áll az országnak, igazából nem tudja fenntartani és megtartani mindazt, amit örökölt, hiszen Mohács mindent elvitt. Magyaroroszág mindent elvesztett. De valamit a reformációval, annak üzenetével visszakap, méghozzá a hitét. Az első eszköz, amivel a reformáció meghódítja a mi népünket, nem más, mint a szentírás. Odakerül azoknak az asztalára, akiknek szükségük van rá “– fejtette ki Nt. Buza Zsolt.

Bemutatták Ernst Lange: Kilenc kő című mártíriumjátékát (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Előadásában válaszokat keresett arra is, hogy merre tart az ágostai hitvallású és a református egyház, a Sajógömöri Ágostai Hitvallású Egyházközség, vagy a Gömöri Egyházmegye.

A Gályarab prédikátorok emlékezete címmel Csepregi Zoltán, a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem irodalom- és kultúratudományok doktora vezette be az üldözöttek életébe, megpróbáltatásaiba, a gályarabok történetébe a missziós alkalom hallgatóságát. A gályarabok közül a helyi kötődéssel rendelkező Bugány Miklós evangélikus lelkészt emelte ki, aki kompromisszumot nem ismerve, a nagyhatalomnak nem engedve, a gályarabságot túlélve, szabadulását követően hazatért.

Az előadást követően bemutatásra került Ernst Lange Kilenc kő című mártíriumjátéka. A délelőtti program ünnepi evangélikus istentisztelettel ért véget, amelyen Nt. Dr. László Virgil evangélikus lelkész hirdette az igét. Az igehirdetést követően Bitay Levente kassai konzul a Soli Deo Gloria című kiállítás megtekintésére hívta a jelenlévőket, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium készíttetett a reformáció ötszáz évének bemutatása céljából. A tablók olyan eseményeket ismertetnek, amelyek a magyarság egyes időszakában sorsfordítók vagy meghatározók voltak.

Nt. Dr. László Virgil evangélikus lelkész hirdette az igét (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

„Egyes gyülekezetek szerettek volna bekapcsolódni a reformáció emlékévének programjaiba, és mivel a protestáns szellemhez két egyház – a református és az evangélikus  – tartozik, így közös utat választottunk, és a két esperesség együtt emlékezik meg az évfordulóról. Bízom benne, hogy amit ma a szívünkbe fogadtunk, azzal otthon gyülekezeteinket tudjuk gazdagítani, és a jelenlévők a hazaiaknak átadják az üzenetet a reformáció küldetéséről“ – nyilatkozta a missziós nappal kapcsolatosan a Felvidek.ma-nak Lisák Viktória, a Rimai Evangélikus Egyházmegye esperese.

A résztvevők egy része (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A kiegészítő programok között szerepelt Badin Ádámnak az iskola épületében tartott meseelőadása. A nap a Luther című film vetítésével ért véget.