Tanévnyitó a megszépült iskola udvarán. A képen jobbról balra: Győző Andrea igazgató asszony, Karkó János polgármester, Sándor Anna igazgatóhelyettes. (az iskola archívumából)

Búcs községet a Nyitrai kerület Komáromi járásában találjuk, ahol Köbölkút, Muzsla, Karva, Dunamocs és Bátorkeszi fogja közre. A falu lakosságának száma az idők folyamán a következőképpen alakult: 1900: 1649, 1910: 1582, 1921: 1585, 1948: 1612, 1980: 1544, 1991: 1347, 2011: 1190. Az 1991-es népszámláláskor a lakosság 94%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A helyiek az óvodára, az iskolára és a templomra mindig kiemelt figyelmet fordítottak. 

A 2017/2018-as tanév kezdete előtti napokban a helyi kilenc évfolyammal rendelkező alapiskola, a Katona Mihály Alapiskola igazgatónője, Mgr. Győző Andrea a közösségi oldalán az önkormányzat és a támogatók által felújított iskolaépületről szóló hírt és köszönetnyilvánítást tett közzé. Az igazgató asszonyt kérdeztem az eredményekről, a névadóról, az iskolai életről és a búcsi sikerről.

Kérem, mutassa be a helyi alapiskolát.

Iskolánknak jelenleg 101 tanulója és 15 fős tantestülete van. Az erős hagyományokkal rendelkező intézményben olyan szakmai munka folyik, amellyel a régió egyik meghatározó iskolája vagyunk. Köszönhető mindez azoknak az egykori pedagógusoknak, akiknek munkásságát igyekszünk tovább vinni. Számos olyan programunk van, amellyel példát mutatunk másoknak is. Tehetségpontként is működünk, igyekszünk felfedezni, melyik diákunk miben tehetséges, és ebben erősíteni őt. Számos szakmai és civil szervezettel együttműködünk, mindennapi munkánkat külsős szakemberek is segítik. Négy környékbeli településről 16 bejáró tanulónk van, őket iskolabusszal szállítjuk minden reggel és délután.

Az iskolának miért Katona Mihály lett a névadója?

Amikor lehetőség nyílott rá, hogy az iskolák megnevezésükben ne csak magyar tanítási nyelvű iskolaként szerepeljenek, hanem viselhessék valamilyen híres személyiség nevét is, a búcsi közösség úgy döntött, hogy helyi példaképet választ iskolája névadójául. Nem volt kérdéses, hogy ki legyen ez a személy, több szempontból is. A legfontosabb, hogy a diákok büszkék lehessenek falujuk hírességére, továbbá, hogy bevigyék a köztudatba Katona Mihály, a méltatlanul csaknem elfeledett földrajztudós nevét.

Milyen eredményekkel zárták az elmúlt tanévet?

Az elmúlt tanévben, hasonlóan a többi tanévhez, számos sikert értek el diákjaink az őket oktató-nevelő tanítóikkal együtt. A legnagyobb sikert a Katedra történelmi verseny országos döntőjében értük el, ahol diákjainknak ismét sikerült felállniuk a dobogó legfelső fokára. Büszkék vagyunk Bajkai Bence, tavalyi 9. osztályos tanulónk eredményére is, aki a járási kémiai olimpiász 2. helyét megszerezve bejutott a kerületi fordulóba, amelynek szintén sikeres megoldója volt. De jól szerepeltünk a Sajó Károly Környezetvédelmi Versenyen is, ahol új csapattal vettünk részt, akik a tavalyelőtti országos győztesektől vették át a stafétát. Iskolánk rendezte a tavalyi iskolaévben a Herman Ottó Biológiai Verseny felvidéki fordulóját, amelynek a mi diákunk lett a győztese, így eljutott a Kárpát-medencei döntőbe. Különféle megmérettetéseken a népdalénekeseink és a sportolóink is szép eredményeket értek el.

A kívül-belül felújított iskolaépület (Fotó: Darnai Zsolt/Felvidék.ma)

A pedagógusok szövetségének felkérésére 2010-ben részt vett a regionális ismeretek iskolai átadását segítő képzés programjának kidolgozásában. Igazgatói feladatai mellett miért vállalta a többletfeladatokkal járó közreműködést, illetve miért tartja fontosnak a szülőföld iskolai megismertetését?

Rengeteg többletet ad a tanulóknak, ha ismerik saját szülőföldjüket, annak minden csodáját. Ha megismertetjük a tanulókkal a szülőfalujuk, városuk természeti kincseit, épített örökségét, hagyományait, szokásait, hírességeit, érdeklődőbbek és nyitottabbak lesznek a világ más tájai iránt is.

A búcsi iskolának melyek a legfontosabb sajátosságai? A szülők miért éppen a helyi iskolát választják?

Talán a családias légkör, a sok tanórán kívüli program teszi vonzóvá az iskolánkat. Számos olyan tevékenységet végzünk a tanulóinkkal, amely elősegíti a gyerekek közösséggé kovácsolását. Két nagy projektünket szeretném kiemelni: az egyik a LEGO programozás, a másik a 10 éves múlttal rendelkező Madárles tábor. Mindkét programunkat külsős szakemberek segítségével tudjuk szakszerűbbé, érdekesebbé tenni.

A közeljövő legfontosabb teendői közül melyeket említené? Mik a távlati tervek?

Olyan oktatási programok bevezetése, amelyekkel hatékonyabbá tehetjük a tanítás-tanulási folyamatot. Tavaly a kooperatív tanulási technikát sajátították el a pedagógusok, és használják egyre gyakrabban. Ebben az iskolaévben olyan tanítási technikát tanulunk meg, amelynek segítségével diákjaink megízlelhetik az alkotás örömét. Magyarországi digitális ismereteket átadó szakemberek segítségével pedagógusaink hamarosan betekintést nyerhetnek az alkotó pedagógiába.

A Felső-Csallóközben hasonló létszámú faluban ezen a nyáron szűnt meg egy teljes szervezettségű magyar alapiskola. Búcson pedig éppen akkor az iskola épületét csinosították. Miben tud itt mást a fenntartó? Mi az iskolamegtartás, a búcsi siker lényege?

Ha egy szóval szeretném jellemezni, akkor azt mondanám, hogy az összefogás. Ebben benne van az önkormányzat elszántsága, a faluban működő vállalkozások, civil szervezetek, a szülői szövetség támogatása, a pedagógusok magas szintű szakmai munkája, együttműködés a helyi óvodával. Mi hisszük, hogy a falu közösségének és megmaradásának záloga a jól működő óvoda és iskola.