A megye II. körzetében 46 képviselőjelölt közül választhatnak a polgárok. A járásban hatan ötéves mandátumot szerezhetnek. Dúl Ildikó, Palkó Ferenc és Weiszer Adrián is a Magyar Közösség Pártjának színeiben indul.

Dúl Ildikó: A régió lehetőségeit a  turizmus, az idegenforgalom és a mezőgazdaság területén látom

A képviselőjelölt régiónk legnagyobb problémájának a munkanélküliséget és az úthálózat hiányát tartja. A megyében az életszínvonal csak a fővárosi arány 45%-át éri el. A rossz infrastruktúra következtében kevés a befektető. Mivel sok fiatal külföldön keresi a megélhetési lehetőséget, ideiglenesen szétszakadnak a családok. Ezáltal a szociális klíma is romlik, hiszen többnyire csak az idősebbek és a gyerekek maradnak itthon. „Lassan “öregszik” a magyarság, s ezért van az, hogy míg sok fiatalt a megélhetés köt le, a magyar rendezvényeken többnyire az idősebb generáció van jelen” – nyilatkozta.

(Fotó: MKP)

Úgy véli, hogy a kis- és középvállalkozások támogatása erőssé teheti a régiót.  Az Európai Unió és a magyar kormány támogatási alapjait és oktatásügyi lehetőségeit ki kell használni és okosan kamatoztatni azokat. Fontosnak tartja a felvidéki magyarlakta területek összefogását. „A közös nyelv, a történelmi értékek és az egymás országaiban szerzett konkrét tapasztalatok az együttműködés területén óriási előnyt jelenthetnek” – hangsúlyozta. Dúl Ildikó az igazi értékekben hisz.  A magyarságnak Szlovákiában és ebben a régióban van múltja, van jelene, és szerinte lehet egy szebb jövője. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok itthon építsék a jövőjüket. Tudja, hogy ehhez támogatásra van szükség, lehetőségeket kell teremteni és ösztönözni kell őket a gyermekvállalásra. Az idősebb generáció is több megbecsülést és méltó megélhetést érdemel.

Palkó Ferenc: „Fontos bővíteni és elmélyíteni a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat”

A régió negatívuma a 10-11%-os munkanélküliségi arány, amely összehasonlítva Trencsén, Zsolna, illetve Nagyszombat megye mutatóival, azok háromszorosa. Ez az oka annak, hogy a fiatalság és a középkorosztály a tisztességes megélhetés érdekében az ország nyugati felébe, illetve külföldre vándorol, hátrahagyva családját és barátait. Palkó szerint, míg Kassán ez a  probléma  nem annyira szembetűnő, a régió más magyarlakta területein, így a Bodrogközben, Ung-vidéken, Szepsi és Rozsnyó vonzáskörzetében több éve sújtja az ott élőket. Másrészt viszont az eddig még ki nem aknázott emberi erőforrásban látja a legnagyobb lehetőségeket. Úgy véli, megfelelő és jól koordinált képzéssel a régió megfelelő szakmai felkészültségű munkaerőt kínálhat a befektetők számára.

(Fotó: MKP)

„A határon átnyúló szlovák-magyar gazdasági kapcsolatokra összpontosítva kell együttműködni a szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár megye kis- és középvállalkozóival.  Igénybe kell venni az Európai Unió által kínált lehívható pénzügyi forrásokat, melyek akár új munkahelyek létrejöttét biztosíthatják a régióban. Ezzel is hozzájárulhatunk az elvándorlás csökkentéséhez” – nyilatkozta. Fontosnak tartja a megye területén található műemlékek – kastélyok, várak, templomok – kihasználását, mely a kulturális turizmus további fellendítéséhez vezethet. Palkó Ferenc úgy érzi, van annyi ereje, elszántsága és odaadása, hogy méltóképpen képviselje a kassai magyarságot. Elmondása szerint minden olyan kezdeményezést és projektet támogatni fog, melyek a kevésbé iparosodott területek mihamarabbi felzárkózását segítenék elő.

(Fotó: MKP)
Weiszer Adrián: „A vidéki lakosság magas munkanélkülisége a legnagyobb gond

Kizárólag megyei szinten csak nagyon nehezen lehet befolyásolni a munkanélküliségi rátát. A megfelelő képzettség elérésére kell összpontosítanunk, a középfokú iskolaüggyel kell foglalkoznunk, hogy olyan szakembereket neveljenek, akik könnyen szereznek megfelelő állást, és a munkahelyükön kamatoztatni tudják elméleti ismereteiket. Weiszer szerint a régió legnagyobb erőssége abban rejlik, hogy a múltban szétválasztott történelmi megyék –  Abaúj, Torna, Zemplén – manapság rengeteg lehetőséget kínálnak a határon átnyúló együttműködéséhez. „Ebből kiindulva és a megyei hivatal hatáskörébe tartozó feladatokat figyelve a másod- és harmadosztályú utakat rendbe kell hozni, hogy a munkaviszonyokat, családi kapcsolatokat akadálymentesen lehessen fenntartani” – nyilatkozta. A képviselőjelölt a közös célok eléréséhez szükséges becsületes munkát ígéri választóinak.