A megye I. körzetében 52 képviselőjelölt közül választhatnak a polgárok. Az öt mandátumra Hanesz Zoltán és Filipko József is pályázik. A IV. körzetben Fábián Éva számít a választók bizalmára, a járást 36 jelölt közül négyen képviselhetik. Mindhárman a Magyar Közösség Pártjának színeiben indulnak a választásokon. Nagy a tét és rengeteg a feladat, hiszen 2005 óta nem volt a megyei önkormányzatban kassai magyar MKP-s képviselő.

Filipko József: „Fontos, hogy a nemzetközi közlekedési korridorokban mihamarabb megépüljenek az autópályák, esélyt adva ezzel a beruházóknak.”

A kassai kerületet több kisebb természetes régió alkotja, valamennyinek megvan a maga sajátossága.  Amíg például a Kassa II. körzetébe tartozó U.S. Steel Vasgyár vetekszik a pozsonyi, vagy egyéb nyugat-szlovákiai járásokkal az átlagbér tekintetében, addig némely peremvidék a munkanélküliség legmagasabb arányában veszi fel a többi szegény régióval a versenyt.

Nagyon távolodunk Pozsonytól, és ha ezt a távolodást nem állítjuk meg, tovább növelheti a legszegényebb és legelmaradottabb régiók visszaesését

– nyilatkozta a képviselőjelölt, aki szerint a régió egyik legnagyobb hiányossága a közlekedési infrastruktúra, az utak minősége, valamint a megyét átszelő és a fővárossal összekötő autópálya. A Kassát Zólyommal összekötő R2-es gyorsforgalmi út Losonc és Kassa közötti szakaszának félprofilban való tervezett megépítése ellen a tiltakozó petíciós bizottság tagjaként lépett fel. Filipko szerint a régió földrajzi fekvése, a három országhatár közelsége, természeti szépségei, gazdag kulturális és történelmi öröksége rendkívül nagy tartalékokat rejtenek. Ez az, amire véleménye szerint lehetne építeni, ha az utak elkészülnek.

(Fotó: MKP)

„Kassa város egy olyan régióközpont, amely el tudja majd látni felsőoktatási intézményeivel a megye lakosságát. Annak ellenére, hogy nem a megye hozza a közoktatási törvényeket, mégis meghatározó és szabályozó szerepe van a területén működő középiskolák szempontjából. Fontos, hogy olyan szakokat nyissanak és szakmákat képezzenek, amelyekre a modern és fejlődő gazdaságnak éppen szüksége van” – nyilatkozta. A megye fejlesztése és fejlődése csak akkor lehet sikeres, ha előbb sikerül felzárkóztatni, és megerősíteni a szegényebb és elmaradottabb vidéket, hangsúlyozta Filipko, aki a megye képviselőjeként abban szeretne szerepet vállalni, hogy a kelet ne távolodjon tovább a nyugattól és az emberek munkavállalás miatt ne hagyják el szülővárosukat.

Hanesz Zoltán: „Az emberek vegyék kezükbe saját sorsuk irányítását.”

A Tornagörgőről származó informatikai tanácsadó, kétgyermekes családapa és a Kassai Magyarok Fórumának elnöke szerint fontos, hogy a város polgárai vegyék kezükbe sorsuk irányítását. Ehhez megfelelő tájékoztatásra, a meglévő ismeretek folyamatos fejlesztésére és befektetési segítségre van elsősorban szükség. Kassának meghatározó szerepe van Kelet-Szlovákia szempontjából. A városban élő maroknyi magyarság nagy része vidékről települt be a városba, életvitelük a városi és falusi életforma egyvelege. A képviselőjelölt elmondása szerint viszonylag jól ismeri a megye különböző vidékeinek sajátosságait, ez reményei szerint képessé teszi arra, hogy megfelelően képviselje az itt élők érdekeit. Hanesz legfőbb célja a regionális információcsere javítása, mely naprakész hírekkel, adatokkal, ismeretekkel és tényekkel látja el az embereket és ösztönzi a közösségfejlesztő projektek létrejöttét. Véleménye szerint a megye ereje az itt élők rendkívüli vitalitásában rejlik. Ezt az energiát megfelelő központi szervezettséggel lehet összefogni és megsokszorozni. Munkájával ebben szeretné az egyes régiókat segíteni.

(Fotó: MKP)
Fábián Éva: „Az itt élő emberek tudnak küzdeni. Talán azért is, mert meg kellett tanulniuk túlélni, és keményen dolgozni.

A politológus tizenöt éve napi szinten foglalkozik az emberek problémáinak, nehéz élethelyzeteinek megoldásával, mint mentor és terapeuta. Véleménye szerint a keleti és a nyugati régió közötti különbség az alacsonyabb munkabérben, de a korlátozott számú munkalehetőségben is megnyilvánul. Nagyon szomorúnak tartja, hogy édesanyáknak ott kell hagyniuk gyermekeiket, férjeiket és külföldön kell munkát vállalniuk, hogy megélhessenek. A szociális és egészségügyi intézményrendszer terén is hiányosságot lát. Saját körzetén belül új munkahelyek kialakítására törekszik majd és innovációs központok létrehozásában gondolkodik.

(Fotó: MKP)

Fontosnak tartja azt is, hogy az elesett emberek méltósága megmaradjon, hogy azok, akik rászorulnak, egy-egy szociális intézményben kapjanak helyet. Ezért szorgalmazná az ilyen jellegű intézmények megerősítését, illetve új központok létrehozását. A képviselőjelölt kiemelte a magyar nyelvű óvodák és iskolák támogatásának, fejlesztésének jelentőségét is, mivel meggyőződése, hogy a magyar kisebbség a jelenlegi asszimiláció mellett csak így maradhat fenn. „Hiszek abban, hogy számunkra igenis a család a legfontosabb, ezért is hangsúlyozom annyira a munkalehetőségek létrehozását arányos bérrel, mert a 350 euró semmiképp sem nevezhető annak” – nyilatkozta. Fábián Éva hisz abban, hogy bár nem lehetünk mindannyian hősök, viszont mindig lehetünk emberséges emberek.