Mátyás Hudák Katalin (Fotó: archív)

Sokan tudják, hogy Mátyás Hudák Katalin a Királyhelmeci Nézetek önkormányzati kiadvány főszerkesztője, de talán nem sokan, hogy egy figyelemre méltó költő, aki saját verseit megzenésíti és gitárkísérettel adja elő, ha felkérik, meghívják.

A zene iránti szeretete és az énekhangja anyai örökség. Már gyermekként is a versírás, a rímfaragás boldog  kihívást jelentett számára. Szeretett a költőkről tanulni és olvasni. A vers igazi, soha el nem múló örömforrása volt. Megérezte, hogy a versnek nem csak hozzá kell szólnia, jó, ha másokat is megszólít. Kassán járt Kereskedelmi Akadémiára, az érettségi után került előtérbe számára a megzenésített vers. Akkor kezdett el gitározni tanulni, de rövid időn belül már a saját dallam megszületésén fáradozott. Elsőként Ady-versek megzenésítésével próbálkozott, majd más költők versei következtek. Gitárjával újból dallamot varázsolt az egykor megszületett költemények belső ritmusához.

(Fotó: archív)

Orlovsky Erzsébet rábeszélésére felléptek  egy-egy verssel Csemadok-összejöveteleken, részt vettek a Tompa Mihály szavalóversenyen. 1997-től a Lelespress magánnyomda munkatársa volt. Először a leleszi falusi újságba kezdett írogatni, majd a tördeléssel próbálkozott, végül a grafikával is megismerkedett. Tizenkilenc éves volt, amikor a leleszi származású Török Elemér megnézte költeményeit. Elvitte őket Pozsonyba és megjelentette az Irodalmi Szemlében.

20 éve jelen van az irodalmi közéletben

2002-ben jelent meg első verseskötete Tiszavirágzás címmel a pozsonyi Madách Kiadónál. Műveit a klasszikus értékek iránti elkötelezettség, konvencionális képalkotás, szerkezetlenség, kamaszos nekibuzdulás jellemzi. Nem hiányzik a zaklatottság, ami igazán érzékennyé, elevenné teszi  a mondatokat, kompozíciókat. Szívesen osztja meg gondolatait, a versek szeretetéből fakadó melódiáit másokkal. Csak akkor és azért ír, mert a belsője arra indítja, vagy ha át akarja érezni az alkotás örömét. Költeményeit megzenésíti és mély átérzéssel adja elő hallgatóinak. Alkotásai 1999 óta jelennek meg az Irodalmi Szemlében, a Kassai Figyelőben, a Madách Kalendáriumban, a Szőrös Kőben, az Árkádban és néhány bodrogközi regionális lapban.

A lapokban és folyóiratokban való közléssel és számos irodalmi est részeseként 20 éve jelen van az irodalmi közéletben. Tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának. A viszonylagos magányosságban alkotó Mátyás Hudák Katalin bizonyos tekintetben a „keleti végek” költője, hiszen Kelet-Szlovákia és a Bodrogköz különös tájainak sajátos színei szintén ott érzékelhetőek soraiban. Szereti az őszinteséget, vidámságot és mindent, ami szép, ami gyönyörködteti a lelkét.

(Fotó: archív)

Különböző találkozókon, összejöveteleken, fórumokon figyeltek fel rá, ahol a kultúrát szolgáltatta” egy-egy énekkel. A kettős állampolgárságról szóló 2004-es szavazás előtt az akkori polgármesterrel, Nagy Dezsővel tett egy magyarországi körutat. Ekkor találkozott először a nagyközönséggel. Az elmúlt években az énekelt verseknek köszönhetően nemcsak a bodrogköziek hallhatták dalait, de számos magyarországi településre is meghívták. 2010 április 17-én rendhagyó irodalmi rendezvény volt Székelyföldön. A költészet napja alkalmából három  felvidéki  alkotóval: Balázs F.Attilával, Pénzes Tímeával és Szalay Zoltánnal,  író-olvasó találkozót tartott Erdélyben és a Vajdaságban.

Versek írása és éneklése

2013-ban jelent meg második verseskötete Aranyhermelin címmel.  A kötetet a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás adta ki, melynek elnöke Pásztor István. A költemények sodró vallomásai önmagáról, különleges, lemásolhatatlan, egyedi, figyelemreméltó, hatásos, igaz gondolatok özöne. Ámulatba ejtő, megfoghatatlan érzések sokasága, melyeknek  megvan a varázsuk. Az énekelt, megzenésített verseknek köszönhetően, 2016 áprilisában a költészet napja alkalmából Sárospatakon a Bástya Rendezvényközpontban lépett fel gitárjával.

2017-ben a Szímői Levédia Kör  megjelentette a Fiatal írók antológiáját: A nyelvem, azt nem adom címmel. A kötetben 21 felvidéki író és költő műveit gyűjtötték össze. Ebben az antológiában szintén megtalálhatóak  Katalin versei. Legújabb verseskötete idén decemberben jelenik meg.

Mátyás Hudák Katalin a Holdfény nevű verséneklő zenekar énekese, gitárosa. Az interneten, a zenecsatornán is hallható az Életlen kések című megzenésített költeménye.