Lezajlott a KKA közgyűlésének a szavazása (Fotó: Orosz Örs/Felvidék.ma)

A szlovákiai magyar kisebbség kulturális szervezeteinek választó közgyűlésén, október 13-án szavaztak a Kisebbségi Kulturális Alap szakmai tanácsának tagjaira. Az öt-öt tagból álló 3 bizottságba összesen kilenc főt választottak meg, a további hat személyt a KKA igazgatója jelöli ki.

A közgyűlést a magyar közösség esetében a pozsonyi Vásárcsarnok nagytermében tartották, tekintettel arra, hogy a közgyűlést megelőzően több száz civil szervezet nevezte meg delegáltját, és a közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak túlnyomó része meg is jelent a testület ülésén. A jelenléti ív aláírása, a személyazonosság ellenőrzése után a közgyűlés tagjai szavazólapot kaptak, néhányan megbízottként több szervezetet is képviseltek, ezért mindenki annyi szavazólapot kapott, ahány mandátuma volt. A korábban írásban megtett jelöléskor egyértelművé vált, hogy melyik szakmai bizottság tagjaira fog szavazni a küldött, és a jelöltek közül egy név előtti sorszámot kell bekarikázni és urnában dobni a szavazatot.

A közgyűlést Molnár Norbert, az alap igazgatója nyitotta meg szlovák nyelven. Miután a bevezető szövegét elmondta, Tóth Tibor, a magyariskola.sk honlap működtetője ügyrendi javaslatot tett: a tárgyalás nyelve legyen annak a nemzeti kisebbségnek a nyelve, amelyet képviselnek a közgyűlés tagjai. Molnár Norbert megkérdezte, van-e a teremben olyan, aki nem tud magyarul, majd miután nem érkezett ilyen jelzés, szavazásra bocsátotta a javaslatot. A közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a tanácskozás magyarul folytatódjon.

Molnár Norbert elmondta, hogy a KKA-ról szóló törvény lehetővé teszi a szakmai bizottságok összevonását, azaz, hogy csak egy bizottság dolgozzon, de ismertette ellenérveit is, hiszen a magyar kisebbség esetében ez a pályázatok kezelését nagyon nehézkessé tenné. Javaslatára a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, hogy a tanács három szakmai bizottságot alakítson ki.

A közművelődési szakmai tanács esetében volt a szavazatra jogosultak és a jelöltek száma a legmagasabb, még azután is, hogy Molnár Norbert bejelentette, hogy a jelöltek közül heten visszaléptek. A másik két szakmai bizottság jelöltjeinek listája a kiosztott szavazólaphoz képest nem változott.

A szavazás akadálymentesen zajlott, az első körben kialakult a végső névsor, mert nem volt szavazategyenlőség. És a háttérbeszélgetésekből az is kiderült, hogy a kultúra, közművelődés szekcióban olyan jelöltek kerültek a bizottságba, akinek személyében a civil szféra jelentősebb része megegyezett, nem aprózódtak el a szavazatok, sőt nagyjából azon személyek nyertek mandátumot, akik eddig is tevékenykedtek a kisebbségi kultúrára szánt támogatás szétosztásában. Az irodalmi, kiadói tevékenységet és a színházakat kezelő bizottságban sem született meglepetés, ugyanazok a körök fogják befolyásolni a támogatások elosztását, akik eddig.

Az A szakbizottság, a közművelődési tanács tagjai a közoktatás, a kultúra és a tudomány területén fejtik majd ki tevékenységüket. A szavazás során Zsélyi Katalin, a Rimaszombati Városi Művelődési Központ munkatársa 56 szavazatot kapott.  A másik tag Hornyák István, a Pátria Rádió szerkesztője, újságíró a Csemadok jelöltje 40 szavazattal, és a harmadik az amatőr színjátszó mozgalom ismert szakértője, drámapedagógus, az ÉS?! színház vezetője Szabó Csilla lett 27 szavazattal. A három győztes jelöltön kívül mindenki más tíznél kevesebb szavazatot kapott. A KKA igazgatója ehhez Gálik Gábort, a Táncfórum elnökét és Jarábik Gabriellát, a Szlovákiai Magyarok Múzeumának igazgatóját javasolta.

A B kategóriában, az írott kultúra tanácsában a prioritás az irodalomra és kiadói tevékenységre, a sajtóra irányul. Ebben a bizottságban volt a legkevesebb jelölt. Itt Csanda Gábor pozsonyi irodalomkritikus, szerkesztő, műfordító (12 szavazattal), Sidó Árpád, újságíró, a Paraméter munkatársa (10 szavazattal) és Molnár Anna, a Kukkónia polgári társulás marketingosztályának vezetője (9 szavazattal) lett eredményes a választás során. A KKA igazgatója itt további két tagnak Beke Zsolt irodalmárt és Lovász Attilát, az RTVS Nemzetiségi Sugárzási Központjának igazgatóját választotta.

A C szakmai bizottságba, a művészeti tanácsba azon szervezetek tartoznak, amelyek a színházi és zenei élet terén, illetve audiovizuális területen tevékenykednek. A választás során Hégli Dusan, az Ifjú Szívek koreográfusa,  Lakatos Róbert, brácsaművész, a kassai Thália Színház zenei rendezője és Czibula Csaba dunaszerdahelyi televíziós szakértő, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének elnöke kapták a legtöbb szavazatot, Hégli Dusán 12, Lakatos Róbert 11 és Czibula Csaba 3 szavazattal lett a szakmai bizottság tagja. A KKA igazgatója a másik két tagot Gyenes Gábor grafikus és Prikler Mátyás filmrendező, forgatókönyvíró, producer személyében határozta meg.

Az alap valójában 2018 januártól kezd dolgozni. Az első pályázatok várhatóan decemberben jelennek meg.