A dunakiliti iskola, a kastély épülete a névadó szobrával (Fotó: az iskola archívumából)

Boldog Batthyány-Strattmann László herceg 1870. október 28-án Dunakilitin született. Miután édesapja megvásárolta a felbári kastélyt, a gyermek László is kapcsolatba került a településsel.

Az orvosi hivatást választó magyar főnemes ingyen végzett gyógyító munkája iránti tiszteletből kapta a „szegények orvosa” elnevezést. Címerének jelmondata: „Hűséggel és szeretettel”. 2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta.

Emlékét a csallóközi és a szigetközi faluban méltó módon megőrizték, a fiatalabb nemzedéknek is átörökítették. A két község iskolájában a szegények hercege és a helyi közösség kapcsolatáról érdeklődtem. A felbári Batthyány-Strattmann László Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónője, Varga Eleonóra, illetve a dunakiliti Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola vezetője, Réder Tamás válaszolt a kérdéseimre.

Az iskolában és a településen milyen emlékhelyek kötődnek a „szegények orvosához”?

Varga Eleonóra (Felbár): A régi kastély épületét, melyben 1882 és 1890 között a gyermek László az iskolai szüneteket töltötte, már régen lebontották. Helyére csak egy volt gazdasági épület emlékeztet. A szegények orvosának emléke azonban ma is elevenen él a községben. Ezt bizonyítja a 2000-ben elhelyezett márványtábla a templom bejáratánál, a tiszteletére 2004-ben készült szobor és oltár, s a 2005-ben Rómából kapott ereklye.

A felbári iskolai emlékszoba faliújsága (Fotó: iskolai archívum)

Réder Tamás (Dunakiliti): Több emlékhely is kötődik a „szegények orvosához”. A kastély épülete, ahol Batthyány László született, az iskolában kialakított, az életútját bemutató emlékszoba, amely az év minden napján látogatható. A kastéllyal szemben megtekinthető a gróf Batthyány Józsefné, született Batthyány Ludovika grófnő által építtetett kápolna, melyet az 1873. évi kolerajárvány szerencsés megszűnése alkalmából emeltek. A temetőben lévő Csebi-Pogány-kápolnában látható a Jézus-szobor, amely előtt Batthyány László gyermekkorában imádkozni szokott. A dunakiliti templomban található a Mária-oltár közelében a Szent Lászlóról készült üvegablak, melyet „herceg Batthyány László emlékére emeltetett a gróf Batthyány család” 1934-ben. A bejárattól balra van Batthyány-Strattmann László üvegablaka 1984-ből, mely Mahoy Lajos alkotása. A doktort munka közben ábrázoló kép felirata: „Szeresd felebarátodat!” 2003. október 25-én helyezték el a Batthyány-oltáron a koponyájának egy darabját. Ugyanitt található Batthyány-Strattmann László gipszből készült mellszobra, mely alapjául szolgált a dunakiliti iskola udvarán felavatott szobornak is. A Batthyány-oltár mellett, a falon függ egy imaszöveg azok számára, akik a boldog doktorhoz szeretnének imádkozni.

Mikor és kinek a kezdeményezésére vette fel intézményük Batthyány-Strattmann László nevét?

Varga Eleonóra (Felbár): Az iskola 2003-ban PaedDr. Svinger István, az iskola akkori igazgatója és tantestülete a római katolikus plébániával, Felbár község önkormányzatával, s a szülői szövetséggel együtt döntött úgy, hogy az iskola Batthyány-Strattmann László nevét vegye fel. A választás nem volt véletlen, Batthyány-Strattmann Lászlónak felbári kötődései voltak, Batthyány doktor is több alkalommal járt látogatóban Felbáron. Névadónk tiszteletére emlékszoba kialakításra került sor az iskolában, mely ma is megtekinthető és a hitoktatás szaktantermeként is funkcionál.

Szabó Imre ig., Deés Ferenc r. k. plébános és Paskay László bíboros a névfelvételnél (1990) (Fotó: a dunakiliti iskola archívumából)

Réder Tamás (Dunakiliti): 1990-ben új korszak kezdődött az iskola életében. Az akkori igazgató, Szabó Imre és Deés Ferenc római katolikus plébános azzal a kéréssel fordult a községi tanács elnökéhez, hogy támogassa az iskola Batthyány-Strattmann László névre keresztelését. A fiatal községvezető, Szokoli Sándor örömmel állt az ügy szolgálatába. Az igazgató az állami engedélyezés, a plébános úr pedig az egyházi egyetértés megszerzése érdekében tett lépéseket. Hármasban felkeresték Batthyány doktor még élő két gyermekét, Blankát és Ferencet Ausztriában. Hamarosan megérkezett az unoka, Batthyány-Strattmann László herceg beleegyező levele is. 1990. október 28-án, Batthyány dr. születésének 120. évfordulóján több jeles személyiség, köztük Paskay László bíboros jelenlétében megtörtént a névfelvétel, dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola lett az intézmény neve. Az ő szellemiségének megőrzését, ápolását azóta is felvállalta az eltelt időszak minden igazgatója. Évente megemlékeznek a szegények orvosának születésnapjáról, boldoggá avatásának évfordulójáról és haláláról. 2000-ben Batthyány-szobát rendeztek be, melynek tárgyi emlékei, a könyvek és a fényképek folyamatosan gyarapodnak. Idén október 28-án Batthyány-plakettet alapítottak, melyet minden tanév végén az a végzős tanuló kaphat meg, aki nyolc éven át kiemelkedően tanult és példás magaviseletet tanúsított.

Az iskola hogyan örökíti át a fiatalabb nemzedéknek a boldoggá avatott herceg példaértékű hitvallását, életútját?

Varga Eleonóra (Felbár): Iskolánk oktató-nevelő munkáját Batthyány-Strattmann László szellemi hagyatéka is áthatja. Ezt jelzi a pedagógusok részéről a nyitottság, a tanulók személyisége iránti érdeklődés, az ismeretek szemléletformáló átadása és a permanens nevelési törekvés, fokozott törődés, családias légkör létrehozása, a gyermek érdeklődésének, tanulási vágyának felkeltése a világ és a tudomány ismeretei, információi, az egészséges életmód iránt, egymás tisztelete, segítése. A szeretetteljes légkör, amelyben egyformán jól érzik magukat a gyerekek és a pedagógusok, s amelyben a szülők és pedagógusok egyaránt bizalommal fordulnak egymáshoz és együttműködnek, is ennek a jele. Névadónk hagyatékához híven kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti öntudat és a keresztény gyökereink elmélyítésére és megszilárdítására, mely fennmaradásunk és fejlődésünk záloga.

Réder Tamás (Dunakiliti): A dr. Batthyány-Strattmann László életútjához kapcsolódó kiemelkedő eseményekről minden évben ünnepi megemlékezéseket tartunk, amelyen méltatjuk emberi méltóságát, keresztény hitvallását, szakmai elhivatottságát, a szegények iránti elkötelezettségét. Az iskolába belépő új tanulókkal már első osztályban megismertetjük névadónk életútját, bemutatjuk az iskolában lévő emlékszobát, séta alkalmával megismerkednek a Dunakilitin található emlékhelyekkel. A 7. osztályosok minden évben egyhetes projektmunka során újabb és újabb információkkal gazdagítják, bővítik ismereteiket dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról. A projekthét lezárásaként munkáikból kiállítást rendeznek az emlékszobában, és látogatást tesznek Köpcsényben, a dr. Batthyány-Strattmann László által alapított kórházban, kastélyban és meglátogatják a templomban lévő emlékhelyet.

A felbári a vetélkedő résztvevői (Fotó: az iskola archívuma)

A 2017-es esztendőben milyen programokkal emlékeztek, emlékeznek a névadóra?

Varga Eleonóra (Felbár): Természetesen a megemlékezésen kívül igyekszünk olyan programokat létrehozni, amelyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolódnak iskolánk névadójához, illetve az általa képviselt értékrendhez. Így készültek rajzok, prezentációk, beszámolók, volt vetélkedő, múltidéző.

Réder Tamás (Dunakiliti): 2017. október 27-én ünnepség keretében megemlékeztünk dr. Batthyány-Strattmann László születésének 147. évfordulójáról. 2018. március 23-án, boldoggá avatásának 14. évfordulóján ünnepi műsorral, az életútját bemutató akadályversennyel és sportnappal tisztelgünk emléke előtt. Ez a nap egyben a dr. Batthyány-Strattmann László életútját végigkísérő projekthét zárónapja is. 2018. január 22-én a képviselő-testülettel közösen emlékezünk meg halálának évfordulójáról.

A közelmúlt iskolai eredményei közül melyeket említené az olvasóknak?

Varga Eleonóra (Felbár): A Katedra Alsó Tagozatos Verseny országos döntőjében a Harmatcseppek csapata: Kucsera Csenge, Nagy Rebeka, Kiss Virág az első helyen végzett. A Pitagorasz-verseny járási fordulóján Pelcz Dominik a 3. hely birtokosa lett. A bibliai olimpián a háromtagú csapat: Závodszká Rebeka, Német Zsófia, Nagy Roland a 3. helyet szerezte meg. Nagy Laura és Ferenczi Eszter a Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny I. kategóriájában 10. és 12. helyezést értek el. Kucsera Csenge és Nagy Rebeka a budapesti Csodaceruza – irodalmi és művészeti magazin Volt egyszer egy kis sün rajzpályázatának különdíjasai lettek. Nagy Martina az ógyallai csillagvizsgáló Az űr a gyermekek szemszögéből című rajzpályázata kategóriájának győztese. A Hétmérföldes csizmában heted7 határon át meseverseny országos döntőjében a Kristálygyöngyök csapata (Kucsera Csenge, Nagy Rebeka, Nagy Viktória, Pék Viktória) a 7. helyezést érte el. A Duna Menti Művészet című nemzetközi művészeti verseny országos fordulóján Nagy Martina és Mezei Lili a második helyezést szerezték meg iskolánknak. A biológiai olimpia járási versenyén Labanc Sára és Végh János eredményes megoldók lettek.

Réder Tamás (Dunakiliti): A 2015/2016. tanévben méltóképpen ünnepeltük meg dr. Batthyány-Strattmann László születésének 145., és egyben iskolánk névadásának 25. évfordulóját. A 2015/2016-os tanévet Batthyány-emlékévvé nyilvánítottuk, melynek keretében minden osztály vállalást tett, melynek célja az emlékszoba anyagának gazdagítása, valamint új, eddig nem ismert családi értékek bemutatása volt irodalmi és képzőművészeti alkotásokon keresztül. A 2016/2017-es tanév eredményei között említést érdemelnek a sportban elért országos eredmények a labdarúgás és az atlétika területén. Kiemelkedő eredményeket értünk el a képzőművészet és a technika tantárgy országos versenyein.

A megemlékezés egyik pillanata: a Batthyány-szobornál Réder Tamás iskolaigazgató beszéde (Fotó: a dunakiliti iskola archívumából)

A Kárpát-medencei magyar-magyar kapcsolatok létesítése terén sikerült eredményeket elérniük?

Varga Eleonóra (Felbár): Baráti kapcsolatot tartunk fenn a győrasszonyfai Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolával. Utoljára szeptemberben jártak nálunk.

Réder Tamás (Dunakiliti): A 2015/2016-os tanévben bekapcsolódtunk a Határtalanul programba, melynek keretében tanulóink is élő kapcsolatot alakíthatnak ki a határon kívül élő magyar nemzetiségű tanulókkal, szüleikkel, lakosokkal. Eddig Erdélyben és Horvátországban ismerkedtünk velük, és célunk további határon túl élő magyar nemzetiségű gyerekek megismerése is.

A jövő feladatai közül kérem, ismertesse a legfontosabbakat!

Varga Eleonóra (Felbár): „Hűséggel és szeretettel” megőrizni és továbbadni azokat az értékeket, amelyeket Batthyány-Strattmann László magáénak vallott: hűséggel a magyarságunkhoz, a hitünkhöz, a szülőföldünkhöz, szeretettel nevelni a jövő generációját!

Batthyány-Strattmann László és emléktáblája a felbári templom falán (Fotó: az iskola archívuma)

Réder Tamás (Dunakiliti): A jövő feladatai közül a legfontosabb a jól működő intézmény fenntartása, az elért sikerek megtartása és újabb sikerek elérése, tanulóink képességeinek, készségeinek további fejlesztése, az európai értékrend szélesebb körű megismertetése tanulóinkkal, névadónk, dr. Batthyány-Strattmann László életútjának szélesebb körű megismertetése a Határtalanul program által, felkészülés dr. Batthyány-Strattmann László születésének 150. évfordulójára, méltó megünneplésére. Ennek kapcsán szeretnénk felvenni a kapcsolatot a még élő hozzátartozókkal, azokkal a településekkel és intézményekkel, melyek fontos szerepet töltöttek be életében, és továbbra is méltóképpen ápolják emlékét.

A Batthyány-plakett birtokosai (Fotó: A dunakiliti iskola archívumából)
A 2005-ben a névadó születésének 135. évfordulóján a Batthyány-családdal
(Fotó: A dunakiliti iskola archívumából)
A dunakiliti Batthyány-emlékszoba egy-egy részlete (Fotó: Darnai Zsolt/Felvidék.ma)
Emléktábla a felbári iskolában (Fotó: az iskola archívuma)