Nyitra megye 8 választókörzetből áll, melyben a Nyitrai járásban 13 képviselőre lehet leadni a szavazatokat a november 4-i választáson. A Magyar Közösség Pártja színeiben egy magyar indul a járásból, Balkó Róbert, Kolon község polgármesterének és a Zoboralji Községek Regionális Társulása elnökének személyében.

Zoboralja nyelvsziget, ahol az utolsó népszámlálási adatok szerint mintegy hat százalék a magyarság részaránya… A zoboralji közösség elszigetelődésében, szórvánnyá válásában több tényező is közrejátszott. Beolvadásunkat a vegyes házasságok növekvő száma, az ipartelepítés, községeink lakosságának lakótelepekre való beköltözése, a magyar iskolák bezárása is gyorsítja. Az erős asszimilációs folyamatok ellenére magyarként éljük mindennapjainkat és küzdünk azért, hogy megmaradjunk. Közösségünk összefogásával esélyem lehet arra, hogy bekerüljek a megyei önkormányzat képviselői testületébe.

Polgármesterként tevékenykedik tizenegy éve. Hogyan kívánja kihasználni a tisztségéből eredő ismereteit a megyei politizálásban?

Az önkormányzatiság közel áll hozzám, munkámból kifolyólag kapcsolatban állok mind a megyei képviselőkkel, mind a hivatalokkal. A Zoboralji Községek Regionális Társulásában végzett tevékenységem révén megismertem a vidék községeit, azok gondjait és a bennük rejlő lehetőségeket is. Ezeket az ismereteket és tapasztalatokat szeretném felhasználni  és kamatoztatni a régió lakosságának és ezen belül magyar közösségének  javára is. A Nyitra-vidék egyedüli magyar jelöltjeként ugyanakkor nem csak Zoboralja érdekeit képviselhetném, munkámmal az MKP frakcióját erősíthetném.

Megyei képviselőjelöltként melyek a célkitűzései, mit szeretne elérni az elkövetkező öt évben?

Az egészségügyi és szociális intézmények fenntartását és fejlesztését fontos feladatnak tartom, hiszen a demográfiai mutatók alapján egyre inkább szükség lesz elérhető, színvonalas szolgáltatásokra ezen a területen. A közlekedési infrastruktúra kiépítése és karbantartása az emberek életét nagyban befolyásolja, így mindig időszerű feladat, ami állandó odafigyelést és munkát igényel. A megye területén működő magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények is igénylik a folyamatos figyelmet és támogatást. Kulturális intézményeink fenntartása, valamint civilszervezeteink működtetése és identitásőrző rendezvényeinek megvalósítása is fontos és támogatandó. Rengeteg, egyelőre kihasználatlan lehetőség rejlik a megyei turizmusban.

Célom érdekessé és vonzóvá tenni a Nyitra-vidéket és megmutatni szépségeit, értékeit. Ehhez – a régió megismertetése mellett – feltétlenül szükség van felújítások elvégzésére, a szolgáltatások kiépítésére és fejlesztésére. A Zobor-Zsibrica hegyvonulat lankáin gyümölcs- és szőlőtermesztés folyik, ez utóbbi borutak működtetését teszi lehetővé. A kerékpárút-hálózat építésénél, bővítésénél is akad még tennivaló. A már említett Zobor-vidéki borutakat is átszőhetné, így a turizmus mellett környezetkímélő közlekedést biztosíthatna az egyes községek, de akár régiók között is. A vidékre jellemző a hagyományokhoz való ragaszkodás  –  a nyelvjárás és a folklór számos archaikus jegyet őrzött meg – ennek köszönhetően vonzza a népi kultúra iránt érdeklődők figyelmét. Összességében a táj szépsége, a látnivalók sokasága, a szőlészet és a borászat, valamint a néprajzi értékek óriási lehetőséget hordoznak magukban, melyek az idegenforgalom fejlesztésével jelentős bevételi forrást  jelenthetnek és akár új munkahelyek teremtését is lehetővé teszik.