A www.szozat.org oldalon új tartalmakat talál az olvasó. Fokozatosan elérhető a Szózat novemberi száma.

A tartalomból:

Levél az olvasónak

Időszerű

Bolyongások

 • Nyirő Józseffel, erről-arról. IX. rész

Szívhangok

 • Agyagfalvi Hegyi István: Az élet csak az Úr! Horváth Béla: A bencések balladája, vitéz Saáry Gyula: Az én imám…, Szabédi László: Minek örülök, legifj. Szász Károly: Mi az Isten?

Magyar sors

 • Agyagfalvi Hegyi István: Magyar ősz, Füst Milán: Magyar könyörgés, Kuthy István: Európa, Sajó Sándor: Örök bánat, Sinka István: Magyar táj képekkel

Eszmék és tények

 • A történelmi Magyarország 64 vármegyéje: [XVII. rész]

Emlékezet

 • Erdélyi János: A magyar népdal VI. rész
 • Jónás Alfréd: Elfelejtett dátumok a magyar színészet hőskorából II.
 • Kiss Lajos: Középhajtós szélmalom Hódmezővásárhelyen
 • Volly István: Esztergomi köszöntő

Halottak napja

 • Baka István: Halottak napja, Gyóni Géza: Halottak napja, Hütter Vincéné: Van egy kis domb…, Kiss Menyhért: A halottak vonata, Reményik Sándor: Halottak napja

Ősi rögön

 • Thaly Kálmán: Árpád apánk…

Az 1848-as szabadságharc elfeledett paphőse

 • Mindszentpáti Dudinszky Tivadar görögkatolikus parókus

Az I. világháború névtelen hősei

 • Hudy Ilona: A mi postánkról, Jászay-Horváth Elemér: A lengyel anya, ifj. báró Wlassics Gyula: Varga káplár édesanyja

Huszártörténetek az I. világháborúból

 • A magyar huszár

Öt katonavers

 • Falu Tamás: Levél, Ifj. Gaál Mózes: Egy himnuszról, Kiss Menyhért: A gorlicei hajnal, Báró Nyári Albert: A légionárius, Szabolcska László: Levél Galíciából

Trianon látomása

 • Petri Mór: Harcok

Válasz Trianonra

 • Vályi Nagy Géza: Trianon után

Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira

 • Nagy Gáspár: Ők már kivárják, Szőnyi Gyula: Golgotán, Tamási Lajos: Egy körúti sírkeresztre

1956. november 4. Vérbefojtották a Forradalmat

 • Benjámin László: Elesettek, Buda Ferenc: Rend, Czipott György: Augusztussirató, Nagy László: A város címere

Líra

 • Agyagfalvi Hegyi István: Önmagamhoz, Erdélyi János: Vörösmarty halálakor, Lendvai István: Zrínyi, Pilinszky János: Utószó, Vörösmarty Mihály: Kisfaludy Károly sírjára

Szerelem

 • Radnóti Miklós levele – Gyarmati Fanninak

Értékeink

Szerelem

 • Ady Endre: Nézz, Drágám, kincseimre, Kálnoky László: Én mindig tudtam…, Pilinszky János: Trapéz és korlát, Rónay György: Ádám és Éva, Legifj. Szász Károly: Levél kedvesemhez

Magyarnótázás cigányzenével

 • Pósa Lajos: Sír a Tisza, sír a Duna…

Magyar városok

 • Farkas Imre: Lőcse

152 éve született legifjabb Szász Károly

 • Legifj. Szász Károly: Az én múzsám, Őszi gondok, Rodostói képek

140 éve született Ady Endre

 • Ady Endre: Az Ős Kaján/elemzés/, Babits Mihály: Ady Endrének, Buda Ferenc: Liliom és korbács, Mécs László: Szétszóródás után, Szervác József: Strófák Ady Endrének

115 éve született Illyés Gyula

 • Gombos Gyula: Illyés Gyula, Illyés Gyula: Levél a vízgyűjtőről és a fenyőről, József Attila: Illyés Gyulának

81 éve született Buda Ferenc

 • Buda Ferenc: Túl a falon, Szervác József: Invokáció, Virágh József: megérünk feketére

Születésnap

 • Ady Endre: Vitéz Mihály ébresztése, Gulyás Pál: Babits Mihálynak, Petőfi Sándor: Vachott Sándorhoz, Reményik Sándor: Elmégy, Gyökössy Endre: Vidám napok, Sajó Sándor: Bolyongom a kerek erdőt, Szász Károly: Katona József, Walter Gyula: Erdélyi lantos énekel Imre herceg szobránál

Őszvége, november

 • Dutka Ákos: Őszi verőfény, Jankovich Ferenc: Őszi ég alatt, Képes Géza: Novemberi éj, Sinka István: Szállnak a vadlibák, Takáts Gyula: A remény színével

Kiforrt az újbor

 • Csurka István: Modern szüreti ima

Bibliai rigmusok óvodásoknak

 • Árpádfia Levente: Máté Káté III. rész

Népköltés gyermekeinknek

 • Kendi molnár lánya

Mondák fiainknak

 • Tatár világ Magyarországon

Egy esti mese

 • Túrmezei Erzsébet: Gergely kicsinyek és nagyok között

Irodalom

 • Darkó István: Madarak rokona
 • Lippay Lajos: Buddha papjainál

Muskátli – Melléklet jó gyermekeknek és Örökgyerekeknek Pósa Lajos nyomdokain
2017. november IV.évfolyam /3. szám

Határon túli magyar anziksz –
Nyugati emigráció

Kortárs

Irodalom

Líra

Kitekintő

Portré

Ajánló

Recenzió