Fotó: Laky Erzsébet/Felvidék.ma

Beszámolók, munkatervek, fiatalítás, eszmecserék a magyarság megmaradásáért, féltve őrzött kultúránk, hagyományaink ápolása érdekében: a Csemadok alapszervezeti küldöttségei Csilizközben találkoztak.

Az összejövetelre a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya (TV) szervezésében november 18-án került sor Csilizradványon. A zenés-verses kultúrműsor után a vendégeket Janík Erzsébet polgármester asszony köszöntötte, aki a község eredetét, történelmét is bemutatta a jelenlévőknek.

Sátor Zoltán elnök rámutatott, hogy a Csemadok tagjai a szervezet legfőbb célkitűzése érdekében aktívan tevékenykednek, mely szerint a cél a felvidéki magyarság összefogása – elsősorban kulturális téren. Rámutatott arra is, hogy egyre többet foglalkoznak a szórványban élő magyarsággal és az ifjúság e szervezetbe való aktív bekapcsolásával – Csemadok TV ifjúsági bizottsága.

Lázok Attila titkár örömmel számolt be többek között a sikeres eseményekről is – Magyar Kultúra Napján átadásra kerülő Csallóköz Kultúrájáért Közművelődésért Díj, Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, március 15-i megemlékezések. Emellett fájlalta, hogy az említett verseny felnőtt kategóriájába kevesen neveznek be. Varga László a Nagymegyeri körzetről tartott tájékoztatójában mindenkit arra ösztönzött, hogy a Dunaszerdahelyi járásban is szükség van egymás erősítésére!

A körzetek képviselői, és az alapszervezeti elnökök beszámolói során Tóth László Tejfaluról a megjelenteknek bemutatta a CSEMADOK vers- és meseíró pályázatát, s kérte őket, hogy minél szélesebb körben vigyék hírét e kezdeményezésnek, hiszen főszervezőként is fontosnak tartja, hogy a gyermekek megkedveljék az olvasásban és írásban rejlő örömöket, varázslatot. Hozzátette, hogy a Somorja és Vidéke havilap nyáron megjelenő színes mellékletében a művek némelyikét, s az eredményhirdetést is megjelentetik.

A nemeshodosi Csemadok képviseletében megjelent Csepi György beszélt arról, hogy a Csemadoknak egy nagyon összetartó szerepe van. „A fiataloknak lehetőséget kell adni. Ha nem hagyjuk őket szabadon dolgozni, akkor valóban nincsenek eredmények. De mi azt a fáklyát, ami mindig rajta van a Csemadok emblémáján, csak úgy tudjuk égve tartani, ha ezt a lángot átadjuk, nem egyik napról a másik napra, hanem fokozatosan!” – fogalmazott a nemeshodosi Csemadok képviselője.

Az ülést négy polgármester – Földváry Terézia Sárosfáról, Janík Erzsébet Csilizradványról, Lukács József Csiliznyáradról és Miklós Ferenc Szapról – is megtisztelte jelenlétével, akik aktívan bekapcsolódnak a Csemadok tevékenységébe, támogatják azt. A TV alapszervezetek találkozójával kibővített ülése a Himnusz eléneklését követően kötetlen beszélgetéssel zárult, melyek során az egyes képviselők ismertették a szervezésük által közeljövőben megrendezendő eseményeket.