Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma

A GRACE – Nagypakai Egészségkárosodottak Egyesületének tagjai megalapításuk ötödik évfordulóját baráti hangulatban, sportversenyekkel ünnepelték. Sárközi Tibor, a polgári társulás elnöke 2012-ben alapította meg Felső-Csallóközben a szervezetet. Negyvenöt tagjukkal évente közel harminc rendezvényen vesznek részt, amelyek közül többnek az egyesületük a főszervezője.

Az elmúlt öt évben széles kapcsolati hálót építettek ki. Sikereikről, céljaikról Sárközi Tiborral beszélgettünk a jubileumi, V. Grace-kupa elnevezésű, három kategóriában meghirdetett boccia-, darts-, csocsó- és asztalitenisz-versenyek előtt.

Milyen céllal alapították meg az egyesületet?

Mivel a falunkban több egészségkárosodott él, 2012-ben úgy döntöttünk, létrehozunk egy egyesületet, amely társainkat összefogja, segítséget nyújt számukra és integrálja őket a társadalomba. Ezzel az öt évvel lezártunk egy nagyon szép és sikeres korszakot. Nyitottunk minden kiemelten közhasznú civilszervezet felé, s ez meg is hozta a gyümölcsét, mert országos és nemzetközi szinten is kapcsolatokat tudtunk kiépíteni. Megtapasztaltuk, hogy egységben az erő.

Kik lehetnek tagok?

Az egyesületünk tagjai között vannak testi fogyatékossággal élők és egészséges személyek is, akik általában családi, baráti kapcsolatban vannak valamilyen fogyatékkal élő személlyel. Így nagyon jól tudjuk, hogy egészségesként sem mindig könnyű az élet, de ha valamilyen egészségkárosodás  kíséri az életet, akkor lehetnek akadályok, amelyek még inkább megnehezítik a mindennapokat. Az ötéves tapasztalatunk viszont abban erősít meg bennünket, hogy a legtöbbször egymás megismerésével, közös erővel legyőzhetőek ezek a nehézségek.

Milyen célokat fogalmaztak meg az induláskor?

Úgymond nagy szavakkal tudom csak megfogalmazni, de ez tükrözi a valóságot: egyesületünk célja a fogyatékkal  élő emberek rehabilitációjának, önálló életvitelüknek, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének segítése. Érdekeik érvényesítésére, védelmére, képviseletére, életminőségük javítására törekszünk. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy minél szélesebb körben megismertessük a mozgásukban tartósan korlátozott emberek életét az érzékenyítő programjainkkal.

Hogyan tudják megvalósítani ezeket a célokat?

Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a szlovákiai egészségkárosultak főfelügyelőjével, Zuzana Stavrovskával, továbbá a szociális és munkaügyi hivatallal, a Svet Mobility igazgatónőjével, Michaela Scherhauferovával. Ez az együttműködés abban segít, hogy tagjaink érdekében bármikor szociális tanácsadásért fordulhatunk hozzájuk. Minden évben részt veszünk az egészségkárosultak konferenciáján és a szlovák mozgáskorlátozottak sportszövetsége által rendezett közgyűléseken. Az itt megszerzett ismeretek, információk továbbadása is hasznos a tagjaink számára. Emellett szervezzük meg a sport- és egészségmegőrző rendezvényeket több külföldi és hazai egyesülettel, szociális otthonokkal és a községünkben működő szervezetekkel.

A közös sportolás áll az egyesület tagjaihoz a legközelebb. Milyen versenyeken vesznek részt?

Csak néhányat említek. Minden évben hagyományosan megrendezzük Nagypakán a mozgáskorlátozottak és az egészségkárosodottak nemzetközi találkozóját, azon belül a GRACE-kupát és a legjobb csapatok részére a polgármester vándorserlegéért meghirdetett versenyt. A Dunaszerdahelyi járásban élő egészségkárosodottak bajnokságában, a Csallóköz-kupában vettünk részt az ifjúsági csapatunkkal, ahol második és harmadik helyezést értünk el. Részt veszünk a nagypakai székhelyű FEFOSZ által kiírt Interligában, ahol egyesületünk nagyon sikeresen szerepelt és a bocciában második helyezett lett. Dartsban viszont az Interliga bajnoka lett csapatunk és első ízben nyertük el a FEFOSZ vándorserlegét.

A sportversenyeken kívül milyen egyéb programokhoz kapcsolódnak?

Nagyon kedveljük a zöld programot, amikor fákat ültetünk a Föld napja alkalmából. Részt veszünk gasztronómiai, egészségmegőrző, esélyegyenlőségi, érzékenyítő és kulturális napokon. Szociális intézményeket látogatunk, ahol beszélgetünk a fogyatékkal élő fiatalok napi problémáiról és bevonjuk őket a programjainkba. Nagypakán a helyi civilszervezetekkel közösen a böllérfesztivál, a gyermeknap és a karácsonyi vásár szervezésében is részt veszünk, valamint csatlakozunk az újévi futóversenyhez is. Minden évben együtt ünnepeljük testvérszervezeteinkkel a nemzetközi nőnapot és a farsangot. Civil érzékenyítő napokon vettünk részt Győrben, Ekecsen és Szigethalmon. Tagjaink a mélykúti kulturális fesztivál esélyegyenlőségi napján verseket szavaltak.

Nagyon aktív életet élnek. Mire a legbüszkébb?

Arra, hogy a sok program mellett jut időnk az önkéntes munkára is. Fontos számunkra, hogy részt veszünk a falu szépítésében, mind a három pakai játszótér felújításában, közreműködtünk az iskola, az óvoda és a kultúrház takarításában. Büszke vagyok a kitűnő kapcsolatainkra, amit a Nagymegyeri Egészségkárosodottak Egyesületével, a tatai Áhi Jóga Egyesülettel és a Mélykúti Mozgáskorlátozottak Egyesületével és több győri szervezettel ápolunk. Két éve felvettük a kapcsolatot a Csepel-szigeti kistérségben a fogyatékosok szabadidős tevékenységét szervező egyesülettel, amellyel nagy örömünkre sikeresen pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alapnál és már több közös rendezvényt valósítottunk meg.

Hogyan látja a fiatalok helyzetét?

Szervezetünkön belül 2014-ben Petrovics Vivien vezetésével megalakult az ifjúsági csoport, melyhez csatlakoztak egészséges fiatalok is, akik segítik az integrálásban fogyatékkal élő társaikat. Több kulturális és sportversenyen is sikeresen részt vettek az elmúlt években. Minden évben megrendezik a téli kupa sportversenyt asztaliteniszben, dartsban és csocsóban, amelyre meghívják a falu ifjúságát is. Kispakán pedig háromgenerációs sportversenyt szerveznek, bevonják a szülőket és a nagyszülőket is. A legnagyobb öröm számunkra, hogy nem csupán külön programokat szerveznek, hanem az egyesület eseményein is részt vesznek. Bár nem mindig könnyű kimozdítani a fiatalokat, rendületlenül bízunk benne, hogy sikerül színesebbnél színesebb programokat szerveznünk a következő öt évben is, melyek között minden tagunk megtalálja a neki leginkább kedvezőt.

Búcsúzóul az utolsó kérdés: Az öt év gazdag tevékenységének az eredményét hogyan foglalja össze?

A hála a legfontosabb, melyet érzek, mind az egyesület vezetősége, mind a tagok iránt, hiszen segítség, együttműködés, hit és jól összekovácsolódott közösség nélkül ma nem lehetnénk ilyen erős és eredményes szervezet, mint amilyenné ez alatt az öt év alatt váltunk.