A szlovákiai és csehországi felsőoktatásban résztvevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára kiírt pályázat elektronikus űrlapja péntek óta elérhető az Eötvös Loránd Tudományegyetem – külön erre a célra létrehozott – pályázási felületén. A pályázat elektronikus beadásának határideje 2018. január 15-e éjfél, míg a pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának személyes vagy postai úton történő beérkezése január 16-a, déli 12 óra.

Írásunkban igyekszünk összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat a kiírással kapcsolatban. Az első és egyben a hallgatókat érintő legfontosabb változás, hogy emelkedett az ösztöndíj összege: a mesterképzésen résztvevők háromszázezer forint ösztöndíjat nyerhetnek el egy összegben a tanév egészére. A doktori képzés hallgatói viszont már ötszázezer forint tanulmányi támogatást célzó ösztöndíjban részesülhetnek, amely szintén a 2017/2018-as tanév tíz hónapjára szól.

Továbbra is két pályázati kategória kerül meghirdetésre: mester- és doktori képzés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kiírt pályázat két kategóriájában szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 30 millió forint. A pályázat népszerűségének köszönhetően több mint a kétszeresére növekedett a keretösszeg az elmúlt évekhez képest, így várhatóan több pályázó részesülhet az ösztöndíjban, mind a mesterképzésen, mind a doktori képzésben résztvevő hallgatók között.

A pályázatra jelentkezhet minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a Státustörvény hatálya alatt álló személy, aki szülőföldi vagy csehországi felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán mesterképzésben vagy osztatlan, mesterfokozatot nyújtó (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesz részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Pályázhatnak továbbá azon személyek, akik szülőföldi vagy csehországi tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt, illetve akik a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytatnak. Itt felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az előző évektől eltérően, idén a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a levelező tagozatos doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Hogyan kell pályázni?

Pályázni az ELTE pályázási felületén elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges, a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít, amelyet kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a Szövetség a Közös Célokért komáromi irodájába (945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. P.O.Box 48), ahol az érdeklődők további részletes felvilágosítást is kaphatnak Szalai Erikától személyesen, vagy a 421-908-116-931-es telefonszámon, illetve elektronikus levélben, a komarom@szakc.sk címen. A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire tíz euró összegű pályázati díjat kell banki átutalással befizetni a kiírásban található folyószámlára.

Változott az elbírálási- és pontrendszer

A pályázatok továbbra is – az egyes tudományterületek eltérő sajátosságai miatt –tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra. Ezt erősítve a pontrendszer finomabban kezeli a természettudományok és a bölcsészettudományok közötti különbségeket. További változás a pontrendszerben, hogy az ifjúsági szervezeti tevékenység nem korlátozódik csupán a szlovákiai vagy csehországi egyetemi hallgatói szervezetekre, de más, hivatalosan nyilvántartott, magyar nyelven működő ifjúsági vagy tudományos/kutatói szervezetben való tevékenységet is pontokkal jutalmazza. A minimum ponthatár is változott: a mesterképzésben résztvevő hallgatók 35, míg a doktori képzésben résztvevő hallgatók összteljesítményének el kell érnie a 40 pontot. Ha a pályázó ezt nem éri el, nem jogosult a tanulmányi támogatásra. Ám a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács Értékelő Bizottsága az elbírálás során döntésével a fenti pontszámtól – valamint tudományterületenként is – eltérő minimum pontszámot állapíthat meg.

Olvasóink további fontos információkat ITT olvashatnak a pályázatról, ahol megtalálják a pályázati kiírást és az elbírálási- és pontrendszert is.