A jubiláló, negyedévente megjelenő művészeti folyóirat idei negyedik száma, a huszadik évfolyam utolsó száma, egy korszak befejezése is egyben.

Az 1998-ban induló lapot ismeretterjesztő szándékkal indította útjára az Atelier polgári társulás: megismertetni a kortárs képzőművészeti kultúránkat. Az elmúlt két évtizedben megjelent nyolcvan szám kiadásáról, annak terjesztéséről, a szerkesztőség működéséről a Kopócs Tibor képzőművész által működtetett polgári társulás gondoskodott.

A negyedik szám 24 oldalon a jubiláló lap felvidéki magyar médiapiacon betöltött szerepéről, küldetésének beteljesüléséről illetve a kitűzött célok megvalósulásáról szól. A lapban rendszeresen publikáló művészeti írók, képzőművészek, valamint a lap szerkesztőségében fontos szerepet betöltő személyek  „szólalnak meg“, hiszen az idei év utolsó számával egy korszak is lezárul: a művészeti folyóirat kiadását 2018-tól a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete (MAMSZE) veszi át.

Kopócs Tibor főszerkesztő az olvasókat megszólítva összegzi az Ateliér folyóirat érdemeit, illetve értekezik a lap születésének okairól, annak célkitűzéseiről is. A szöveggondozással megbízott Spátay Adriana is elköszön az olvasóktól, aki a lap küldetését abban határozza meg, hogy a klasszikus alkotások, értékek mellett a jelenre, a kortárs, környezetünkben élő, alkotó művészekre és művészetükre fókuszál. Újból olvasható Németh Júlia művészettörténész értékelő írása, amelyet a tizedik jubileum alkalmából jelentetett meg először a kolozsvári Szabadság napilap 2008-ban. Majd Lacza Tihamér újságíró, publicista ír a húszéves Atelierről, külön kiemelve, hogy nem csak szakmabeliek, de művészetkedvelő szakmán kívüliek is lehetőséget kaptak a lapban, hogy véleményüket kifejthessék. Csibrányi Zoltán, Csicsay Alajos, Molnár György, Palágyi Lajos nosztalgiával emlékszik vissza az Atelier kezdeteire és az elmúlt húsz évre, amelyben ők maguk is gyakran jelentettek meg írásokat a lap hasábjain. Az idei év utolsó számának másik fele szokás szerint hírt ad kiállításokról, könyvekről, kortárs művészekről és a művészeti életet is befolyásoló közéleti eseményekről is.

Kopócs Tibor, a Tisztelt Olvasótól búcsúzva, az alábbi sorokkal köszön el: „visszalapozva a húsz év alatt megjelent 80 lapszámot, mindenképpen meggyőző az eredmény, hogy (legalább!) „ilyen“ formában számot kell adni továbbra is képzőművészetünk helyzetéről, sőt kötelez arra, hogy igenis van értéke, értékes hozadéka az összmagyar képzőművészeti kultúra számára is“.

A volt főszerkesztő beszámol arról is, hogy ki veszi át a lap további gondozását. 2018-tól a MAMSZE és az Akvadrat Kft. (Csémy Olivér építész irodája, aki egyben a MAMSZE elnökségi tagja) jelenteti meg a lapot, főszerkesztője pedig Miglinczi Éva művészeti író lesz, aki jelenleg az Art Limes művészeti folyóirat szerkesztője.